Vol. E90-C, No. 3 March 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Itaru KUROSAWA
PDF
549-549

Letters

Hiromi KASHIWAYA, Tetsuro MATSUMOTO, Hajime SHIBATA, Kiyoe TANI, Satoshi KASHIWAYA
PDF
605-606
Hiroyuki ITO, Hideyuki SUGITA, Kenichi OKADA, Tatsuya ITO, Kazuhisa ITOI, Masakazu SATO, Ryozo YAMAUCHI, Kazuya MASU
PDF
641-643
Ji-Hoon LIM, Jong-Chan HA, Won-Young JUNG, Yong-Ju KIM, Jae-Kyung WEE
PDF
644-648
Hitoshi MUGURUMA, Satoshi MIURA, Naoya MURATA
PDF
649-651

Papers

Tohru TAINO, Tomohiro NISHIHARA, Koichi HOSHINO, Hiroaki MYOREN, Hiromi SATO, Hirohiko M. SHIMIZU, Susumu TAKADA
PDF
566-569
Kazunori YAMANAKA, Masafumi SHIGAKI, Shin-ichi YAMAMOTO, Shin-ichi KOZONO
PDF
595-598
Feroza BEGUM, Yoshinori NAMIHIRA, S.M. Abdur RAZZAK, Nianyu ZOU
PDF
607-612
Dan ZHANG, Hongting JIA
PDF
613-622
Sun Hong AHN, Jeong Beom KIM
PDF
623-627
Chia-Yu YAO, Chun-Te HSU, Chiang-Ju CHIEN
PDF
628-633
Yang HONG, Yinyin LIN, Ting-Ao TANG, Bomy CHEN
PDF
634-640

Invited Papers

Masataka OHKUBO
PDF
550-555
Sheng-Cai SHI, Wen-Lei SHAN, Jing LI
PDF
556-565
Koji TSUBONE, Hironori WAKANA, Yoshinobu TARUTANI, Seiji ADACHI, Yoshihiro ISHIMARU, Keiichi TANABE
PDF
570-578
Michitaka MARUYAMA, Hironori WAKANA, Tsunehiro HATO, Hideo SUZUKI, Keiichi TANABE, Koichiro UEKUSA, Takeshi KONNO, Nobuya SATO, Masayuki KAWABATA
PDF
579-587
Iwao KAWAYAMA, Yasushi DODA, Ryuhei KINJO, Toshihiko KIWA, Hironaru MURAKAMI, Masayoshi TONOUCHI
PDF
588-594
Shigeo SATO, Kunihiro INOMATA, Mitsunaga KINJO, Nobuhiro KITABATAKE, Koji NAKAJIMA, Huabing WANG, Takeshi HATANO
PDF
599-604