Vol. E88-C, No. 2 February 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shinya KURIKI
PDF
157-157

Letters

Kwang-Chun HO, Kwangsoo HO
PDF
270-274
Masashi HOTTA, Mitsuo HANO, Ikuo AWAI
PDF
275-278
Myun-Joo PARK, Byungje LEE
PDF
279-281

Papers

Hideaki NAKANE
PDF
188-191
Hajime OTA, Tatsuoki NAGAISHI, Eiichi ARAI
PDF
192-197
Zhewang MA, Erito SAKURAI, Yoshio KOBAYASHI
PDF
216-220
Hiroyuki KAYANO, Hiroyuki FUKE, Fumihiko AIGA, Mutsuki YAMAZAKI, Yoshiaki TERASHIMA, Tatsunori HASHIMOTO
PDF
221-225
Xiren WANG, Deyan LIU, Wenjian YU, Zeyi WANG
PDF
232-240
Naoya KAWAMOTO, Naoto MATSUO, Atsushi MASUDA, Yoshitaka KITAMON, Hideki MATSUMURA, Yasunori HARADA, Tadaki MIYOSHI, Hiroki HAMADA
PDF
241-246
Shizunori MATSUMOTO, Hiroaki UENO, Satoshi HOSOKAWA, Toshihiko KITAMURA, Mitiko MIURA- MATTAUSCH, Hans Jurgen MATTAUSCH, Tatsuya OHGURO, Shigetaka KUMASHIRO, Tetsuya YAMAGUCHI, Kyoji YAMASHITA, Noriaki NAKAYAMA
PDF
247-254
Kiyohiro FURUTANI, Takeshi HAMAMOTO, Takeo MIKI, Masaya NAKANO, Takashi KONO, Shigeru KIKUDA, Yasuhiro KONISHI, Tsutomu YOSHIHARA
PDF
255-263
Shinya ONO, Yoshinao KOBAYASHI
PDF
264-269

Invited Papers

Keiji ENPUKU, Katsuhiro INOUE, Kohji YOSHINAGA, Akira TSUKAMOTO, Kazuo SAITOH, Keiji TSUKADA, Akihiko KANDORI, Yoshinori SUGIURA, Shigenori HAMAOKA, Hiroyuki MORITA, Hiroyuki KUMA, Naotaka HAMASAKI
PDF
158-167
Yong-Ho LEE, Hyukchan KWON, Jin-Mok KIM, Kiwoong KIM, In-Seon KIM, Yong-Ki PARK
PDF
168-174
Saburo TANAKA, Shozen KUDO, Yoshimi HATSUKADE, Tatsuoki NAGAISHI, Kazuaki NISHI, Hajime OTA, Shuichi SUZUKI
PDF
175-179
Naoko KASAI, Yoshimi HATSUKADE, Hiroshi TAKASHIMA
PDF
180-187
Yoshihito HASHIMOTO, Shinichi YOROZU, Yoshio KAMEDA, Akira FUJIMAKI, Hirotaka TERAI, Nobuyuki YOSHIKAWA
PDF
198-207
Hironori WAKANA, Seiji ADACHI, Ai KAMITANI, Kouhei NAKAYAMA, Yoshihiro ISHIMARU, Yoshinobu TARUTANI, Keiichi TANABE
PDF
208-215
Kenji UEDA, Michio NAITO
PDF
226-231