Vol. E88-B, No. 3 March 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Haruhisa ICHIKAWA
PDF
845-845

Letters

Chung-Huang YANG, Hikaru MORITA, Tatsuaki OKAMOTO
PDF
1244-1248
Osamu ANEGAWA, Kiyoshi HAMAGUCHI, Hiroyo OGAWA
PDF
1249-1252
Kunihiro TOGE, Kazuo HOGARI, Fumihiko YAMAMOTO, Izumi SANKAWA
PDF
1253-1255
Hui HE, Ge FAN, Chao GUO
PDF
1256-1259
Hai-Han LU, Shah-Jye TZENG, Wen-Jen WANG, Hsiang-Chun PENG, Ching-Yi CHEN
PDF
1260-1263
Namhi KANG, Christoph RULAND
PDF
1264-1265
Kazuyoshi SAITOH, Yasuhiko INOUE, Tomoaki KUMAGAI, Masataka IIZUKA, Satoru AIKAWA, Masahiro MORIKURA
PDF
1266-1270
Yukitoshi SANADA, Anas M. BOSTAMAM
PDF
1271-1273
Chen HE, Xiao-xiang LI
PDF
1274-1278
Bo-Kyung LEE, Mi-Jeong KIM, Hyoung-Kyu SONG
PDF
1279-1281
Zhiying WANG, Chen HE
PDF
1282-1286
Ke DENG, Qinye YIN, Yanxing ZENG
PDF
1287-1290
Jung Suk JOO
PDF
1291-1293
Sunkeol WOO, Hoongee YANG, Minkee PARK, Bongsoon KANG
PDF
1294-1297
Takafumi KAI, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO
PDF
1298-1302
Young-Kwan CHOI, DongKu KIM
PDF
1303-1306
Yasushi MATSUMOTO, Takahide MURAKAMI, Katsumi FUJII, Akira SUGIURA
PDF
1307-1312
Yong Kug PYEON, Jun-Seok LIM, Sug-Joon YOON
PDF
1313-1319

Papers

Kazuhiko SAGARA, Kenya NISHIKI, Minoru KOIZUMI
PDF
865-872
Naoki WAKAMIYA, Masayuki MURATA
PDF
873-881
Zongkai YANG, Yong YUAN, Jianhua HE, Wenqing CHEN
PDF
882-889
Niwat THEPVILOJANAPONG, Yoshito TOBE, Kaoru SEZAKI
PDF
890-902
Hideki TODE, Makoto WADA, Kazuhiko KINOSHITA, Toshihiro MASAKI, Koso MURAKAMI
PDF
903-910
Tomohiro INOUE, Takayuki NAKAMURA, Motonori NAKAMURA, Masayasu YAMAGUCHI
PDF
911-922
Ichiro SATOH
PDF
923-931
Takeshi IWAMOTO, Kazunori TAKASHIO, Hideyuki TOKUDA
PDF
932-942
Hongyuan CHEN, T.V.L.N. SIVAKUMAR, Leping HUANG, Tsuyoshi KASHIMA
PDF
943-949
Shinji MOTEGI, Kiyohito YOSHIHARA, Hiroki HORIUCHI
PDF
950-957
Atsushi FUJIWARA, Yoichi MATSUMOTO
PDF
958-964
Lei LI, Shinji ABE
PDF
965-972
Kichan BAE, Hyunsoo YOON
PDF
973-980
Toshiaki TSUCHIYA, Hiroshi SAITO
PDF
981-990
Bin ZHEN, Mamoru KOBAYASHI, Masashi SHIMIZU
PDF
991-999
Sangkyung KIM, Sunshin AN
PDF
1000-1008
Koji YAMAMOTO, Susumu YOSHIDA
PDF
1009-1016
Mika MINEMATSU, Masato SAITO, Hiroto AIDA, Hideyuki TOKUDA
PDF
1017-1025
Ichiro SATOH
PDF
1026-1033
Yohei IWASAKI, Nobuo KAWAGUCHI, Yasuyoshi INAGAKI
PDF
1034-1044
Masayuki ARIYOSHI, Iwao SASASE
PDF
1045-1053
Sangchoon KIM
PDF
1054-1065
Kunihiro TOGE, Kazuo HOGARI
PDF
1066-1071
Shou-Kuo SHAO, Meng-Guang TSAI, Hen-Wai TSAO, Paruvelli SREEDEVI, Malla REDDY PERATI, Jingshown WU
PDF
1072-1083
Ricardo CITRO, Tony S. LEE, Seong-Soon JOO, Sumit GHOSH
PDF
1084-1096
Khaled MAHMUD, Masugi INOUE, Homare MURAKAMI, Mikio HASEGAWA, Hiroyuki MORIKAWA
PDF
1097-1110
Nobuhiko KITAWAKI, Kou NAGAI, Takeshi YAMADA
PDF
1111-1118
Daisaku SHIMAZAKI, Eiji OKI, Kohei SHIOMOTO, Naoaki YAMANAKA
PDF
1119-1127
Yuthapong SOMCHIT, Aki KOBAYASHI, Katsunori YAMAOKA, Yoshinori SAKAI
PDF
1128-1138
Hidetoshi UENO, Hideharu SUZUKI, Norihiro ISHIKAWA, Osamu TAKAHASHI
PDF
1139-1148
Prawit CHUMCHU, Zhe Guang ZHOU, Aruna SENEVIRATNE
PDF
1149-1168
Tetsuro UEDA, Shinsuke TANAKA, Dola SAHA, Siuli ROY, Somprakash BANDYOPADHYAY
PDF
1169-1181
Sang-Mun LEE, Byeong-Ho YOON, Hyung-Jin CHOI
PDF
1182-1190
Kazuaki TAKEDA, Fumiyuki ADACHI
PDF
1191-1201
Yoji KISHI, Keita TABATA, Takeshi KITAHARA, Yujin NOISHIKI, Akira IDOUE, Shinichi NOMOTO
PDF
1202-1210
Young Wan KIM
PDF
1211-1218
Takuichi HIRANO, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO
PDF
1219-1226
Wen-Hsien FANG, Hsien-Sen HUNG, Chun-Sem LU, Ping-Chi CHU
PDF
1227-1233
Toshifumi MORIYAMA, Seiho URATSUKA, Toshihiko UMEHARA, Hideo MAENO, Makoto SATAKE, Akitsugu NADAI, Kazuki NAKAMURA
PDF
1234-1243

Invited Papers

Shigeki YAMADA, Eiji KAMIOKA
PDF
846-856
Shigeya SUZUKI, Motonori NAKAMURA
PDF
857-864