Vol. E89-C, No. 2 February 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shigetoshi OHSHIMA
PDF
97-97

Letters

Kenichi OHHATA, Katsuyoshi HARASAWA, Makoto HONDA, Kiichi YAMASHITA
PDF
203-205
Masahide GOTO, Toshihisa WATABE, Hiroshi OHTAKE, Masahide ABE, Norifumi EGAMI, Kenkichi TANIOKA
PDF
206-208

Papers

Fumihiro AITA, Naoto SEKIYA, Satoshi ONO, Atsushi SAITO, Satoru HIRANO, Shigetoshi OHSHIMA
PDF
119-124
Haruhiko OBARA, Shin KOSAKA
PDF
125-131
Sang Young LEE, Jae Hun LEE, Woo Il YANG, John H. CLAASSEN
PDF
132-139
Zhewang MA, Tamio KAWAGUCHI, Yoshio KOBAYASHI, Daisuke KOIZUMI, Kei SATOH, Shoichi NARAHASHI
PDF
140-144
Haruichi KANAYA, Koji KAWAKAMI, Keiji YOSHIDA
PDF
145-150
Shigeki HONTSU, Kazuyuki AGEMURA, Hiroaki NISHIKAWA, Masanobu KUSUNOKI
PDF
151-155
Kazunori YAMANAKA, Akihiko AKASEGAWA, Manabu KAI, Teru NAKANISHI
PDF
156-162
Masanori TAKEDA, Yoshinori UZAWA, Akira KAWAKAMI, Zhen WANG
PDF
163-169
Wenlei SHAN, Shinichiro ASAYAMA, Mamoru KAMIKURA, Takashi NOGUCHI, Shengcai SHI, Yutaro SEKIMOTO
PDF
170-176
Yasushi DODA, Iwao KAWAYAMA, Hironaru MURAKAMI, Masayoshi TONOUCHI
PDF
177-181
Mitsugu SOHMA, Kunio KAMIYA, Kenichi TSUKADA, Iwao YAMAGUCHI, Wakichi KONDO, Susumu MIZUTA, Takaaki MANABE, Toshiya KUMAGAI
PDF
182-185
Takaaki MANABE, Jun Hyun AHN, Iwao YAMAGUCHI, Mitsugu SOHMA, Wakichi KONDO, Ken-ichi TSUKADA, Kunio KAMIYA, Susumu MIZUTA, Toshiya KUMAGAI
PDF
186-190
Ning GUAN, Katsuaki IZOE, Katsuhiro TAKENAGA, Ryuji SUZUKI, Kazuhiko AIKAWA, Kuniharu HIMENO
PDF
191-196
Sheng SUN, Lei ZHU
PDF
197-202

Invited Papers

Noriko Y. YAMASAKI, Yoh TAKEI, Kensuke MASUI, Kazuhisa MITSUDA, Toshimitsu MOROOKA, Satoshi NAKAYAMA
PDF
98-105
Myung-Ho BAE, Hu-Jong LEE
PDF
106-112
Akira FUJIMAKI, Yoshinori NISHIDO, Akito SEKIYA
PDF
113-118