Vol. E89-B, No. 3 March 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yoichi MAEDA
PDF
643-643

Letters

Junni ZOU, Hongkai XIONG, Rujian LIN
PDF
704-708
Shuhong WANG, Feng BAO, Jie WANG
PDF
945-948
Fanxin ZENG
PDF
949-951
Kyu In LEE, Jonghan KIM, Jaekon LEE, Yong Soo CHO
PDF
952-954
Chih-Peng LI, Wei-Wen HU
PDF
955-958
Inwoo SONG, Jungwoo LEE
PDF
959-962
Young-Hwan YOU, Eu-Suk SHIM, Hyoung-Kyu SONG
PDF
963-965
Wei LI, T. Aaron GULLIVER, Wei ZOU
PDF
966-969
Tomoaki OHTSUKI
PDF
970-973
Toshiro NUNOME, Shuji TASAKA
PDF
974-977
Li YAO, Chen HE, Junlong LIN
PDF
978-981
Myung-Ki SHIN
PDF
982-984
Toshiaki KOIKE, Hidekazu MURATA, Susumu YOSHIDA
PDF
985-989
Yung-Fang CHEN
PDF
990-994
Yang Chan CHO, Seung Hee HAN, Jae Hong LEE
PDF
995-998
Hyeon Chyeol HWANG, Seung Hoon SHIN, Seok Ho KIM, Kyung Sup KWAK
PDF
999-1002
Won Gi JEON, Hyeok Koo JUNG
PDF
1003-1006
Ho Van KHUONG, Hyung-Yun KONG
PDF
1007-1011
Kyung Won PARK, Yong Soo CHO
PDF
1012-1015
Kyung Won PARK, Yong Soo CHO
PDF
1016-1019
Hongmei WANG, Xiang CHEN, Shidong ZHOU, Ming ZHAO, Yan YAO
PDF
1020-1023
Seung-Hoon HWANG
PDF
1024-1026
Sungrae CHO
PDF
1027-1029
Takashi KASUGA, Hiroshi INOUE
PDF
1030-1032
Jian YANG, Yilun CHEN, Yingning PENG, Yoshio YAMAGUCHI, Hiroyoshi YAMADA
PDF
1033-1035
Ching-Ting HSU, Mei-Juan CHEN
PDF
1036-1039

Papers

Akihiko TANAKA, Atsushi IWAMURA, Masahiko MIZUTANI, Yoshihiro ASHI
PDF
668-674
Masaki UMAYABASHI, Youichi HIDAKA, Nobuyuki ENOMOTO, Daisaku OGASAHARA, Kazuo TAKAGI, Atsushi IWATA, Akira ARUTAKI
PDF
675-682
Yoshiaki YAMADA, Satoru OHTA, Hitoshi UEMATSU
PDF
683-689
Youichi FUKADA, Takeshi YASUDA, Shuji KOMATSU, Koichi SAITO, Yoichi MAEDA, Yasuyuki OKUMURA
PDF
690-695
Hidehiro TOYODA, Shinji NISHIMURA, Michitaka OKUNO, Kouji FUKUDA, Kouji NAKAHARA, Hiroaki NISHI
PDF
696-703
Atsuya TAKAHASHI
PDF
709-714
Hiroji MASUDA, Masahito TOMIZAWA, Yutaka MIYAMOTO, Kazuo HAGIMOTO
PDF
715-723
Hiromi UEDA, Takumi NOMURA, Kunitetsu MAKINO, Toshinori TSUBOI, Hiroaki KUROKAWA, Hiroyuki KASAI
PDF
724-730
Taehyoun KIM, Jaiyong LEE
PDF
731-738
Yuh-Ren TSAI, Kai-Jie YANG
PDF
739-747
Son-Hong NGO, Xiaohong JIANG, Susumu HORIGUCHI
PDF
748-755
Tran Minh TRUNG, Jeonghoon MO, Seong-Lyun KIM
PDF
756-763
Bing ZHENG, Mohammed ATIQUZZAMAN
PDF
764-774
Zongsheng ZHANG, Go HASEGAWA, Masayuki MURATA
PDF
775-783
Hiroshi YOSHIOKA, Yushi SHIRATO, Kazuji WATANABE
PDF
784-790
Hui SHI, Tetsushi ABE, Hirohito SUDA
PDF
791-800
Junyi WANG, Kiyomichi ARAKI
PDF
801-808
Seokho YOON, Suk Chan KIM, Sun Yong KIM
PDF
809-815
Ioannis PAPAIOANNOU, Chrissavgi DRE
PDF
816-827
Yun Hee KIM, Kwang Soon KIM, Sang Hyun LEE
PDF
828-836
Chengkang PAN, Yueming CAI, Youyun XU
PDF
837-844
Toshiaki KOIKE, Yukinaga SEKI, Hidekazu MURATA, Susumu YOSHIDA, Kiyomichi ARAKI
PDF
845-852
Zhengwei GONG, Taiyi ZHANG, Haiyuan LIU, Feng LIU
PDF
853-858
Rong CHEN, Youyun XU, Haibin ZHANG, Hanwen LUO
PDF
859-866
Jenhui CHEN, Shiann-Tsong SHEU
PDF
867-878
Jiabin LIU, Shihua ZHU, Wenyuan LI
PDF
879-885
Narumi UMEDA, Lan CHEN, Hidetoshi KAYAMA
PDF
886-894
Yi QIAN, Rose Qingyang HU, Catherine ROSENBERG
PDF
895-905
Chulgyun PARK, Jun-ichi TAKADA, Kei SAKAGUCHI, Takashi OHIRA
PDF
906-913
Katsunari HONJO, Tomoaki OHTSUKI
PDF
914-921
Huiqing ZHAI, Qiang CHEN, Qiaowei YUAN, Kunio SAWAYA, Changhong LIANG
PDF
922-928
Andriyan Bayu SUKSMONO, Akira HIROSE
PDF
929-936
ISKANDAR (none), Shigeru SHIMAMOTO
PDF
937-944

Invited Papers

Hiroshi OHTA
PDF
644-650
Atsushi IWATA
PDF
651-660
Yukihiro FUJIMOTO
PDF
661-667