Vol. E90-B, No. 2 February 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Eun-Jun YOON, Kee-Young YOO
PDF
331-333
Le DING, Qinye YIN, Yiwen ZHANG, Yinkuo MENG
PDF
334-337
Jeong Woo LEE, Sungwook YU
PDF
338-341
Nail AKAR, Yavuz GUNALAY
PDF
342-345
Shao-Hwa LEE, Yun-Hsueh CHUANG, Sheng-Lyang JANG, Ming-Tsung CHUANG, Ren-Hong YEN
PDF
346-348
Man-Soo HAN, Bin-Young YUN, Bongtae KIM
PDF
349-353
Sang-Bo KO, Jeong-Woo JWA
PDF
354-357
Jinfan ZHANG, Yunzhou LI, Shidong ZHOU, Jing WANG
PDF
358-363
Lan YANG, Shixin CHENG
PDF
364-367
Ki Hoon KWON, Younggoo HAN, Sehun KIM
PDF
368-371
Ying Rao WEI, Mu Zhong WANG
PDF
372-376
Rong CHEN, Xun FAN, Youyun XU, Haibin ZHANG
PDF
377-380
Le DING, Qinye YIN, Yiwen ZHANG, Yinkuo MENG
PDF
381-384
Sunghun JUNG, Myeongcheol SHIN, Hee-Young PARK, Chungyong LEE
PDF
385-387
Yun WU, Hanwen LUO, Ming DING, Renmao LIU, Haibin ZHANG
PDF
388-391
Ming LEI, Hiroshi HARADA
PDF
392-396
Myoung-Won LEE, Cheol MUN, Jong-Gwan YOOK
PDF
397-400
Dongguo LI, Katsumi YAMASHITA
PDF
401-404
Joong Hyung KWON, Duho RHEE, Younghoon WHANG, Kwang Soon KIM
PDF
405-407
Jee-Hoon KIM, Hyoung-Kyu SONG
PDF
408-411
Hyogon KIM, Heejo LEE, Sangmin SHIN
PDF
412-416
Sungjin LEE, Sanghoon LEE
PDF
417-420
Zhen-qing GUO, Yang XIAO, Moon Ho LEE
PDF
421-424
Takayuki YAMADA, Ryoichi SHINKUMA, Tatsuro TAKAHASHI
PDF
425-428
Volodymyr PONOMARYOV, Alberto ROSALES, Francisco GALLEGOS, Igor LOBODA
PDF
429-430
Min-Woo PARK, Gwang-Hoon PARK, Seyoon JEONG, Doug-Young SUH, Kyuheon KIM
PDF
431-434

Papers

Koji KIKUSHIMA, Toshihito FUJIWARA, Satoshi IKEDA
PDF
195-208
Hironori YOSHIDOME, Nobuo GOTO
PDF
209-216
Ruay-Shiung CHANG, An-Chin LEE
PDF
217-227
Yuichi KIRI, Masashi SUGANO, Masayuki MURATA
PDF
228-238
Ming LEI, Hiroshi HARADA
PDF
239-250
Khodayar SARFARAZ, Seyed Ali GHORASHI, Mohammad GHAVAMI, Hamid AGHVAMI
PDF
251-259
Kazuaki TAKEDA, Fumiyuki ADACHI
PDF
260-268
Kwang Man OK, Chung Gu KANG
PDF
269-276
Van-Duc NGUYEN, Matthias PATZOLD, Fumiaki MAEHARA, Harald HAAS, Minh-Viet PHAM
PDF
277-290
Seung-Wook NAH, Hiroyuki ARAI
PDF
291-295
Qi-Shan HUANG, Qi-Cong PENG, Huai-Zong SHAO
PDF
296-301
Masahiko SHIMIZU, Akira ITO
PDF
302-311
Tsuyoshi KASHIMA, Kazuhiko FUKAWA, Hiroshi SUZUKI
PDF
312-322
Sang Wook PARK, Fengchao XIAO, Dong Chul PARK, Yoshio KAMI
PDF
323-330