Vol. E88-B, No. 8 August 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Osamu FUJIWARA
PDF
3107-3107

Letters

Kyosuke AWAI, Kazumasa TAIRA, Kunio SAWAYA, Risaburo SATO
PDF
3314-3316
Takashi KATO, Kazumasa TAIRA, Kunio SAWAYA, Risaburo SATO
PDF
3317-3320
Wei-Chi KU, Shen-Tien CHANG, Min-Hung CHIANG
PDF
3451-3454
Joon-Hak BANG, Je-Soo KO
PDF
3455-3457
Yan BAI, Mabo Rober ITO
PDF
3458-3461
Eul Gyu IM, Hoh Peter IN, Dae-Sik CHOI, Yong Ho SONG
PDF
3462-3465
Zongkai YANG, Chunhui LE, Jianhua HE, Chun Tung CHOU, Wei LIU
PDF
3466-3470
Seung Hoon SHIN, Bong Kwan CHO, Hyeon Chyeol HWANG, Kyung Sup KWAK
PDF
3471-3474
Jeungmin JOO, Hyunduk KANG, Kanghee KIM, Kiseon KIM
PDF
3475-3479
Zoran VELJOVIC, Milica PEJANOVIC, Igor RADUSINOVIC
PDF
3480-3483
Chao ZHANG, Xiaokang LIN, Shigeki YAMADA, Mitsutoshi HATORI
PDF
3484-3487
Toshiaki KOIKE, Hidekazu MURATA, Susumu YOSHIDA
PDF
3488-3492

Papers

Katsushige HARIMA
PDF
3127-3132
Kimitoshi MURANO, Majid TAYARANI, Fengchao XIAO, Yoshio KAMI
PDF
3133-3139
Masanori TAKAHASHI, Hiroyasu OTA, Ken Ichi ARAI, Risaburo SATO
PDF
3140-3145
Fengchao XIAO, Yoshimitsu SUGANUMA, Kimitoshi MURANO, Majid TAYARANI, Yoshio KAMI
PDF
3146-3151
Masato KAWABATA, Yasuhiro ISHIDA, Kazuo SHIMADA, Nobuo KUWABARA
PDF
3152-3157
Tsutomu SUGIYAMA, Takashi SHINOZUKA, Ken IWASAKI
PDF
3158-3163
Yuzo YOSHIMOTO, Kazumasa TAIRA, Kunio SAWAYA, Risaburo SATO
PDF
3164-3169
Satoru ARAKAWA, Eiji SUZUKI, Hiroyasu OTA, Ken Ichi ARAI, Risaburo SATO
PDF
3170-3175
Zhi Liang WANG, Osami WADA, Takashi HARADA, Takahiro YAGUCHI, Yoshitaka TOYOTA, Ryuji KOGA
PDF
3176-3181
Yoshiki KAYANO, Motoshi TANAKA, Hiroshi INOUE
PDF
3182-3188
Sang Wook PARK, Jae Cheol JU, Dong Chul PARK
PDF
3189-3194
Toshio SUDO
PDF
3195-3199
Ken FUJIYOSHI, Masatake SHIGENAGA, Chiharu MIYAZAKI, Masamitsu TOKUDA
PDF
3200-3206
Jianqing WANG, Osamu FUJIWARA
PDF
3207-3212
Akihiko SHIOTSUKI, Shinichi MIYAMOTO, Norihiko MORINAGA
PDF
3213-3220
Yasushi MATSUMOTO, Masanobu NAKATSUKA, Takahide MURAKAMI, Katsumi FUJII, Akira SUGIURA
PDF
3221-3228
Masamitsu TOKUDA, Masayuki KITORA, Yasuo HONMA, Kouhei ICHIKAWA
PDF
3229-3234
Kaoru GOTOH, Yasushi MATSUMOTO, Yukio YAMANAKA, Takashi SHINOZUKA
PDF
3235-3241
Masamitsu TOKUDA, Kouhei ICHIKAWA, Yasuo HONMA, Masayuki KITORA
PDF
3242-3248
Akira HAGA, Yoshiaki KUMAGAI, Hidetoshi MATSUKI, Ginro ENDO, Akira IGARASHI, Koichiro KOBAYASHI
PDF
3249-3256
Teruo ONISHI, Shinji UEBAYASHI
PDF
3257-3262
Yoshitsugu KAMIMURA, Katsuo KOMORI, Masahiro SHOJI, Yoshifumi YAMADA, Soichi WATANABE, Yukio YAMANAKA
PDF
3263-3268
Hidetoshi EBARA, Kensuke TANI, Teruo ONISHI, Shinji UEBAYASHI, Osamu HASHIMOTO
PDF
3269-3274
Yoshiaki TARUSAWA, Kohjiroh OHSHITA, Toshio NOJIMA
PDF
3275-3280
Takashi HIKAGE, Toshio NOJIMA, Soichi WATANABE, Takashi SHINOZUKA
PDF
3281-3286
Tomohide SONODA, Rui TOKUNAGA, Koichi SETO, Yukihisa SUZUKI, Kanako WAKE, Soichi WATANABE, Masao TAKI
PDF
3287-3293
Tohru IWAI, Kennichi HATAKEYAMA
PDF
3294-3299
Edoardo ALFASSIO GRIMALDI, Morris BRENNA, Fulvio MARTINELLI, Riccardo Enrico ZICH
PDF
3300-3306
Stefano MARCHI, Riccardo Enrico ZICH
PDF
3307-3313
Myoung-Hun KIM, Hong-Shik PARK
PDF
3321-3328
Hiroshi MATSUURA, Tatsuro MURAKAMI, Kazumasa TAKAMI
PDF
3329-3342
Tomonori TAKEDA, Takumi OHBA, Ichiro INOUE, Shigeo URUSHIDANI
PDF
3343-3352
Jeong-woo CHO, Song CHONG
PDF
3353-3364
Sang-Seon BYUN, Chuck YOO
PDF
3365-3374
Yongkang XIAO, Xiuming SHAN, Yong REN
PDF
3375-3382
Tomotaka WADA, Minoru OKADA, Heiichi YAMAMOTO
PDF
3383-3392
Hiroshi KUBO, Akihiro OKAZAKI, Kazuo TANADA, Bertrand PENTHER, Keishi MURAKAMI
PDF
3393-3400
Tae-Hee KIM, Kwan-Woong KIM, Jae-Hoon KIM, Ho-Jin LEE
PDF
3401-3407
Lei HUANG, Dazheng FENG, Linrang ZHANG, Shunjun WU
PDF
3408-3415
Boyu ZHENG, Zhongxiang SHEN
PDF
3416-3427
Masaharu FUJITA, Chikage MURAKAMI
PDF
3428-3435
Toshio MATSUSHIMA, Shinya TAKAGI, Seiichi MUROYAMA, Toshio HORIE
PDF
3436-3442
Byongseok MIN, Seungjong KIM, Mrinal MANDAL, Jechang JEONG
PDF
3443-3450

Invited Papers

Katsumi FUJII, Akira SUGIURA
PDF
3108-3114
Masamitsu TOKUDA
PDF
3115-3120
Flavio CANAVERO, Stefano GRIVET- TALOCIA, Ivan A. MAIO, Igor S. STIEVANO
PDF
3121-3126