Vol. E89-C, No. 12 December 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Teruaki KATSUBE, Mitsuyoshi ONODA, Yuki HASEGAWA
PDF
1725-1726
Takashi OHIRA
PDF
1796-1797

Letters

Yasuo AZUMA, Masayuki KANEHARA, Toshiharu TERANISHI, Yutaka MAJIMA
PDF
1755-1757
Tohru SHIMAOKA, Hiroaki KOBAYASHI, Kazuki YAMASHITA, Yasuo OHDAIRA, Kazunari SHINBO, Keizo KATO, Futao KANEKO
PDF
1758-1759
Kazuya TADA, Mitsuyoshi ONODA
PDF
1775-1776
Yasuyuki WATANABE, Hiroyuki IECHI, Kazuhiro KUDO
PDF
1777-1778
Hirotake KAJII, Hiroshi OKUYA, Shohei FUKUDA, Akinori SAKAKIBARA, Yutaka OHMORI
PDF
1779-1780
Jae-Yoon SIM
PDF
1948-1949
Pei-Yin CHEN, Yi-Ming LIN
PDF
1950-1953
Hossein SHAMSI, Omid SHOAEI
PDF
1954-1957
Kunil CHOE, Gunhee HAN
PDF
1958-1961

Papers

Po-Chuan PAN, Mi CHEN, Horng-Show KOO, Feng-Mei WU, Shinn-Jen CHANG
PDF
1727-1731
Masaharu FUJII, Haruo IHORI
PDF
1732-1734
Shinji KINOSHITA, Akihiro TOMIOKA, Atsushi FUJIMOTO, Yasuaki ITAKURA
PDF
1735-1740
Masayoshi MATSUI, Akiko NAKAHARA, Akiko TAKATSU, Kenji KATO, Naoki MATSUDA
PDF
1741-1745
Yasuaki ITAKURA, Akihiro TOMIOKA, Shinji KINOSHITA, Atsushi FUJIMOTO
PDF
1746-1749
Yusuke AYATO, Akiko TAKATSU, Kenji KATO, Naoki MATSUDA
PDF
1750-1754
Ryosuke TAMURA, Eunju LIM, Takaaki MANAKA, Mitsumasa IWAMOTO
PDF
1760-1764
Noboru OHASHI, Masakazu NAKAMURA, Norio MURAISHI, Masatoshi SAKAI, Kazuhiro KUDO
PDF
1765-1770
Tetsuya TAIMA, Toshihiro YAMANARI, Kohjiro HARA, Kazuhiro SAITO
PDF
1771-1774
Hitoshi MUGURUMA, Hideyuki UEHARA
PDF
1781-1785
Ayako SAWADA, Ryuzoh IKEDA, Eiichi TAMIYA, Taketoshi YOSHIDA, Takashi OYABU, Hidehito NANTO
PDF
1786-1791
Masahiro OZAKI, Tohru OKABAYASHI, Teppei ISHIMARU, Nobuhiko YAMASHITA, Masuo NAKAGAWA
PDF
1792-1795
Itaru NAKAGAWA, Ryo ISHIKAWA, Kazuhiko HONJO, Masao SHIMADA
PDF
1814-1820
Mitsuhiro SHIMOZAWA, Noriharu SUEMATSU, Kenji ITOH, Yoji ISOTA
PDF
1821-1828
Kenichi TAJIMA, Ryoji HAYASHI, Kenji ITOH, Yoji ISOTA
PDF
1829-1835
Shingo YAMANOUCHI, Kazuaki KUNIHIRO, Hikaru HIDA
PDF
1836-1842
Naobumi MICHISHITA, Takashi HIBINO, Hiroyuki ARAI
PDF
1843-1850
Takashi SHIMIZU, Tsukasa YONEYAMA
PDF
1851-1857
Peng CAI, Zhewang MA, Xuehui GUAN, Yoshio KOBAYASHI, Tetsuo ANADA
PDF
1858-1864
Prayoot AKKARAEKTHALIN, Jaruek JANTREE
PDF
1865-1871
Ivan Chee Hong LAI, Hideyuki TANIMOTO, Minoru FUJISHIMA
PDF
1872-1879
Yo-Tak SONG, Hai-Young LEE, Masayoshi ESASHI
PDF
1880-1887
Haruichi KANAYA, Ramesh K. POKHAREL, Fuminori KOGA, Keiji YOSHIDA
PDF
1888-1895
Ridho CHAYONO, Yuichi KIMURA, Misao HANEISHI
PDF
1896-1903
Tokio KANEDA, Atsushi SANADA, Hiroshi KUBO
PDF
1904-1911
Chun-Ping CHEN, Yu DONG, Maode NIU, Deming XU, Zhewang MA, Tetsuo ANADA
PDF
1912-1919
Yerbol SAPARGALIYEV, Tatiana KALGANOVA
PDF
1920-1927
Zhenyu LIU, Yang SONG, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
1928-1936
Koji INOUE
PDF
1937-1947

Invited Papers

Masayoshi AIKAWA, Eisuke NISHIYAMA, Takayuki TANAKA
PDF
1798-1805
Haeng-Seon LEE, Sang-Won YUN
PDF
1806-1813