Vol. E90-C, No. 11 November 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yasufumi IIMURA
PDF
2069-2069

Letters

Myung Jin PARK, Hyoun Soo PARK, Young Hwan KIM
PDF
2100-2104
Sung-Hak LEE, In-Ho SONG, Kyu-Ik SOHNG
PDF
2119-2125
Woo-Seob KIM, Jong-Hwan OH, Chan-Ho HAN, Kil-Houm PARK
PDF
2126-2130
Jong-Hwan OH, Woo-Seob KIM, Chan-Ho HAN, Kil-Houm PARK
PDF
2131-2135
Chan-Ho HAN
PDF
2136-2140
Koh JOHGUCHI, Hans Jurgen MATTAUSCH, Tetsushi KOIDE, Tetsuo HIRONAKA
PDF
2157-2160
Incheol KIM, Kicheol KIM, Youbean KIM, HyeonUk SON, Sungho KANG
PDF
2161-2163

Papers

Ichiro HIROSAWA, Tomoyuki KOGANEZAWA, Takahiro SAKAI
PDF
2070-2075
Seung-Woo LEE
PDF
2083-2087
Naoki SHIRAMATSU
PDF
2094-2099
S. M. Abdur RAZZAK, Yoshinori NAMIHIRA, Feroza BEGUM, Shubi KAIJAGE, Nguyen Hoang HAI, Nianyu ZOU
PDF
2141-2145
Hideaki KURATA, Satoshi NODA, Yoshitaka SASAGO, Kazuo OTSUGA, Tsuyoshi ARIGANE, Tetsufumi KAWAMURA, Takashi KOBAYASHI, Hitoshi KUME, Kazuki HOMMA, Teruhiko ITO, Yoshinori SAKAMOTO, Masahiro SHIMIZU, Yoshinori IKEDA, Osamu TSUCHIYA, Kazunori FURUSAWA
PDF
2146-2156

Invited Papers

Mutsumi KIMURA, Shigeki SAWAMURA, Masakazu KATO, Yuji HARA, Daisuke SUZUKI, Hiroyuki HARA, Satoshi INOUE
PDF
2076-2082
Hubert SEIBERLE, Thomas BACHELS, Carsten BENECKE, Mohammed IBN- ELHAJ
PDF
2088-2093
Manabu ITO, Masato KON, Chihiro MIYAZAKI, Noriaki IKEDA, Mamoru ISHIZAKI, Yoshiko UGAJIN, Norimasa SEKINE
PDF
2105-2111
Yuzo HISATAKE, Hideki ITO, Yasushi KAWATA, Akio MURAYAMA
PDF
2112-2118