Vol. E88-C, No. 1 January 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Osamu HASHIMOTO
PDF
1-1

Letters

Futoshi KUROKI, Kouichi YAMAOKA, Motofumi YAMAGUCHI, Tsukasa YONEYAMA
PDF
110-111
Qi DONG- SHENG, Li BIN- HONG
PDF
133-134
Jongkuk PARK, Jong-Sik LIM, Sangwook NAM
PDF
135-138
Kouji SHIBATA, Osamu HASHIMOTO, Ramesh K. POKHAREL
PDF
139-142
Min-Hung WENG, Cheng-Yuan HUNG, Hung-Wei WU
PDF
143-145
Min-Hung WENG, Cheng-Yuan HUNG, Hung-Wei WU
PDF
146-148
Seok KANG, Beomsup KIM
PDF
149-153

Papers

Yukihiro TAHARA, Hideyuki OH- HASHI, Kazuyuki TOTANI, Moriyasu MIYAZAKI, Sei-ichi SAITO, Osami ISHIDA
PDF
15-19
Mitsuyoshi KISHIHARA, Kuniyoshi YAMANE, Isao OHTA, Tadashi KAWAI
PDF
20-27
Hiroyuki NAKAMURA, Toshio ISHIZAKI, Toshifumi NAKATANI, Shigeru TSUZUKI
PDF
28-33
Kazuki IWASHITA, Ikuo AWAI, Hiroshi KUBO, Atsushi SANADA
PDF
34-39
Achmad MUNIR, Noriaki HAMANAGA, Hiroshi KUBO, Ikuo AWAI
PDF
40-46
Mao-Hsiu HSU, Jhin-Fang HUANG
PDF
47-56
Zhewang MA, Tamio KAWAGUCHI, Yoshio KOBAYASHI
PDF
57-61
Zhewang MA, Kaneo NOMIYAMA, Yoshio KOBAYASHI
PDF
62-67
Kouji WADA, Shinya WATANABE, Ryousuke SUGA, Osamu HASHIMOTO
PDF
68-76
Takaharu HIRAOKA, Yoshiaki NEISHI, Tetsuo ANADA, Jui-Pang HSU
PDF
77-82
Akira SAITOU, Kazuhiko HONJO, Kenichi SATO, Toyoko KOYAMA, Koichi WATANABE
PDF
83-88
Qing HAN, Keizo INAGAKI, Takashi OHIRA
PDF
89-97
Naomi HIDAKA, Ken KOBAYASHI, Hideaki SUGAMA, Ryo USUI, Yoshihiro TANABE, Osamu HASHIMOTO
PDF
98-104
Futoshi KUROKI, Makoto KIMURA, Tsukasa YONEYAMA
PDF
105-109
Shinichiro OHNUKI, Takashi HINATA
PDF
112-118
Alexander M. ZEMLIAK, Carlos CELAYA- BORGES, Roque De La CRUZ
PDF
119-124
Toru NAKURA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
125-132

Invited Papers

Isao OHTA, Tadashi KAWAI
PDF
2-14