Vol. E91-C, No. 3 March 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shinya HASUO
PDF
251-251

Letters

Kazunori YAMANAKA, Masafumi SHIGAKI, Kazuaki KURIHARA, Akihiko AKASEGAWA
PDF
364-365
Yu MIURA, Kouta MATSUMOTO, Osamu OKADA, Osamu HASHIMOTO
PDF
385-388
Jongsik LIM, Seongmin OH, Jae-Jin KOO, Yongchae JEONG, Dal AHN
PDF
389-391
Yun-Jeong KIM, Jong-Ho LEE, Ja-Hyun KOO, Kwang-Hyun BAEK, Suki KIM
PDF
392-395

Papers

Futoshi FURUTA, Kazuo SAITOH, Akira YOSHIDA, Hideo SUZUKI
PDF
356-363
Kiyoyuki IHARA
PDF
366-372
Sheng-Lyang JANG, Cheng-Chen LIU, Jhin-Fang HUANG
PDF
373-377
Jung-Sheng CHEN, Ming-Dou KER
PDF
378-384

Invited Papers

Martin NISENOFF
PDF
252-259
Theodore Van DUZER
PDF
260-271
Horst ROGALLA
PDF
272-279
Keiichi TANABE, Hironori WAKANA, Koji TSUBONE, Yoshinobu TARUTANI, Seiji ADACHI, Yoshihiro ISHIMARU, Michitaka MARUYAMA, Tsunehiro HATO, Akira YOSHIDA, Hideo SUZUKI
PDF
280-292
Anna Yurievna HERR
PDF
293-305
Oleg A. MUKHANOV, Dmitri KIRICHENKO, Igor V. VERNIK, Timur V. FILIPPOV, Alexander KIRICHENKO, Robert WEBBER, Vladimir DOTSENKO, Andrei TALALAEVSKII, Jia Cao TANG, Anubhav SAHU, Pavel SHEVCHENKO, Robert MILLER, Steven B. KAPLAN, Saad SARWANA, Deepnarayan GUPTA
PDF
306-317
Mutsuo HIDAKA, Shuichi NAGASAWA, Kenji HINODE, Tetsuro SATOH
PDF
318-324
Yoshihito HASHIMOTO, Shinichi YOROZU, Yoshio KAMEDA
PDF
325-332
Yoshio KAMEDA, Yoshihito HASHIMOTO, Shinichi YOROZU
PDF
333-341
Akira FUJIMAKI, Masamitsu TANAKA, Takahiro YAMADA, Yuki YAMANASHI, Heejoung PARK, Nobuyuki YOSHIKAWA
PDF
342-349
Naofumi TAKAGI, Kazuaki MURAKAMI, Akira FUJIMAKI, Nobuyuki YOSHIKAWA, Koji INOUE, Hiroaki HONDA
PDF
350-355