Vol. E89-B, No. 6 June 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Yu-Lung WU, Ruey-Yi WEI
PDF
1869-1872
Dowon KIM, Moonil KIM
PDF
1873-1875
Yang SONG, Guang-Rui HU
PDF
1876-1878
Insook KIM, Dongwoo KIM, Sehun KIM
PDF
1879-1882
YiYun WANG, Qingji ZENG, Chen HE, Lihua LU, ZhiCheng SUI
PDF
1883-1887
Han NAMGOONG, Dongman LEE, Dukyun NAM
PDF
1888-1891
Dong SU, Sang-Jo YOO
PDF
1892-1895
Naofumi AOKI
PDF
1896-1898
Hong-Seok CHOI, Hee-Jung BYUN, Jong-Tae LIM
PDF
1899-1902
Xiao-lin CHE, Chen HE, Ling-ge JIANG
PDF
1903-1906
Myeon-gyun CHO, Hangyu CHO, Daesik HONG
PDF
1907-1910
Hyung Yun KONG, Ho Van KHUONG
PDF
1911-1915
Wun-Cheol JEONG, Dongfang LIU, Jong-Moon CHUNG
PDF
1916-1917
Sekchin CHANG
PDF
1918-1921
Hoojin LEE, Joonhyuk KANG, Edward J. POWERS
PDF
1922-1925
Hong Jong SONG, Dong Ku KIM
PDF
1926-1930
Chul-Seung LEE, Young-Hwan YOU, Hyoung-Kyu SONG
PDF
1931-1934
Chul-Seung LEE, Young-Hwan YOU, Hyoung-Kyu SONG
PDF
1935-1938
Kai ZHANG, Zhisheng NIU
PDF
1939-1942
Tianqi ZHANG, Chao ZHANG
PDF
1943-1946
Xiaodong XU, Ya JING, Xiaohu YOU, Junhui ZHAO
PDF
1947-1950
Lan WANG, Zhisheng NIU
PDF
1951-1954
Jongsub CHA, Joonhyuk KANG
PDF
1955-1959
Shinsuke IBI, Seiichi SAMPEI, Norihiko MORINAGA
PDF
1960-1963
Jun ZHENG, Emma REGENTOVA
PDF
1964-1967
Jihak JUNG, Wooyoung CHOI, Jaehoon CHOI
PDF
1968-1971

Papers

Kunihiro TOGE, Kazuo HOGARI, Kenji KUROKAWA, Nobuyuki YOSHIZAWA, Tadashi HAIBARA
PDF
1733-1737
Jun YANG, Yasushi HIBINO
PDF
1738-1746
Yongmin QI, Wei GUO, Yi ZHANG, Siye ZUO, Yaohui JIN, Weisheng HU
PDF
1747-1754
Yongjin CHOI, Daeyeon PARK
PDF
1755-1765
Hiroyasu OBATA, Kenji ISHIDA, Satoru TAKEUCHI, Shouta HANASAKI
PDF
1766-1773
Kenichi YOSHIDA, Satoshi KATSUNO, Shigehiro ANO, Katsuyuki YAMAZAKI, Masato TSURU
PDF
1774-1780
Jaewon PARK, Shiquan PIAO, Yongwan PARK
PDF
1781-1792
Jeongkeun CHOI, Yoshihiko AKAIWA
PDF
1793-1798
Ye Hoon LEE, Dong Ho KIM, Jaekwon KIM, Cheolwoo YOU
PDF
1799-1806
Bo-Hwan JUNG, Sun-Mog HONG, Kwang-Seop JUNG
PDF
1807-1814
Jun-ichi KITAGAWA, Tetsuki TANIGUCHI, Yoshio KARASAWA
PDF
1815-1824
Kazuya TSUKAMOTO, Yutaka FUKUDA, Yoshiaki HORI, Yuji OIE
PDF
1825-1836
Jain-Shing LIU
PDF
1837-1845
Ryoichi SHINKUMA, Junpei MAEDA, Tatsuro TAKAHASHI
PDF
1846-1855
Fumiaki NAGASE, Jin MITSUGI, Masayoshi NAKAYAMA, Masazumi UEBA
PDF
1856-1861
Shyh-Fang HUANG, Pao-Chi CHANG, Eric Hsiao-kuang WU
PDF
1862-1868