Vol. E89-C, No. 6 June 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Tsuneo TSUKAHARA
PDF
663-663

Letters

Yasuhiro SUGIMOTO, Yuji GOHDA, Shigeto TANAKA
PDF
811-813
Fujihiko MATSUMOTO, Isamu YAMAGUCHI, Akira YACHIDATE, Yasuaki NOGUCHI
PDF
814-818
Mohsen ASLONI, Abdollah KHOEI, Khayrollah HADIDI
PDF
819-822
Minoru YAMADA, Kazushi SAEKI, Eiji TERAOKA, Yuji KUWAMURA
PDF
858-860
Emad HAMIDI, Mahmoud MOHAMMAD- TAHERI
PDF
861-864
Hua-Pin CHEN, Ming-Tzau LIN, Wan-Shing YANG
PDF
865-867
Jeong Beom KIM, Seung Ho HONG
PDF
868-870

Papers

Vahid MAJIDZADEH, Omid SHOAEI
PDF
692-701
Masayuki UNO, Shoji KAWAHITO
PDF
702-709
Zheng LIU, Masanori FURUTA, Shoji KAWAHITO
PDF
710-716
Yuji KASAI, Kiyoshi MIYASHITA, Hidenori SAKANASHI, Eiichi TAKAHASHI, Masaya IWATA, Masahiro MURAKAWA, Kiyoshi WATANABE, Yukihiro UEDA, Kaoru TAKASUKA, Tetsuya HIGUCHI
PDF
717-724
Sheng-Che TSENG, Chinchun MENG, Wei-Yu CHEN
PDF
725-731
Apisak WORAPISHET
PDF
732-738
Shiro DOSHO, Takashi MORIE, Koji OKAMOTO, Yuuji YAMADA, Kazuaki SOGAWA
PDF
739-745
Ching-Yuan YANG, Yu LEE, Cheng-Hsing LEE
PDF
746-752
Shao-Ku KAO, Shen-Iuan LIU
PDF
753-760
Koichiro NOGUCHI, Makoto NAGATA
PDF
761-768
Takeshi YOSHIDA, Yoshihiro MASUI, Takayuki MASHIMO, Mamoru SASAKI, Atsushi IWATA
PDF
769-774
Mahdi MOTTAGHI- KASHTIBAN, Khayrollah HADIDI, Abdollah KHOEI
PDF
775-780
Osamu NOMURA, Takashi MORIE, Keisuke KOREKADO, Teppei NAKANO, Masakazu MATSUGU, Atsushi IWATA
PDF
781-791
Chia-Chi CHU, Ming-Hong LAI, Wu-Shiung FENG
PDF
792-802
Yi-Cherng LIN, Der-Cherng LIAW
PDF
803-810
Koichi IIYAMA, Makoto YASUDA, Saburo TAKAMIYA
PDF
823-829
Kenta KANESHIMA, Yoshinori NAMIHIRA, Nianyu ZOU, Hiroki HIGA, Yasunori NAGATA
PDF
830-837
Kazutoshi KOBAYASHI, Akihiko HIGUCHI, Hidetoshi ONODERA
PDF
838-843
Yasuo SUGURE, Seiji TAKEUCHI, Yuichi ABE, Hiromichi YAMADA, Kazuya HIRAYANAGI, Akihiko TOMITA, Kesami HAGIWARA, Takeshi KATAOKA, Takanori SHIMURA
PDF
844-850
Yi-Bin HSIEH, Yao-Huang KAO
PDF
851-857

Invited Papers

Masao HOTTA, Tatsuji MATSUURA
PDF
664-672
Shouri CHATTERJEE, Yannis TSIVIDIS, Peter KINGET
PDF
673-680
Kazuya MASU, Kenichi OKADA, Hiroyuki ITO
PDF
681-691