Vol. E91-B, No. 8 August 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hiromi UEDA
PDF
2453-2453

Letters

JungYeon HWANG, Jongin LIM, DongHoon LEE
PDF
2702-2703
Tomonori TAKEDA, Eiji OKI, Ichiro INOUE, Kohei SHIOMOTO, Kazuhiro FUJIHARA, Shin-Ichi KATO
PDF
2704-2706
Jae-Han JEON, Jong-Tae LIM
PDF
2707-2710
Jun LUO, Ling-ge JIANG, Chen HE
PDF
2711-2715
Navrati SAXENA, Abhishek ROY, Jitae SHIN
PDF
2716-2719
Sung-Chan CHOI, Jang-Won LEE
PDF
2720-2723
Jung-Chieh CHEN
PDF
2724-2727
Youngwook KIM, Hyoung-Kyu LIM, Saewoong BAHK
PDF
2728-2730
Hongmei WANG, Xibin XU, Ming ZHAO, Weiling WU, Yan YAO
PDF
2731-2735
Ning HU, Xiaofeng ZHONG, Ming ZHAO, Jing WANG
PDF
2736-2739
Kyungkoo JUN
PDF
2740-2743
Dongmin LIM, Jinhwan KOH
PDF
2744-2747
Seung Su HAN, Jongho PARK, Tae-Jin LEE, Hyun Gi AHN, Kyunghun JANG
PDF
2748-2751
Myunghwan SEO, Joongsoo MA
PDF
2752-2756
Jeong-Soo KIM, Byung-Woong CHOI, Eun-Hyon BAE, Kyun-Kyung LEE
PDF
2757-2760
Miao ZHANG, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO
PDF
2761-2763
Yoshio INASAWA, Toshio NISHIMURA, Jun TSURUTA, Hiroaki MIYASHITA, Yoshihiko KONISHI
PDF
2764-2767
Ki-Chai KIM
PDF
2768-2771
Jung-Bin KIM, Dongwoo KIM
PDF
2772-2775

Papers

Hiroki IKEDA, Jun SUGAWA, Yoshihiro ASHI, Kenichi SAKAMOTO
PDF
2477-2484
Takumi NOMURA, Hiromi UEDA, Takashi KURIYAMA, Toshinori TSUBOI, Hiroyuki KASAI
PDF
2485-2493
Yoshitaka ENOMOTO, Hisashi IZUMITA, Nobuo TOMITA
PDF
2494-2500
Seishi HANAOKA, Junji YAMAMOTO, Masashi YANO
PDF
2501-2508
Renichi MORITOMO, Tomoaki NAKAMURA, Yasuhiro KOTANI, Saeko OSHIBA
PDF
2509-2515
NASARUDDIN (none), Tetsuo TSUJIOKA
PDF
2516-2524
Bla<img src="/img_font/mo063086.jpg" bor (none), Andrej KOS
PDF
2525-2532
Kazuyuki MIYAKITA, Keisuke NAKANO, Masakazu SENGOKU, Shoji SHINODA
PDF
2533-2544
Changho YUN, Kiseon KIM
PDF
2545-2558
Jeonghoon MO, Jaewook KWAK
PDF
2559-2570
Abhay GHATPANDE, Hidenori NAKAZATO, Olivier BEAUMONT, Hiroshi WATANABE
PDF
2571-2588
Md. Abdur RAZZAQUE, Muhammad Mahbub ALAM, Md. MAMUN-OR- RASHID, Choong Seon HONG
PDF
2589-2601
Tran Thanh DAI, Choong Seon HONG
PDF
2602-2609
SungIl LEE, JaeSung LIM
PDF
2610-2617
Yuichi OHSITA, Shingo ATA, Masayuki MURATA
PDF
2618-2630
Jui Teng WANG
PDF
2631-2639
Satoshi GOUNAI, Tomoaki OHTSUKI
PDF
2640-2647
Anas Muhamad BOSTAMAM, Yukitoshi SANADA, Hideki MINAMI
PDF
2648-2656
Erlin ZENG, Shihua ZHU, Ming XU, Zhenjie FENG
PDF
2657-2665
Supawan ANNANAB, Tomonori TOBITA, Tetsuki TANIGUCHI, Yoshio KARASAWA
PDF
2666-2673
Koji YAMAMOTO, Hirofumi MARUYAMA, Takashi SHIMIZU, Hidekazu MURATA, Susumu YOSHIDA
PDF
2674-2682
Shouhei KIDERA, Yusuke KANI, Takuya SAKAMOTO, Toru SATO
PDF
2683-2691
Kostas PSANNIS, Yutaka ISHIBASHI
PDF
2692-2701

Invited Papers

Kenji NAKANISHI, Akihiro OTAKA, Yoichi MAEDA
PDF
2454-2461
Jean-Pierre COUDREUSE, Sophie PAUTONNIER, Eric LAVILLONNIERE, Sylvain DIDIERJEAN, Beno<img src="/img_font/mos00145.jpg" bo (none), Toshimichi KIDA, Kazuyoshi OSHIMA
PDF
2462-2469
Akihiro TSUTSUI
PDF
2470-2476