Vol. E90-C, No. 7 July 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Isao MINOWA
PDF
1347-1347

Letters

Yoshiki KAYANO, Tatsuya NAKAMURA, Kazuaki MIYANAGA, Hiroshi INOUE
PDF
1504-1506
O-Sam KWON, Kyeong-Sik MIN
PDF
1540-1543

Papers

Zhiqiang SUN, Mingzhe RONG, Yi WU, Jian LI, Fei YANG
PDF
1348-1355
Zhenbiao LI, Xixiu WU, Hassan NOURI, Makoto HASEGAWA
PDF
1356-1360
Yoshinobu NAKAMURA, Junya SEKIKAWA, Takayoshi KUBONO
PDF
1361-1368
Piotr BORKOWSKI, Makoto HASEGAWA
PDF
1369-1376
Eugeniusz WALCZUK, Piotr BORKOWSKI, Krystyna FRYDMAN, Danuta WOJCIK- GRZYBEK, Witold BUCHOLC, Makoto HASEGAWA
PDF
1377-1384
Zhenbiao LI, Meifang WEI, Makoto HASEGAWA
PDF
1385-1390
Terutaka TAMAI
PDF
1391-1397
Yoichi AOYAMA, Hisa NUMA, Ryo FUJITA
PDF
1398-1404
Kazuaki MIYANAGA, Yoshiki KAYANO, Hiroshi INOUE
PDF
1405-1411
Tetsuya ITO, Masato MATSUSHIMA, Kensaku TAKATA, Yasuhiro HATTORI
PDF
1412-1416
Isao MINOWA
PDF
1417-1420
Hiroyuki FUJITA, Katsuya FUKUDA, Koichiro SAWA, Masaru TOMITA, Masato MURAKAMI, Naomichi SAKAI, Izumi HIRABAYASHI
PDF
1421-1428
Mingzhe RONG, Jian LI, Yi WU, Zhiqiang SUN
PDF
1429-1434
Shigeru UMEMURA, Shinsuke MISU- MATSUHASHI, Shigeru HIRONO
PDF
1435-1440
Thomas J. SCHOEPF, Abdellah BOUDINA, Robert D. ROWLANDS, Brent T. REPP
PDF
1441-1447
Wanbin REN, Yinghua CHEN, Guofu ZHAI
PDF
1448-1454
Hiroshi HONMA, Noboru WAKATSUKI
PDF
1455-1459
Xingwen LI, Degui CHEN
PDF
1460-1465
Yingyi LIU, Degui CHEN, Xingwen LI
PDF
1466-1471
Yoshiyuki NOMURA, Yasushi SAITOH, Kingo FURUKAWA, Yoshinori MINAMI, Kanji HORIUCHI, Yasuhiro HATTORI
PDF
1472-1478
Yoshitada WATANABE
PDF
1479-1490
Seiichi ONODA, Keiichi INOUE, Kouji AITA, Toshiyuki NAKADA
PDF
1491-1496
Koichi KOIBUCHI, Koichiro SAWA, Takashi HONMA, Takumi HAYASHI, Kuniyoshi UEDA, Hiroshi SASAKI
PDF
1497-1503
Yoichi OKUNO, Taikei SUYAMA, Rui HU, Sailing HE, Toyonori MATSUDA
PDF
1507-1514
Kazuya YAMAMOTO, Miyo MIYASHITA, Nobuyuki OGAWA, Takeshi MIURA, Teruyuki SHIMURA
PDF
1515-1523
Akira SAITOU, Kyoung-Pyo AHN, Hajime AOKI, Kazuhiko HONJO, Koichi WATANABE
PDF
1524-1532
Damrongsak TONGSOMPORN, Apirat SIRITARATIWAT
PDF
1533-1539