Vol. E89-C, No. 11 November 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Takahiro HANYU
PDF
1491-1491

Letters

Tatsuya KAWASHIMO, Hiroki YAMASHITA, Masayoshi YAGYU, Fumio YUKI
PDF
1670-1673
Yeong-Kang LAI, Lien-Fei CHEN, Jian-Chou CHEN, Chun-Wei CHIU
PDF
1674-1675
Kouta MATSUMOTO, Takeru OZAWA, Takuya NAKAMURA, Takahiro AOYAGI, Osamu HASHIMOTO, Takashi MIYAMOTO
PDF
1700-1703
Kuei-Cheng LIN, Tsung-Yu YANG, Kuan-Yu CHEN, Hwann-Kaeo CHIOU
PDF
1704-1707
Dong-Hyun KIM, Jeong-Woo JWA, Doo-Yeong YANG
PDF
1708-1712
Wenliang TSENG, Chien-Nan Jimmy LIU, Chauchin SU
PDF
1713-1718

Papers

Takayuki GYOHTEN, Fukashi MORISHITA, Isamu HAYASHI, Mako OKAMOTO, Hideyuki NODA, Katsumi DOSAKA, Kazutami ARIMOTO, Yasutaka HORIBA
PDF
1519-1525
Hiroyuki YAMAUCHI, Toshikazu SUZUKI, Yoshinobu YAMAGAMI
PDF
1526-1534
Kenji SHIMAZAKI, Makoto NAGATA, Mitsuya FUKAZAWA, Shingo MIYAHARA, Masaaki HIRATA, Kazuhiro SATOH, Hiroyuki TSUJIKAWA
PDF
1535-1543
Noriaki ODA, Hiroyuki KUNISHIMA, Takashi KYOUNO, Kazuhiro TAKEDA, Tomoaki TANAKA, Toshiyuki TAKEWAKI, Masahiro IKEDA
PDF
1544-1550
Masanori HARIYAMA, Shigeo YAMADERA, Michitaka KAMEYAMA
PDF
1551-1558
Mitsuya FUKAZAWA, Makoto NAGATA
PDF
1559-1566
Ching-Yuan YANG, Meng-Ting TSAI
PDF
1567-1574
Naoya ONIZAWA, Takahiro HANYU
PDF
1575-1580
Yohei FUKUMIZU, Makoto NAGATA, Kazuo TAKI
PDF
1581-1590
Akira MOCHIZUKI, Hirokatsu SHIRAHAMA, Takahiro HANYU
PDF
1591-1597
Tomohiro TAKAHASHI, Takahiro HANYU
PDF
1598-1604
Junichi AKITA, Hiroaki TAKAGI, Takeshi NAGASAKI, Masashi TODA, Toshio KAWASHIMA, Akio KITAGAWA
PDF
1605-1611
Hideyuki NODA, Katsumi DOSAKA, Hans Jurgen MATTAUSCH, Tetsushi KOIDE, Fukashi MORISHITA, Kazutami ARIMOTO
PDF
1612-1619
Michitaka OKUNO, Shinji NISHIMURA, Shin-ichi ISHIDA, Hiroaki NISHI
PDF
1620-1628
Junichi MIYAKOSHI, Yuichiro MURACHI, Tomokazu ISHIHARA, Hiroshi KAWAGUCHI, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
1629-1636
Kan'ya SASAKI, Takashi MORIE, Atsushi IWATA
PDF
1637-1644
Naofumi HOMMA, Takafumi AOKI, Tatsuo HIGUCHI
PDF
1645-1654
Masanori HARIYAMA, Sho OGATA, Michitaka KAMEYAMA
PDF
1655-1661
Masayuki IKEBE, Keita SAITO
PDF
1662-1669
Shinichiro OHNUKI, Weng Cho CHEW
PDF
1676-1681
Masaru KOKUBO, Takashi KAWAMOTO, Takashi OSHIMA, Takayuki NOTO, Masato SUZUKI, Shigeyuki SUZUKI, Takashi HAYASAKA, Tomoaki TAKAHASHI, Jun KASAI
PDF
1682-1688
Toru NAKURA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
1689-1694
Predrag PETROVIC
PDF
1695-1699

Invited Papers

Naoki BANNO, Toshitsugu SAKAMOTO, Noriyuki IGUCHI, Hisao KAWAURA, Shunichi KAERIYAMA, Masayuki MIZUNO, Kozuya TERABE, Tsuyoshi HASEGAWA, Masakazu AONO
PDF
1492-1498
Yuji AWANO
PDF
1499-1503
Yoshihito AMEMIYA
PDF
1504-1511
Toru SHIMIZU, Masami NAKAJIMA, Masahiro KAINAGA
PDF
1512-1518