Vol. E89-C, No. 4 April 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kiyomichi ARAKI
PDF
445-445

Letters

Guechol KIM, Yoshiyuki SHIMIZU, Bunsei MURAKAMI, Masaru GOTO, Keisuke UEDA, Takao KIHARA, Toshimasa MATSUOKA, Kenji TANIGUCHI
PDF
517-519
Chinchun MENG, Jen-Yi SU, Bo-Chen TSOU, Guo-Wei HUANG
PDF
520-523
Hung-Wei WU, Min-Hang WENG, Yan-Kuin SU, Ru-Yuan YANG, Cheng-Yuan HUNG
PDF
568-570
Ching-Her LEE, Chung-I G. HSU, He-Kai JHUANG
PDF
571-575

Papers

Masao KONDO, Isao MIYASHITA, Tadashi KURAMAOTO, Makoto KOSHIMIZU, Katsuyoshi WASHIO
PDF
455-465
Hyunchul KU, Kang-Yoon LEE, Young Beom KIM
PDF
466-472
Mitsuhiro SHIMOZAWA, Kenichi MAEDA, Eiji TANIGUCHI, Keiichi SADAHIRO, Takayuki IKUSHIMA, Tamotsu NISHINO, Noriharu SUEMATSU, Kenji ITOH, Yoji ISOTA, Tadashi TAKAGI
PDF
473-481
Sheng-Che TSENG, Chinchun MENG, Yang-Han LI, Guo-Wei HUANG
PDF
482-487
Hiroya TANAKA, Jun-ichi TAKADA, Ichirou IDA, Yasuyuki OISHI
PDF
488-494
Xuehui GUAN, Zhewang MA, Peng CAI, Yoshio KOBAYASHI, Tetsuo ANADA, Gen HAGIWARA
PDF
495-502
Weiliang HU, Zhewang MA, Yoshio KOBAYASHI, Tetsuo ANADA, Gen HAGIWARA
PDF
503-508
Shoichi KITAZAWA, Hideyuki MIYAKE, Masahiro GESHIRO, Masaharu OHASHI
PDF
509-516
Shinichiro NISHIZAWA, Friedrich LANDSTORFER, Kouta MATSUMOTO, Osamu HASHIMOTO
PDF
524-530
Wim HENDRIX, Jan DOUTRELOIGNE, Andre VAN CALSTER
PDF
531-539
Satoshi SHIGEMATSU, Koji FUJII, Hiroki MORIMURA, Takahiro HATANO, Mamoru NAKANISHI, Namiko IKEDA, Toshishige SHIMAMURA, Katsuyuki MACHIDA, Yukio OKAZAKI, Hakaru KYURAGI
PDF
540-550
Jun So PAK, Masahiro AOYAGI, Katsuya KIKUCHI, Joungho KIM
PDF
551-559
Yasue YAMAMOTO, Takeshi HIDAKA, Hiroki NAKAMURA, Hiroshi SAKURABA, Fujio MASUOKA
PDF
560-567

Invited Papers

Akira MATSUZAWA
PDF
446-454