Vol. E88-C, No. 12 December 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Makoto ANDO
PDF
2175-2176

Letters

Tuan-Anh PHAN, Chang-Wan KIM, Yun- A SHIM, Sang-Gug LEE
PDF
2322-2324
Namgi KIM, Hyunsoo YOON
PDF
2338-2340
Bin-Hao JIANG
PDF
2377-2378
Young-Kyun JANG, Ji-Hoon KIM, Hyung-Joun YOO
PDF
2379-2381
Kiyoshi AIKAWA, Kazuhiko HONJO
PDF
2382-2384
Mitsutoshi YAHARA, Kuniaki FUJIMOTO, Hirofumi SASAKI
PDF
2385-2387
Hao-Sheng HOU, Shoou-Jinn CHANG, Yan-Kuin SU
PDF
2388-2390
Eun-Gu JUNG, Dong-Soo HAR
PDF
2391-2394
Eun-Gu JUNG, Jeong-Gun LEE, Sang-Hoon KWAK, Kyoung-Son JHANG, Jeong- A LEE, Dong-Soo HAR
PDF
2395-2399
Heung-Sik TAE, Jae-Kwnag LIM, Byung-Gwon CHO
PDF
2400-2404

Papers

Masaji TOMITA, Tomio SAKASHITA, Yoshio KARASAWA
PDF
2177-2191
Minoru KOMATSU, Hideaki WAKABAYASHI, Jiro YAMAKITA
PDF
2192-2198
Michinari SHIMODA, Masazumi MIYOSHI
PDF
2199-2207
Tetsu SHIJO, Takuichi HIRANO, Makoto ANDO
PDF
2208-2215
Tsuneki YAMASAKI, Katsuji ISONO, Takashi HINATA
PDF
2216-2222
Wei CHIEN, Chien-Ching CHIU
PDF
2223-2228
Masataka OHIRA, Hiroyuki DEGUCHI, Mikio TSUJI, Hiroshi SHIGESAWA
PDF
2229-2235
Nobuaki HIMENO, Nobuo GOTO, Yasumitsu MIYAZAKI
PDF
2236-2242
Luis RODRIGUEZ, Ken-ichi SAKINA, Makoto ANDO
PDF
2243-2249
Cherng-Chyi HSIAO, Ruey Bing HWANG
PDF
2250-2257
Sarawuth CHAIMOOL, Prayoot AKKARAEKTHALIN, Vech VIVEK
PDF
2258-2265
M.G. SORWAR HOSSAIN, Jiro HIROKAWA, Makoto ANDO
PDF
2266-2273
Shinji KURODA, Yoshio INASAWA, Shin-ichi MORITA, Hitoshi NISHIKAWA, Yoshihiko KONISHI, Yonehiko SUNAHARA, Shigeru MAKINO
PDF
2274-2281
Takahiro HARA, Akira HIROSE
PDF
2282-2288
Hiroshi SHIRAI, Yoshinori HIRAMATSU, Masashi SUZUKI
PDF
2289-2294
Ikuo AWAI
PDF
2295-2301
Ramesh K. POKHAREL, Kouji WADA, Osamu HASHIMOTO, Takeshi TAKAHASHI
PDF
2302-2309
Dongsu KIM, James Stevenson KENNEY
PDF
2310-2315
Tuan-Anh PHAN, Chang-Wan KIM, Yun- A SHIM, Sang-Gug LEE
PDF
2316-2321
Jingyu HUA, Xiaohu YOU, Dongming WANG
PDF
2325-2329
Xun FAN, Youyun XU, Hanwen LUO, Jianguo HUANG
PDF
2330-2337
Kazuoki MATSUGATANI, Makoto TANAKA, Shinji FUKUI, Won Ho KIM, Moonil KIM
PDF
2341-2349
Hiroshi KURIHARA, Yoshihito HIRAI, Koji TAKIZAWA, Takeo IWATA, Osamu HASHIMOTO
PDF
2350-2357
Koji OTSUBO, Tomoyuki AKIYAMA, Haruhiko KUWATSUKA, Nobuaki HATORI, Hiroji EBE, Mitsuru SUGAWARA
PDF
2358-2365
Toshiro KODERA
PDF
2366-2371
Kung-Hao LIANG, Chien-Chih HO, Chin-Wei KUO, Yi-Jen CHAN
PDF
2372-2376