Vol. E88-C, No. 6 June 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shigetaka TAKAGI
PDF
1097-1097

Letters

Rui ITO, Tetsuro ITAKURA, Tadashi ARAI
PDF
1263-1266
Tzung-Han WU, Chinchun MENG, Tse-Hung WU, Guo-Wei HUANG
PDF
1267-1270
Hiroshi YOSHIDA, Takehiko TOYODA, Makoto ARAI, Ryuichi FUJIMOTO, Toshiya MITOMO, Masato ISHII, Rui ITO, Tadashi ARAI, Tetsuro ITAKURA, Hiroshi TSURUMI
PDF
1271-1274
Yoshihiro UTSUROGI, Masaki HARUOKA, Toshimasa MATSUOKA, Kenji TANIGUCHI
PDF
1275-1279
Mei-Fen CHOU, Kuei-Ann WEN, Chun-Yen CHANG
PDF
1280-1284
Shinya KAWADA, Yasuhiro SUGIMOTO
PDF
1285-1287
Takefumi YOSHIKAWA, Tsuyoshi EBUCHI, Yukio ARIMA, Toru IWATA
PDF
1288-1289
Jun OTSUKI, Hao SAN, Haruo KOBAYASHI, Takanori KOMURO, Yoshihisa YAMADA, Aiyan LIU
PDF
1290-1294

Papers

Ehsanollah FATHI, Ashkan BEHNAM, Pouya HASHEMI, Behzad ESFANDYARPOUR, Morteza FATHIPOUR
PDF
1122-1126
Chinchun MENG, Bo-Chen TSOU, Sheng-Che TSENG
PDF
1127-1132
Han-Yu CHEN, Kun-Ming CHEN, Guo-Wei HUANG, Chun-Yen CHANG
PDF
1133-1141
Tetsuya HIROSE, Toshimasa MATSUOKA, Kenji TANIGUCHI, Tetsuya ASAI, Yoshihito AMEMIYA
PDF
1142-1147
Apisak WORAPISHET, Kornika MOOLPHO, Jitkasame NGARMNIL
PDF
1148-1153
Jafar SOBHI- GHESHLAGHI, Khayrollah HADIDI, Abdollah KHOEI
PDF
1154-1160
Mohammad YAVARI
PDF
1161-1165
Takahide SATO, Shigetaka TAKAGI, Nobuo FUJII
PDF
1166-1171
Nobuyuki MASUMI, Masataka NAKAMURA
PDF
1172-1179
Hao-Sheng HOU, Shoou-Jinn CHANG, Yan-Kuin SU
PDF
1180-1185
Herng-Jer LEE, Chia-Chi CHU, Ming-Hong LAI, Wu-Shiung FENG
PDF
1186-1195
Retdian Agung NICODIMUS, Shigetaka TAKAGI
PDF
1196-1202
Hiroshi TANIMOTO, Ryuta ITO, Takafumi YAMAJI
PDF
1203-1211
Toshiya MITOMO, Osamu WATANABE, Shoji OTAKA, Ryuichi FUJIMOTO, Shunji KAWAGUCHI
PDF
1212-1217
Chun-Lin KO, Ming-Ching KUO, Chien-Nan KUO
PDF
1218-1224
Hideyuki NOSAKA, Makoto NAKAMURA, Kimikazu SANO, Minoru IDA, Kenji KURISHIMA, Tsugumichi SHIBATA, Masami TOKUMITSU, Masahiro MURAGUCHI
PDF
1225-1232
Mitsuru SHIOZAKI, Toru MUKAI, Masahiro ONO, Mamoru SASAKI, Atsushi IWATA
PDF
1233-1240
Kwang-Jin LEE, Hyo-Chang KIM, Uk-Rae CHO, Hyun-Geun BYUN, Suki KIM
PDF
1241-1247
Rong-Jyi YANG, Shen-Iuan LIU
PDF
1248-1252
Chang Hua LIN, John Yanhao CHEN
PDF
1253-1262
Min-Hua HO, Mingchih CHEN
PDF
1295-1303
Koichi IIYAMA, Fumihiro DEMURA, Saburo TAKAMIYA
PDF
1304-1309
Yu-Yang WANG, Zheng-Fan LI
PDF
1310-1314
Wenmei ZHANG, Xiaowei SUN, Junfa MAO
PDF
1315-1321
Kuo-Hsing CHENG, Shun-Wen CHENG
PDF
1322-1331
Kazunari INOUE, Hideyuki NODA, Kazutami ARIMOTO, Hans Jurgen MATTAUSCH, Tetsushi KOIDE
PDF
1332-1342
Apirat SIRITARATIWAT, Wanlop SURAKAMPOLTORN, Mitsunori MATSUMOTO
PDF
1343-1347

Invited Papers

Michael SCHROTER
PDF
1098-1113
Mike Shuo-Wei CHEN, Robert W. BRODERSEN
PDF
1114-1121