Vol. E89-B, No. 1 January 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Yunfeng PENG, Weiqiang SUN, Weisheng HU, Yaohui JIN, Chunlei ZHANG, Peigang HU
PDF
203-205
Jeng-Ji HUANG, Huei-Wen FERNG
PDF
206-209
Her-Tyan YEH
PDF
210-211
Yujun KUANG, Qianbin CHEN, Keping LONG, Yun LI
PDF
212-216
Kyung Won PARK, Kyu In LEE, Yong Soo CHO
PDF
217-219
Kyung Won PARK, Yong Soo CHO
PDF
220-222
Duk-Kyung KIM, Je-Hoon RYU
PDF
223-226
Seung Sik CHOI
PDF
227-230
Masaaki FUJII
PDF
231-234
Dong Han KIM, Kwang Soon KIM, Jae Young AHN, Yong Soo CHO
PDF
235-238
Sung-Yoon JUNG, Dong-Jo PARK
PDF
239-242
Yeon Ju LIM, Deok Soo HYUN, Sang Kyu PARK
PDF
243-246
Seung-Hoon HWANG, Lajos HANZO
PDF
247-249
Gwo-Long LI, Mei-Juan CHEN
PDF
250-253
Ryoichi KAWADA, Osamu SUGIMOTO, Atsushi KOIKE
PDF
254-258

Papers

Satoshi GOUNAI, Tomoaki OHTSUKI
PDF
1-10
Arafat AL- DWEIK, Reyad EL- KHAZALI
PDF
11-18
Xiaohong JIANG, Pin-Han HO, Hong SHEN, Susumu HORIGUCHI
PDF
19-27
Beomjoon KIM, Yong-Hoon CHOI, Jaiyong LEE
PDF
28-37
Takeru INOUE, Ryosuke KUREBAYASHI
PDF
38-46
Keisuke ISHIBASHI, Ryoichi KAWAHARA, Takuya ASAKA, Masaki AIDA, Satoshi ONO, Shoichiro ASANO
PDF
47-56
Kazunori OKADA
PDF
57-65
Myunghee SON, Byungchul KIM, Jaeyong LEE
PDF
66-75
Bih-Hwang LEE, Hsin-Pei CHEN, Su-Shun HUANG
PDF
76-87
Chih-Yuan LIN, Jwo-Yuh WU, Ta-Sung LEE
PDF
88-99
Alexander N. LOZHKIN, Mitsuhiro AZUMA, Tomohiko TANIGUCHI
PDF
100-117
Suwich KUNARUTTANAPRUK, Somchai JITAPUNKUL
PDF
118-131
Yung-Fang CHEN, Fang-Shuo TSENG
PDF
132-141
Satoshi TAKAHASHI, Chang-Jun AHN, Hiroshi HARADA
PDF
142-149
Pei XIAO, Erik STROM
PDF
150-161
Satoshi ABE, Shinsuke TAKAOKA, Hiromichi TOMEBA, Fumiyuki ADACHI
PDF
162-173
Masaaki FUJII
PDF
174-183
Tadaaki YUBA, Yukitoshi SANADA
PDF
184-190
Kei HAYASHI, Ryoichi SATO, Yoshio YAMAGUCHI, Hiroyoshi YAMADA
PDF
191-195
Hirofumi MATSUO, Fujio KUROKAWA, Katsuji IIDA
PDF
196-202