Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

A 130-nm CMOS 95-mm2 1-Gb Multilevel AG-AND-Type Flash Memory with 10-MB/s Programming Throughput

Hideaki KURATA, Shunichi SAEKI, Takashi KOBAYASHI, Yoshitaka SASAGO, Tsuyoshi ARIGANE, Keiichi YOSHIDA, Yoshinori TAKASE, Takayuki YOSHITAKE, Osamu TSUCHIYA, Yoshinori IKEDA, Shunichi NARUMI, Michitaro KANAMITSU, Kazuto IZAWA, Kazunori FURUSAWA

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.