Vol. E90-B, No. 10 October 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yasuo OKABE
PDF
2637-2637

Letters

SuKyoung LEE, LaeYoung KIM, HoJin KIM
PDF
2780-2783
Heon HUH, James V. KROGMEIER
PDF
2940-2943
Koji KIKUSHIMA, Toshihito FUJIWARA
PDF
2944-2949
Shoji KAKEHASHI, Hiroshi HASEGAWA, Ken-ichi SATO, Osamu MORIWAKI
PDF
2950-2952
Yong-Yuk WON, Hyuk-Choon KWON, Sang-Kook HAN
PDF
2953-2956
Kamrok LEE, Jae Yeol HA, Hong Seong PARK, Wook Hyun KWON
PDF
2957-2960
Soo Young SHIN, Hong Seong PARK, Wook Hyun KWON
PDF
2961-2963
Kyu In LEE, Jaekwon KIM, Yong Soo CHO
PDF
2964-2968
Jakkrapong SUMETHNAPIS, Kiyomichi ARAKI
PDF
2969-2972
Myeongcheol SHIN, Sangheon KIM, Jiwon KANG, Chungyong LEE
PDF
2973-2975
Jakkrapong SUMETHNAPIS, Kiyomichi ARAKI
PDF
2976-2979
Geun Bae KIM, Dongweon YOON, Sang Kyu PARK, Kyunghwan CHA
PDF
2980-2982
Sunwoo KIM
PDF
2983-2986
Ann-Chen CHANG
PDF
2987-2990
Chia-Mei PENG, I-Fong CHEN, Ching-Wen HSUE
PDF
2991-2994
Seung Gil JEON, Won Sub KIM, Jae Hoon CHOI
PDF
2995-2998

Papers

Cheolho LEE, Kiwook SOHN
PDF
2638-2645
Takahiro HARUYAMA, Hidenori NAKAZATO, Hideyoshi TOMINAGA
PDF
2646-2654
ByungHak SONG, Joon HEO, Choong Seon HONG
PDF
2655-2664
Takanori KOMATSU, Akira NAMATAME
PDF
2665-2672
Sadayoshi ITO, Kousuke UCHIYAMA, Shigeo SHIODA
PDF
2673-2682
Michio HONDA, Yoshifumi NISHIDA, Jin NAKAZAWA, Hideyuki TOKUDA
PDF
2683-2692
Tomohiko YAGYU, Masahiro JIBIKI, Kenichi YOSHIDA
PDF
2693-2701
Toshihiro SUZUKI, Ashiq KHAN, Wataru TAKITA
PDF
2702-2711
Xiaodong LU, Kinji MORI
PDF
2712-2719
Satoshi MATSUURA, Kazutoshi FUJIKAWA, Hideki SUNAHARA
PDF
2720-2728
Zhou SU, Masato OGURO, Jiro KATTO, Yasuhiko YASUDA
PDF
2729-2737
Teruji SHIROSHITA, Shingo KINOSHITA, Takahiko NAGATA, Tetsuo SANO, Yukihiro NAKAMURA
PDF
2738-2745
Yoshinori KITATSUJI, Satoshi KATSUNO, Katsuyuki YAMAZAKI, Masato TSURU, Yuji OIE
PDF
2746-2754
Kazuya SUZUKI, Masahiro JIBIKI
PDF
2755-2763
Kenji KUMAKI, Ikuo NAKAGAWA, Kenichi NAGAMI, Tomohiko OGISHI, Shigehiro ANO
PDF
2764-2771
Wang-Hsai YANG, Cheng-Shong WU, Hui-Kai SU
PDF
2772-2779
Ta-Hsiang HU, Ming-Hua CHANG, Ing-Jiunn SU
PDF
2784-2792
Yusuke KOSHIKIYA, Noriyuki ARAKI, Hisashi IZUMITA, Fumihiko ITO
PDF
2793-2802
Kenji KUROKAWA, Kyozo TSUJIKAWA, Katsusuke TAJIMA, Kazuhide NAKAJIMA, Izumi SANKAWA
PDF
2803-2808
Radim ZEMEK, Masahiro TAKASHIMA, Dapeng ZHAO, Shinsuke HARA, Kentaro YANAGIHARA, Kiyoshi FUKUI, Shigeru FUKUNAGA, Ken-ichi KITAYAMA
PDF
2809-2816
Tetsuya KAWAI, Naoki WAKAMIYA, Masayuki MURATA
PDF
2817-2826
Ji-Hoon YUN, Seung-Woo SEO
PDF
2827-2835
Weikuo CHU, Yu-Chee TSENG
PDF
2836-2844
Hiroyuki HISAMATSU, Go HASEGAWA, Masayuki MURATA
PDF
2845-2853
Yuichi OHSITA, Shingo ATA, Masayuki MURATA
PDF
2854-2864
Hyoup-Sang YOON, Bong-Jin YUM
PDF
2865-2873
Yuki YOSHIDA, Kazunori HAYASHI, Hideaki SAKAI
PDF
2874-2883
Mamiko INAMORI, Anas Muhamad BOSTAMAM, Yukitoshi SANADA, Hideki MINAMI
PDF
2884-2890
Sang-Min HAN, Mi-Hyun SON, Young-Hwan KIM
PDF
2891-2896
Jongsub CHA, Keonkook LEE, Joonhyuk KANG
PDF
2897-2902
Naoki KITA, Wataru YAMADA, Akio SATO
PDF
2903-2914
Panarat CHERNTANOMWONG, Jun-ichi TAKADA, Hiroyuki TSUJI
PDF
2915-2925
Mitsuhiro TATEDA, Taku ISHIDATE
PDF
2926-2930
Yoshihisa OKADA, Tomotaka WADA, Masato HORIE, Fumio NAKASE, Hiromi OKADA
PDF
2931-2939