Vol. E91-C, No. 4 April 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masao NAKAYA
PDF
399-399

Letters

Luis H.C. FERREIRA, Tales C. PIMENTA, Robson L. MORENO
PDF
662-665
Hua-Pin CHEN, Wan-Shing YANG
PDF
666-669
Kicheol KIM, Youbean KIM, Incheol KIM, Hyeonuk SON, Sungho KANG
PDF
670-672

Papers

Shingo WATANABE, Akihiro CHIYONOBU, Toshinori SATO
PDF
400-409
Makoto SUGIHARA, Tohru ISHIHARA, Kazuaki MURAKAMI
PDF
410-417
Hamid NOORI, Maziar GOUDARZI, Koji INOUE, Kazuaki MURAKAMI
PDF
418-431
Hiroaki SHIKANO, Jun SHIRAKO, Yasutaka WADA, Keiji KIMURA, Hironori KASAHARA
PDF
432-439
Yibo FAN, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
440-448
Qin LIU, Seiichiro HIRATSUKA, Kazunori SHIMIZU, Shinsuke USHIKI, Satoshi GOTO, Takeshi IKENAGA
PDF
449-456
Yuichiro MURACHI, Yuki FUKUYAMA, Ryo YAMAMOTO, Junichi MIYAKOSHI, Hiroshi KAWAGUCHI, Hajime ISHIHARA, Masayuki MIYAMA, Yoshio MATSUDA, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
457-464
Yuichiro MURACHI, Junichi MIYAKOSHI, Masaki HAMAMOTO, Takahiro IINUMA, Tomokazu ISHIHARA, Fang YIN, Jangchung LEE, Hiroshi KAWAGUCHI, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
465-478
Masanori HARIYAMA, Naoto YOKOYAMA, Michitaka KAMEYAMA
PDF
479-486
Nicola E. L' INSALATA, Sergio SAPONARA, Luca FANUCCI, Pierangelo TERRENI
PDF
487-496
Hamid NOORI, Farhad MEHDIPOUR, Koji INOUE, Kazuaki MURAKAMI
PDF
497-508
Akihiro NAKAMURA, Masahide KAWARASAKI, Kouta ISHIBASHI, Masaya YOSHIKAWA, Takeshi FUJINO
PDF
509-516
Hasitha Muthumala WAIDYASOORIYA, Weisheng CHONG, Masanori HARIYAMA, Michitaka KAMEYAMA
PDF
517-525
Shinya KAJIYAMA, Ken'ichiro SONODA, Kazuo OTSUGA, Hideaki KURATA, Kiyoshi ISHIKAWA
PDF
526-533
Shin-ichi O' UCHI, Meishoku MASAHARA, Kazuhiko ENDO, Yongxun LIU, Takashi MATSUKAWA, Kunihiro SAKAMOTO, Toshihiro SEKIGAWA, Hanpei KOIKE, Eiichi SUZUKI
PDF
534-542
Hiroki NOGUCHI, Yusuke IGUCHI, Hidehiro FUJIWARA, Shunsuke OKUMURA, Yasuhiro MORITA, Koji NII, Hiroshi KAWAGUCHI, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
543-552
Tadayoshi ENOMOTO, Suguru NAGAYAMA, Hiroaki SHIKANO, Yousuke HAGIWARA
PDF
553-561
Kenta YAMADA, Noriaki ODA
PDF
562-570
Xu ZHANG, Xiaohong JIANG, Susumu HORIGUCHI
PDF
571-580
Kazuyasu MIZUSAWA, Naoya ONIZAWA, Takahiro HANYU
PDF
581-588
Masatomo MIURA, Takahiro HANYU
PDF
589-594
Hyunjeong PARK, Hyungsoo KIM, Jun So PAK, Changwook YOON, Kyoungchoul KOO, Joungho KIM
PDF
595-606
Yasuhiko TAMURA
PDF
607-614
Yoshio INASAWA, Shinji KURODA, Kenji KUSAKABE, Izuru NAITO, Yoshihiko KONISHI, Shigeru MAKINO, Makio TSUCHIYA
PDF
615-624
Jhin-Fang HUANG, Shih-Huang WU
PDF
625-630
Shun NAKAGAWA, Koichi NARAHARA
PDF
631-637
Shinya WATANABE, Akitoshi TANIGUCHI, Kota SAITO, Osamu HASHIMOTO, Toshifumi SAITO, Hiroshi KURIHARA
PDF
638-646
Masakazu AOKI, Shin-ichi OHKAWA, Hiroo MASUDA
PDF
647-654
Yusuke OHTOMO, Hiroshi KOIZUMI, Kazuyoshi NISHIMURA, Masafumi NOGAWA
PDF
655-661