Vol. E90-C, No. 9 September 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kiyomichi ARAKI
PDF
1657-1657

Letters

Cheng-Yuan HUNG, Ru-Yuan YANG, Min-Hang WENG, Yan-Kuin SU
PDF
1837-1840
Youngkwon JO, Hoyoung PARK, Sanghyuk YANG, Suki KIM, Kwang-Hyun BAEK
PDF
1841-1843
Hitoshi MUGURUMA, Naoya MURATA, Naoto KAWASAKI, Shogo KURETOKO, Susumu KUDO
PDF
1844-1847

Papers

Yukio TAKAHASHI, Ryo ISHIKAWA, Kazuhiko HONJO
PDF
1658-1663
Hyunil KANG
PDF
1664-1669
Kenichi HORIGUCHI, Satoru ISHIZAKA, Masatoshi NAKAYAMA, Ryoji HAYASHI, Yoji ISOTA, Tadashi TAKAGI
PDF
1670-1677
Takayuki KATO, Keiichi YAMAGUCHI, Yasuhiko KURIYAMA, Hiroshi YOSHIDA
PDF
1678-1684
Ken'ichi HOSOYA, Yasuyuki SUZUKI, Yasushi AMAMIYA, Zin YAMAZAKI, Masayuki MAMADA, Akira FUJIHARA, Masafumi KAWANAKA, Shin'ichi TANAKA, Shigeki WADA, Hikaru HIDA
PDF
1685-1694
Masatake HANGAI, Tamotsu NISHINO, Morishige HIEDA, Kunihiro ENDO, Moriyasu MIYAZAKI
PDF
1695-1701
Noboru ISHIHARA
PDF
1702-1707
Ming-Hsiang CHO, Yueh-Hua WANG, Lin-Kun WU
PDF
1708-1714
Chih-Lung HSIAO, Ro-Min WENG, Wei-Chi LEE
PDF
1715-1720
Minoru NAGATA, Hideaki MASUOKA, Shin-ichi FUKASE, Makoto KIKUTA, Makoto MORITA, Nobuyuki ITOH
PDF
1721-1728
Takashi SHIMIZU, Yuki KAWAHARA, Takayuki NAKAGAWA, Tsukasa YONEYAMA
PDF
1729-1735
Keren LI, Yasuhisa YAMAMOTO, Daisuke KURITA, Osamu HASHIMOTO
PDF
1736-1742
Mitsuyoshi KISHIHARA, Isao OHTA, Kuniyoshi YAMANE
PDF
1743-1748
Hiroshi KUBO, Atsushi MATSUMOTO, Atsushi SANADA
PDF
1749-1755
Kensuke OKUBO, Makoto TSUTSUMI
PDF
1756-1762
Chun-Ping CHEN, Deming XU, Zhewang MA, Tetsuo ANADA
PDF
1763-1769
Tetsuya UEDA, Naobumi MICHISHITA, Anthony LAI, Tatsuo ITOH
PDF
1770-1775
Kazuhiro FUJIMORI, Naoto KAWASHIMA, Minoru SANAGI, Shigeji NOGI
PDF
1776-1783
Kazuaki ABE, Jun-ichi TAKADA
PDF
1784-1792
Ridho CHAYONO, Misao HANEISHI, Yuichi KIMURA
PDF
1793-1800
Yuichi KIMURA, Atsuo SENGA, Masayoshi SAKAI, Misao HANEISHI
PDF
1801-1806
Atsushi YAMAMOTO, Koichi OGAWA, Hiroshi SHIRAI
PDF
1807-1815
Koji KIKUSHIMA, Toshihito FUJIWARA
PDF
1816-1822
Chen-Ming HSU, Tzong Chee YO, Ching-Hsing LUO
PDF
1823-1829
Xiaoli ZHU, Shin-Ichiro KUROKI, Koji KOTANI, Hideharu SHIDO, Masatoshi FUKUDA, Yasuyoshi MISHIMA, Takashi ITO
PDF
1830-1836