Vol. E91-B, No. 4 April 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Donghyuk SHIN, Jeongseok HA, Kyoungwoo HEO, Hyuckjae LEE
PDF
1145-1148
Sung-Joon PARK
PDF
1149-1152
Seokjin SUNG, Seok WOO, Kiseon KIM
PDF
1153-1157
Kyu-Min KANG
PDF
1158-1160
Sang-Heon SHIN, Chul KIM, Sang Kyu PARK
PDF
1161-1163
Ki-Il KIM
PDF
1164-1167
Wen-Tzu CHEN
PDF
1168-1171
Haoxiang ZHANG, Lin ZHANG, Xiuming SHAN, Victor O.K. LI
PDF
1172-1175
Wei MIAO, Yunzhou LI, Shidong ZHOU, Jing WANG, Xibin XU
PDF
1176-1179
Sangjin RYOO, Kyunghwan LEE, Cheolwoo YOU, Intae HWANG
PDF
1180-1184
Hoojin LEE, Jeffrey G. ANDREWS, Edward J. POWERS
PDF
1185-1189
Dinh Thi Thuy NGA, MinGon KIM, Minho KANG
PDF
1190-1193
Sung-Soo KIM, Myoung-Je KIM, T. Aaron GULLIVER
PDF
1194-1197
Suckchel YANG, Yoan SHIN
PDF
1198-1202
Likun ZOU, Qing CHANG, Chundi XIU, Qishan ZHANG
PDF
1203-1206
Sooyong CHOI, Jong-Moon CHUNG, Wun-Cheol JEONG
PDF
1207-1210
JaeSeon JANG, NohHoon MYUNG
PDF
1211-1214
Minseok KIM, Tatsuo FUJI, Takafumi NAKABAYASHI, Hiroyuki ARAI
PDF
1215-1218
Hoiyoon JUNG, Jongsub CHA, Hyuckjae LEE
PDF
1219-1222
Huan SUN, Xiaohu YOU
PDF
1223-1226
Taejoon KIM, Jong-Tae LIM
PDF
1227-1230
Jang-Won LEE, Mung CHIANG, A. Robert CALDERBANK
PDF
1231-1234
Jinhwan KOH, Weiwei ZHOU, Taekon KIM
PDF
1235-1238
Jeong I. KIM, Dongweon YOON
PDF
1239-1242
Mutsumi IMAHAMA, Yahei KOYAMADA, Kazuo HOGARI
PDF
1243-1246
Han-Suh KOO, Yong-Joon JEON, Byeong-Moon JEON
PDF
1247-1250
Sang-Wook KIM, Jinho KIM, Sanghyun PARK
PDF
1251-1254

Papers

Yi-Cheng CHAN, Chia-Liang LIN, Cheng-Yuan HO
PDF
987-997
Bin ZHEN, Huan-Bang LI, Ryuji KOHNO
PDF
998-1005
Masaki BANDAI, Satoshi NAKAYAMA, Takashi WATANABE
PDF
1006-1014
Hyacinthe NZIGOU MAMADOU, Takeshi NANRI, Kazuaki MURAKAMI
PDF
1015-1024
Sang-Yong KIM, Hideaki TAKAGI
PDF
1025-1033
Kazuya TSUKAMOTO, Shigeru KASHIHARA, Yuji OIE
PDF
1034-1046
Jin MITSUGI, Osamu TOKUMASU
PDF
1047-1054
Ken TANAKA, Hiromichi TOMEBA, Fumiyuki ADACHI
PDF
1055-1062
Alireza KOBRAVI, Mohammad SHIKH- BAHAEI
PDF
1063-1067
Yoshiaki YOKOYAMA, Minseok KIM, Hiroyuki ARAI
PDF
1068-1075
Jung-Lang YU, Chia-Hao CHEN
PDF
1076-1083
Masaki TAKANASHI, Yasutaka OGAWA, Toshihiko NISHIMURA, Takeo OHGANE
PDF
1084-1094
Jung-Shan LIN, Hong-Yu CHEN, Jia-Chin LIN
PDF
1095-1102
Li-Der JENG, Fang-Biau UENG
PDF
1103-1111
Fan LISHENG, Kazuhiko FUKAWA, Hiroshi SUZUKI, Satoshi SUYAMA
PDF
1112-1121
Tae Ok KIM, Kyung Jae KIM, Bong Dae CHOI
PDF
1122-1131
Kriangsak SIVASONDHIVAT, Jun-ichi TAKADA, Ichirou IDA, Yasuyuki OISHI
PDF
1132-1144