Vol. E89-C, No. 3 March 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Akira MATSUZAWA
PDF
211-212

Letters

Danardono Dwi ANTONO, Kenichi INAGAKI, Hiroshi KAWAGUCHI, Takayasu SAKURAI
PDF
392-394
Bin-hao JIANG
PDF
434-436
Kenjiro MATSUOKA, Kazushi SAEKI, Eiji TERAOKA, Minoru YAMADA, Yuji KUWAMURA
PDF
437-439
Ji-Hoon KIM, Hyung-Joun YOO
PDF
440-442

Papers

Noriyuki MINEGISHI, Junichi MIYAKOSHI, Yuki KURODA, Tadayoshi KATAGIRI, Yuki FUKUYAMA, Ryo YAMAMOTO, Masayuki MIYAMA, Kousuke IMAMURA, Hideo HASHIMOTO, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
230-242
Jumpei UCHIDA, Nozomu TOGAWA, Masao YANAGISAWA, Tatsuo OHTSUKI
PDF
243-249
Nobuaki KOBAYASHI, Tomomi EI, Tadayoshi ENOMOTO
PDF
271-279
Canh Quang TRAN, Hiroshi KAWAGUCHI, Takayasu SAKURAI
PDF
280-286
Tetsuya YAMADA, Masahide ABE, Yusuke NITTA, Kenji OGURA, Manabu KUSAOKE, Makoto ISHIKAWA, Motokazu OZAWA, Kiwamu TAKADA, Fumio ARAKAWA, Osamu NISHII, Toshihiro HATTORI
PDF
287-294
Chi-Nan CHUANG, Shen-Iuan LIU
PDF
295-299
Kouichi YAMAGUCHI, Muneo FUKAISHI
PDF
314-319
Daisuke MIZOGUCHI, Noriyuki MIURA, Takayasu SAKURAI, Tadahiro KURODA
PDF
320-326
Yoichi YUYAMA, Akira TSUCHIYA, Kazutoshi KOBAYASHI, Hidetoshi ONODERA
PDF
327-333
Masahiro NOMURA, Taku OHSAWA, Koichi TAKEDA, Yoetsu NAKAZAWA, Yoshinori HIROTA, Yasuhiko HAGIHARA, Naoki NISHI
PDF
334-341
Yasuo SATO, Shuji HAMADA, Toshiyuki MAEDA, Atsuo TAKATORI, Seiji KAJIHARA
PDF
349-355
Yuuichirou IKEDA, Masaya SUMITA, Makoto NAGATA
PDF
356-363
Toru NAKURA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
364-369
Mohamed ABBAS, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
370-376
Makoto SUGIHARA, Taiga TAKATA, Kenta NAKAMURA, Ryoichi INANAMI, Hiroaki HAYASHI, Katsumi KISHIMOTO, Tetsuya HASEBE, Yukihiro KAWANO, Yusuke MATSUNAGA, Kazuaki MURAKAMI, Katsuya OKUMURA
PDF
377-383
Yoshihide KOMATSU, Yukio ARIMA, Koichiro ISHIBASHI
PDF
384-391
Chin-Jui LAI, Ching-Her LEE, Chung-I G. HSU, Jean-Fu KIANG
PDF
395-402
Hang WANG, Lei ZHU
PDF
403-409
Hyun Bae LEE, Kyoungho LEE, Hae Kang JUNG, Hong June PARK
PDF
410-419
Kang-Yoon LEE, Hyunchul KU, Young Beom KIM
PDF
420-428
Hideaki TAKADA, Shiro SUYAMA, Munekazu DATE
PDF
429-433

Invited Papers

Tadahiro KURODA
PDF
213-220
Hiroaki NISHIKAWA
PDF
221-229
Koichiro ISHIBASHI, Tetsuya FUJIMOTO, Takahiro YAMASHITA, Hiroyuki OKADA, Yukio ARIMA, Yasuyuki HASHIMOTO, Kohji SAKATA, Isao MINEMATSU, Yasuo ITOH, Haruki TODA, Motoi ICHIHASHI, Yoshihide KOMATSU, Masato HAGIWARA, Toshiro TSUKADA
PDF
250-262
Yukihito OOWAKI, Shinichiro SHIRATAKE, Toshihide FUJIYOSHI, Mototsugu HAMADA, Fumitoshi HATORI, Masami MURAKATA, Masafumi TAKAHASHI
PDF
263-270
Hirotaka TAMURA, Masaya KIBUNE, Hisakatsu YAMAGUCHI, Kouichi KANDA, Kohtaroh GOTOH, Hideki ISHIDA, Junji OGAWA
PDF
300-313
Hidetoshi ONODERA
PDF
342-348