Vol. E91-B, No. 7 July 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kazuhiko SAGARA
PDF
2101-2101
Minoru SHIKADA
PDF
2144-2144

Letters

Naoyuki SATO, Yoko YAMAGUCHI
PDF
2142-2143
Hoon KIM, Taein HYON, Yeonwoo LEE
PDF
2393-2396
Hong-Seok CHOI, Jong-Tae LIM
PDF
2397-2400
Sungwook KIM, Sungyong PARK, Sooyong PARK, Sungchun KIM
PDF
2401-2404
Xuewen LIAO, Shihua ZHU, Erlin ZENG
PDF
2405-2408
Jin-Goog KIM, Jong-Tae LIM
PDF
2409-2412
Bon-Wook KOO, Jee-Hoon KIM, Hyoung-Kyu SONG
PDF
2413-2417
Dae-Won LEE, Yong-Yuk WON, Sang-Kook HAN
PDF
2418-2421
Luu Quoc TIN, Hyung Yun KONG
PDF
2422-2425
M. Nuri SEYMAN, Necmi TA<img src="/img_font/sg00026.gif" (none)
PDF
2426-2430
Zhenzhen GAO, Shihua ZHU, Zhimeng ZHONG
PDF
2431-2434
Jui Teng WANG
PDF
2435-2438
Yo-Han KO, Yong-Soo CHO
PDF
2439-2442
Hyundong KIM, Sangho CHOE
PDF
2443-2446
Juan DE DIOS SANCHEZ LOPES, Arturo ARVIZU MONDRAGON, Javier MENDIETA JIMENEZ
PDF
2447-2450

Message

Hiroyuki MORIKAWA
PDF
2178-2178

Papers

Shinsuke INOUE, Yoko AKIYAMA, Yoshinobu IZUMI, Shigehiro NISHIJIMA
PDF
2125-2132
Kei UTSUGI, Akiko OBATA, Hiroki SATO, Ryuta AOKI, Atsushi MAKI, Hideaki KOIZUMI, Kazuhiko SAGARA, Hiroaki KAWAMICHI, Hirokazu ATSUMORI, Takusige KATURA
PDF
2133-2141
Adelys MARSDEN, Akihiro MARUTA, Ken-ichi KITAYAMA
PDF
2145-2151
Hongkyu JEONG, JungYul CHOI, Jeonghoon MO, Minho KANG
PDF
2152-2159
Suresh M. NISSANKA, Ken MISHINA, Akihiro MARUTA, Shunsuke MITANI, Kazuyuki ISHIDA, Katsuhiro SHIMIZU, Tatsuo HATTA, Ken-ichi KITAYAMA
PDF
2160-2164
Hidenori TAGA, Jyun-Yi WU, Wei-Tong SHIH, Seng-Sheng SHU
PDF
2165-2168
Shohei TERADA, Yu KAKISHIMA, Dai HANAWA, Kimio OGUCHI
PDF
2169-2177
Satoshi GOUNAI, Tomoaki OHTSUKI, Toshinobu KANEKO
PDF
2187-2197
Jooyeol YANG, Kyungwhoon CHEUN, Jeongchang KIM
PDF
2198-2204
Jung-Su HAN, Hyung-Jin CHOI
PDF
2205-2213
Cheolwoo YOU, Sooyong CHOI
PDF
2214-2223
Chun-Hung CHEN, Ho-Ting WU, Kai-Wei KE
PDF
2224-2233
Abhay GHATPANDE, Hidenori NAKAZATO, Olivier BEAUMONT, Hiroshi WATANABE
PDF
2234-2243
Ashiq KHAN, Toshihiro SUZUKI, Motonari KOBAYASHI, Wataru TAKITA, Kenichi YAMAZAKI
PDF
2244-2254
SeongHan SHIN, Hanane FATHI, Kazukuni KOBARA, Neeli R. PRASAD, Hideki IMAI
PDF
2255-2264
Guowei CHEN, Kenichi ITOH, Takuro SATO
PDF
2265-2271
Keita KAWANO, Kazuhiko KINOSHITA, Nariyoshi YAMAI
PDF
2272-2278
Takehito YAMAMOTO, Hideki TODE, Koso MURAKAMI
PDF
2279-2286
Boonsarn PITAKDUMRONGKIJA, Kazuhiko FUKAWA, Hiroshi SUZUKI, Takashi HAGIWARA
PDF
2287-2298
Teruo KAWAMURA, Yoshihisa KISHIYAMA, Kenichi HIGUCHI, Mamoru SAWAHASHI
PDF
2299-2309
Erlin ZENG, Shihua ZHU, Ming XU
PDF
2310-2320
Junwoo JUNG, Hyungwon PARK, Jae-Sung LIM
PDF
2321-2330
Yitao ZHANG, Osamu MUTA, Yoshihiko AKAIWA
PDF
2331-2337
Peng GONG, Peng XUE, Cheng Jie PIAO, Duk Kyung KIM
PDF
2338-2345
Issei KANNO, Hiroshi SUZUKI, Kazuhiko FUKAWA
PDF
2346-2356
Osamu TAKYU, Masao NAKAGAWA
PDF
2357-2365
Koichi ADACHI, Fumiyuki ADACHI, Masao NAKAGAWA
PDF
2366-2373
Jun NAKAMURA, Kazuyasu AOYAMA, Muneyuki IKARASHI, Yoshio YAMAGUCHI, Hiroyoshi YAMADA
PDF
2374-2379
Yuang-Shung LEE, Ming-Wang CHENG, Shun-Ching YANG
PDF
2380-2392

Invited Papers

Hiroshi IMAMIZU
PDF
2102-2108
Shoji ITAKURA
PDF
2109-2117
Ryohei P. HASEGAWA, Yukako T. HASEGAWA, Mark A. SEGRAVES
PDF
2118-2124
Kyeong-Sik MIN, Chul-Keun PARK, Suk-Youb KANG
PDF
2179-2186