Vol. E88-B, No. 12 December 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masaki AIDA
PDF
4417-4417

Letters

Masato UCHIDA, Shinya NOGAMI
PDF
4517-4522
Jae-Young PYUN
PDF
4523-4526
Jinsoo BAE, Iickho SONG, Hyun JOO
PDF
4643-4646
Guanghui XU, Guangrui HU
PDF
4647-4650
Eui-Cheol LIM, Hyung-Jin CHOI
PDF
4651-4654
Sekchin CHANG
PDF
4655-4658
Chih-How CHANG, Meng-Guang TSAI, Shou-Kuo SHAO, Hen-Wai TSAO, Malla REDDY PERATI, Jingshown WU
PDF
4659-4663
Myung-Ki SHIN
PDF
4664-4666
Jungwoo LEE
PDF
4667-4670
Seung Hee HAN, Mi Hyun LEE, Yong Soo CHO
PDF
4671-4674
Ibrahim DEVELI
PDF
4675-4677
Zhengzi LI, Weon-Cheol LEE, Sungsoo AHN, Seungwon CHOI
PDF
4678-4681
Sung-Soo KIM, Jee-Hye KANG
PDF
4682-4685
Lan WANG, Zhisheng NIU
PDF
4686-4689
Jungbo SON, Il-Gu LEE, Hyung-Joun YOO, Sin-Chong PARK
PDF
4690-4693

Papers

Taku NOGUCHI, Miki YAMAMOTO
PDF
4427-4434
BackHyun KIM, Iksoo KIM
PDF
4435-4441
Nodoka MIMURA, Kiyohide NAKAUCHI, Hiroyuki MORIKAWA, Tomonori AOYAMA
PDF
4442-4450
Tomoyuki OHTA, Toshifumi KAWAGUCHI, Yoshiaki KAKUDA
PDF
4451-4461
Ruth AGUILAR- PONCE, Ashok KUMAR, J. Luis TECPANECATL- XIHUITL, Magdy BAYOUMI
PDF
4462-4469
Hong-Hsu YEN, Frank Yeong-Sung LIN, Shu-Ping LIN
PDF
4470-4480
Kazuhide KOIDE, Gen KITAGATA, Hiroki KAMIYAMA, Debasish CHAKRABORTY, Glenn Mansfield KEENI, Norio SHIRATORI
PDF
4481-4489
Kiyoshi UEDA, Hiroshi SUNAGA, Sumio MIYAZAKI
PDF
4490-4497
Hiroyuki OKAMURA, Satoshi MIYAHARA, Tadashi DOHI
PDF
4498-4506
Nagao OGINO, Naritoshi ARAHATA
PDF
4507-4516
Hing-Cheung SO, Wing-Kin MA, Alfonso FARINA, Fulvio GINI, Wing-Yue TSUI
PDF
4527-4533
HanWook LEE, S. Ken KAUH
PDF
4534-4544
Chun-Hsien WU, Shiunn-Jang CHERN
PDF
4545-4557
Char-Dir CHUNG, Shih-Ming CHO
PDF
4558-4569
Anh T. PHAM, Hiroyuki YASHIMA
PDF
4570-4577
Tokumi YOKOHIRA, Kiyohiko OKAYAMA
PDF
4578-4587
Kyoung-Jin KIM, Sang-Jo YOO
PDF
4588-4597
Hiroyuki EBARA, Yasutomo ABE, Daisuke IKEDA, Tomoya TSUTSUI, Kazuya SAKAI, Akiko NAKANIWA, Hiromi OKADA
PDF
4598-4604
Ryoichi KAWAHARA, Keisuke ISHIBASHI, Tatsuya MORI, Toshihisa OZAWA, Takeo ABE
PDF
4605-4615
Lan YANG, Shixin CHENG
PDF
4616-4624
Sun-Myeng KIM, Young-Jong CHO
PDF
4625-4635
Teruhiko KOHAMA, Gen ENDO, Hiroshi SHIMAMORI, Tamotsu NINOMIYA
PDF
4636-4642

Invited Papers

Akira YAMAGUCHI, Masayoshi OHASHI, Hitomi MURAKAMI
PDF
4421-4426