Vol. E90-C, No. 6 June 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Tetsuya IIDA
PDF
1141-1141

Letters

Yohei FUKUMIZU, Naoki GOCHI, Makoto NAGATA, Kazuo TAKI
PDF
1299-1303
Toru CHOI, Tatsuya SAKAMOTO, Yasuhiro SUGIMOTO
PDF
1304-1306
Yukinobu MAKIHARA, Masayuki IKEBE, Eiichi SANO
PDF
1307-1310
Philipus Chandra OH, Akira MATSUZAWA, Win CHAIVIPAS
PDF
1311-1314
Takeshi KOIKE, Hiroki SATO, Akira HYOGO, Keitaro SEKINE
PDF
1315-1317

Papers

Young-Chan JANG, Jun-Hyun BAE, Sang-Hune PARK, Jae-Yoon SIM, Hong-June PARK
PDF
1156-1164
Masaya MIYAHARA, Akira MATSUZAWA
PDF
1165-1171
Yusuke IKEDA, Akira MATSUZAWA
PDF
1172-1180
Hao SAN, Yoshitaka JINGU, Hiroki WADA, Hiroyuki HAGIWARA, Akira HAYAKAWA, Haruo KOBAYASHI, Tatsuji MATSUURA, Kouichi YAHAGI, Junya KUDOH, Hideo NAKANE, Masao HOTTA, Toshiro TSUKADA, Koichiro MASHIKO, Atsushi WADA
PDF
1181-1188
Koichiro NOGUCHI, Takushi HASHIDA, Makoto NAGATA
PDF
1189-1196
Shiro DOSHO, Naoshi YANAGISAWA, Kazuaki SOGAWA, Yuji YAMADA, Takashi MORIE
PDF
1197-1202
Hitoshi HAYASHI, Munenari KAWASHIMA, Tadao NAKAGAWA, Kazuhiro UEHARA, Yoshihiro TAKIGAWA
PDF
1203-1208
Toshifumi NAKATANI, Koichi OGAWA
PDF
1209-1221
Hitoshi HAYASHI, Tadao NAKAGAWA, Kazuhiro UEHARA, Yoshihiro TAKIGAWA
PDF
1222-1227
Satoshi KURACHI, Toshihiko YOSHIMASU, Haiwen LIU, Nobuyuki ITOH, Koji YONEMURA
PDF
1228-1233
Mohammad B. VAHIDFAR, Omid SHOAEI
PDF
1234-1240
Toshiya MITOMO, Osamu WATANABE, Ryuichi FUJIMOTO, Shunji KAWAGUCHI
PDF
1241-1246
Osamu WATANABE, Rui ITO, Shigehito SAIGUSA, Tadashi ARAI, Tetsuro ITAKURA
PDF
1247-1252
Mohsen ASLONI, Khayrollah HADIDI, Abdollah KHOEI
PDF
1253-1257
Mahdi MOTTAGHI- KASHTIBAN, Abdollah KHOEI, Khayrollah HADIDI
PDF
1258-1266
Akira TSUCHIYA, Masanori HASHIMOTO, Hidetoshi ONODERA
PDF
1267-1273
Takeshi KUBOKI, Akira TSUCHIYA, Hidetoshi ONODERA
PDF
1274-1281
Kouji ICHIKAWA, Yuki TAKAHASHI, Makoto NAGATA
PDF
1282-1290
Naoyuki UNNO, Nobuo FUJII
PDF
1291-1298
Katsumi MORISHITA, Akihiro KAINO
PDF
1318-1323
Hiroyuki OKAMOTO, Masanobu HARAGUCHI, Toshihiro OKAMOTO, Masuo FUKUI
PDF
1324-1328
Tomohiko KANIE, Hiroaki KATO, Yuichi NORO, Takashi TAKEO, Kiwamu ODA, Haruhiko ITO
PDF
1329-1335
Toshitaka YAMAKAWA, Takahiro INOUE, Masayuki HARADA, Akio TSUNEDA
PDF
1336-1343

Invited Papers

Masoud ZARGARI, David SU
PDF
1142-1148
Atsushi IWATA, Takeshi YOSHIDA, Mamoru SASAKI
PDF
1149-1155