Vol. E89-C, No. 10 October 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yoshifumi SHIMODAIRA
PDF
1375-1376

Letters

Jong Suk LEE, Bong Seok KANG, Young Hwan KIM
PDF
1400-1405
Roger Yubtzuan CHEN, Sheng-Feng LIN
PDF
1480-1484
Zujun LIU, Chunliang LIU, Shengli WU
PDF
1485-1486

Papers

Yasoji SUZUKI, Kazuhide ISHIKAWA
PDF
1383-1389
Ichiro HIROSAWA, Tetsuo HONMA, Kazuo KATO, Naoto KIJIMA, Yasuo SHIMOMURA
PDF
1413-1417
Jian-Long KUO, Tsung-Yu WANG, Tzu-Shuang FANG
PDF
1418-1426
Takana KAHO, Yo YAMAGUCHI, Tadao NAKAGAWA, Katsuhiko ARAKI, Kiyomichi ARAKI
PDF
1448-1453
Ki-Hyuk LEE, Jae-Wook LEE, Woo-Young CHOI
PDF
1454-1459
Wenxu XIANYU, Hans Se-young CHO, Jang Yeon KWON, Huaxinag YIN, Takashi NOGUCHI
PDF
1460-1464
Yuichi HINO, Hirotake KAJII, Yutaka OHMORI
PDF
1465-1468
Hideaki KURATA, Shunichi SAEKI, Takashi KOBAYASHI, Yoshitaka SASAGO, Tsuyoshi ARIGANE, Keiichi YOSHIDA, Yoshinori TAKASE, Takayuki YOSHITAKE, Osamu TSUCHIYA, Yoshinori IKEDA, Shunichi NARUMI, Michitaro KANAMITSU, Kazuto IZAWA, Kazunori FURUSAWA
PDF
1469-1479

Invited Papers

Ryoichi ISHIHARA, Arie GLAZER, Yoel RAAB, Peter RUSIAN, Mannie DORFAN, Benzi LAVI, Ilya LEIZERSON, Albert KISHINEVSKY, Yvonne van ANDEL, Xin CAO, Wim METSELAAR, Kees BEENAKKER, Sara STOLYAROVA, Yael NEMIROVSKY
PDF
1377-1382
Seiko ICHIKAWA, Katsumi SUEKUNI, Masatoshi ISHIMARU, Hiroyuki NAKATANI, Takao UNATE, Akira NAKASUGA
PDF
1390-1394
Takateru SAWADA, Tomokazu SHIGA, Shigeo MIKOSHIBA
PDF
1395-1399
Kenji TODA, Yoshitaka KAWAKAMI, Shin-ichiro KOUSAKA, Yutaka ITO, Akira KOMENO, Kazuyoshi UEMATSU, Mineo SATO
PDF
1406-1412
Hisanori NOTO, Hirotsugu YAMAMOTO, Yoshio HAYASAKI, Syuji MUGURUMA, Yoshifumi NAGAI, Yoshinori SHIMIZU, Nobuo NISHIDA
PDF
1427-1434
Tohru TAMURA, Toshifumi SATOH, Takayuki UCHIDA, Takashi FURUHATA
PDF
1435-1440
Tahseen EJAZ, Tomohiro HORIUCHI, Gosuke OHASHI, Yoshifumi SHIMODAIRA
PDF
1441-1447