Vol. E90-C, No. 2 February 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Tsuneki YAMASAKI, Makoto ANDO
PDF
215-216
Yuichi MATSUSHIMA
PDF
343-344

Letters

Gianluigi TIBERI, Agostino MONORCHIO, Marco DEGIORGI, Giuliano MANARA, Raj MITTRA
PDF
231-234
Takashi NISHITANI, Tsuyoshi KONISHI, Kazuyoshi ITOH
PDF
479-480
Ruey-Ching TWU, Chia-Chih HUANG, Way-Seen WANG
PDF
481-483
Junichi NAKAYAMA, Kazuhiro HATTORI, Yasuhiko TAMURA
PDF
536-538
Hsien-Cheng TSENG, Pei-Hsuan LEE, Jung-Hua CHOU
PDF
539-542
Phanumas KHUMSAT, Apisak WORAPISHET
PDF
543-546

Papers

Hirotsugu URATA, Masataka OHIRA, Hiroyuki DEGUCHI, Mikio TSUJI
PDF
217-223
Hiroyuki HOSONO, Toshio HOSONO
PDF
224-230
Luis RODRIGUEZ, Makoto ANDO
PDF
235-242
Keiji GOTO, Toshihide AJIKI, Toru KAWANO, Toyohiko ISHIHARA
PDF
243-251
Gianluigi TIBERI, Agostino MONORCHIO, Giuliano MANARA, Raj MITTRA
PDF
252-257
Mitsuhiro YOKOTA, Kunihiro AOYAMA
PDF
258-264
Kazuhiro FUJITA, Hideki KAWAGUCHI, Shusuke NISHIYAMA, Satoshi TOMIOKA, Takeaki ENOTO, Igor ZAGORODNOV, Thomas WEILAND
PDF
265-274
Takamichi NAKATA, Hiroaki YOSHITAKE, Kikuo WAKINO, Yu-De LIN, Tohru TANI, Toshihide KITAZAWA
PDF
275-281
Koichi HIRAYAMA, Yasuhide TSUJI, Tsuyoshi NOMURA, Kazuo SATO, Shinji NISHIWAKI
PDF
282-287
Toru KAWANO, Keiji GOTO, Toyohiko ISHIHARA
PDF
288-294
Ryosuke OZAKI, Tsuneki YAMASAKI, Takashi HINATA
PDF
295-303
Junichi NAKAYAMA, Yasuhiko TAMURA
PDF
304-311
Kazuhiro HATTORI, Junichi NAKAYAMA
PDF
312-319
Mitsuru TANAKA, Kazuki YANO, Hiroyuki YOSHIDA, Atsushi KUSUNOKI
PDF
320-326
Masahiko NISHIMOTO, Keiichi NAGAYOSHI, Shuichi UENO, Yusuke KIMURA
PDF
327-333
Nobuo GOTO, Yasumitsu MIYAZAKI
PDF
334-342
Shingo TANAKA, Noritaka TAGUCHI, Tsuneto KIMURA, Yasunori ATSUMI
PDF
365-372
Hong Hai LUONG, Katsutoshi TSUKAMOTO, Shozo KOMAKI
PDF
373-380
Kamugisha KAZAURA, Kazunori OMAE, Toshiji SUZUKI, Mitsuji MATSUMOTO, Edward MUTAFUNGWA, Tadaaki MURAKAMI, Koichi TAKAHASHI, Hideki MATSUMOTO, Kazuhiko WAKAMORI, Yoshinori ARIMOTO
PDF
381-388
Shinya TAKEDA, Takeshi HIGASHINO, Katsutoshi TSUKAMOTO, Shozo KOMAKI
PDF
389-396
Kyoung-Hwan OH, Jong-In SONG
PDF
422-428
Ho-Jin SONG, Tae-Woo KIM, Seong June JO, Chung-Hyun LIM, Kyoung-Hwan OH, Soo-Ghang IHN, Jong-In SONG
PDF
457-464
Tomohiro AKIYAMA, Nobuyasu TAKEMURA, Hideyuki OH- HASHI, Syuhei YAMAMOTO, Masahito SATO, Tsutomu NAGATSUKA, Yoshihito HIRANO, Shusou WADAKA
PDF
465-473
Tsutomu NAGATSUKA, Yoshihito HIRANO, Yoji ISOTA
PDF
474-478
Ushio SANGAWA
PDF
484-491
Hiroki KISHIKAWA, Nobuo GOTO
PDF
492-498
Hiroki SAKURAI, Yasuhiro SUGIMOTO
PDF
499-506
Kuang-Yow LIAN, Hui-Wen TU, Chi-Wang HONG
PDF
507-514
Takashi OHZONE, Eiji ISHII, Takayuki MORISHITA, Kiyotaka KOMOKU, Toshihiro MATSUDA, Hideyuki IWATA
PDF
515-522
Tetsuya YAMADA, Naohiko IRIE, Takanobu TSUNODA, Takahiro IRITA, Kenji KITAGAWA, Ryohei YOSHIDA, Keisuke TOYAMA, Motoaki SATOYAMA
PDF
523-530
Takeshi HONDA, Noboru SAKIMURA, Tadahiko SUGIBAYASHI, Naoki KASAI, Hiromitsu HADA, Shu-ichi TAHARA
PDF
531-535

Invited Papers

Seongtaek HWANG, Hoon KIM, Byungjik KIM, Sung Kee KIM, Jaehoon LEE, Hanlim LEE, Yonggyoo KIM, Gyuwoong LEE, Sangho KIM, Yunje OH
PDF
345-350
Jong-In SONG, Ho-Jin SONG
PDF
351-358
Jeha KIM, Yong-Duck CHUNG, Kwang-Seong CHOI, Young-Shik KANG, Kyoung-Ik CHO
PDF
359-364
Chester SHU, Ka-Lun LEE, Mable P. FOK
PDF
397-404
Tsuyoshi KONISHI, Takashi NISHITANI, Kazuyoshi ITOH
PDF
405-408
Tak-Keung LIANG, Kouichi AKAHANE, Naokatsu YAMAMOTO, Luis Romeu NUNES, Tetsuya KAWANISHI, Masahiro TSUCHIYA
PDF
409-414
Guillaume VIENNE, Yuhang LI, Limin TONG
PDF
415-421
Satoshi KODAMA, Hiroshi ITO
PDF
429-435
Hiroyoshi TOGO, Naofumi SHIMIZU, Tadao NAGATSUMA
PDF
436-442
Masataka NAKAZAWA, Masato YOSHIDA, Toshihiko HIROOKA
PDF
443-449
Fatih Omer ILDAY, Axel WINTER, Franz X. KARTNER, Miltcho B. DANAILOV
PDF
450-456