Vol. E88-C, No. 8 August 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Terutaka TAMAI
PDF
1531-1531
Hiroto YASUURA, Shoji KAWAHITO
PDF
1704-1704

Letters

Makoto HASEGAWA, Masato AKITA, Kazutaka IZUMI, Takayoshi KUBONO
PDF
1573-1576
Makoto HASEGAWA, Yusuke KAMADA
PDF
1616-1619
Tae-Hyoung KIM, Kwang-Jin LEE, Uk-Rae CHO, Hyun-Geun BYUN
PDF
1723-1725
Junseok HAN, Dongsup SONG, Hagbae KIM, YoungYong KIM, Sungho KANG
PDF
1731-1733
Che-ming WANG, Kuang-Po HSUEH, Yue-ming HSIN
PDF
1790-1792

Papers

Yoshiteru ABE, Masaru KOBAYASHI, Ryo NAGASE
PDF
1546-1551
Ikuo OGAWA, Makoto ABE, Yoshiyuki DOI, Senichi SUZUKI
PDF
1552-1558
Terutaka TAMAI
PDF
1559-1565
Hiroyuki ISHIDA, Masanari TANIGUCHI, Hideaki SONE, Hiroshi INOUE, Tasuku TAKAGI
PDF
1566-1572
Mingzhe RONG, Yi WU, Qian YANG, Guangxia HU, Shengli JIA, Jianhua WANG
PDF
1577-1583
Junya SEKIKAWA, Takayoshi KUBONO
PDF
1584-1589
Junya SEKIKAWA, Tetsuya KITAJIMA, Takayoshi ENDO, Takayoshi KUBONO
PDF
1590-1595
Takayoshi ENDO, Junya SEKIKAWA, Takayoshi KUBONO
PDF
1596-1602
Keiichi SUHARA
PDF
1603-1615
Werner JOHLER, Alexander NEUHAUS
PDF
1620-1628
Yu YONEZAWA, Noboru WAKATSUKI, Yoshio SATOH, Tadashi NAKATANI, Koichiro SAWA
PDF
1629-1634
Noboru WAKATSUKI, Yuuich AKIBA, Yu YONEZAWA
PDF
1635-1640
Degui CHEN, Xingwen LI, Ruicheng DAI
PDF
1641-1646
Honggang XIANG, Degui CHEN, Xingwen LI, Zhipeng LI, Weixiong TONG
PDF
1647-1651
Yongpeng MENG, Shenli JIA, Mingzhe RONG
PDF
1652-1658
Jian LI, Mingzhe RONG
PDF
1659-1663
Yutaka NAITO, Tomoya ITO, Ryo YAMAZAKI, Junya SEKIKAWA, Takayoshi KUBONO
PDF
1664-1669
Tomoya ITO, Ryo YAMAZAKI, Yutaka NAITO, Junya SEKIKAWA, Takayoshi KUBONO
PDF
1670-1674
Ryoichi HONBO, Koichiro SAWA, Youichi MURAKAMI, Hiroyuki WAKABAYASHI, Naruhiko INAYOSHI, Kyoji INUKAI, Takeshi SHIMOYAMA, Naoki MORITA
PDF
1675-1681
Yoshitada WATANABE
PDF
1682-1687
Yoshiki KAYANO, Motoshi TANAKA, Hiroshi INOUE
PDF
1688-1695
Koichi KOIBUCHI, Koichiro SAWA, Takashi HONMA, Takumi HAYASHI, Kuniyoshi UEDA, Hiroshi SASAKI
PDF
1696-1703
Yong-Hsiang HSIEH, Wei-Yi HU, Wen-Kai LI, Shin-Ming LIN, Chao-Liang CHEN, David J. CHEN, Sao-Jie CHEN
PDF
1716-1722
Rong-Jyi YANG, Shen-Iuan LIU
PDF
1726-1730
Toru NAKURA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
1734-1739
Jung-Yeol OH, Myoung-Seob LIM
PDF
1740-1746
Seok-Hwan JEONG, Shinji MATSUO, Yuzo YOSHIKUNI, Toru SEGAWA, Yoshitaka OHISO, Hiroyuki SUZUKI
PDF
1747-1754
Yoshiteru ABE, Masaru KOBAYASHI, Mamoru HIRAYAMA, Ryo NAGASE
PDF
1755-1763
An-Shyi LIU, Ruey-Beei WU, Yi-Cheng LIN
PDF
1764-1771
YunSeong EO, KwangDu LEE
PDF
1772-1778
Nagayoshi MORITA, Katsuhito OHNO
PDF
1779-1784
Kimiyoshi KOBAYASHI, Hirofumi MATSUO, Fujio KUROKAWA, Yoichi ISHIZUKA
PDF
1785-1789

Invited Papers

Roland S. TIMSIT
PDF
1532-1545
Ki Won LEE
PDF
1705-1710
Mitsuo USAMI
PDF
1711-1715