Vol. E91-C, No. 6 June 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masayuki KATAKURA
PDF
815-816

Letters

Junya MATSUNO, Hiroki SATO, Akira HYOGO, Keitaro SEKINE
PDF
945-948
Atsunori HIRATSUKA, Naoya MURATA, Hitoshi MUGURUMA, Kazunari MATSUMURA
PDF
978-980

Papers

Osamu WATANABE, Rui ITO, Toshiya MITOMO, Shigehito SAIGUSA, Tadashi ARAI, Takehiko TOYODA
PDF
837-843
Toshifumi NAKATANI, Koichi OGAWA
PDF
844-853
Kunihiko IIZUKA, Masato KOUTANI, Takeshi MITSUNAKA, Hiroshi KAWAMURA, Shinji TOYOYAMA, Masayuki MIYAMOTO, Akira MATSUZAWA
PDF
854-861
Toru MASUDA, Yukio HATTORI, Hiroki SHIKAMA, Akira HYOGO
PDF
862-870
Ning LI, Win CHAIVIPAS, Kenichi OKADA, Akira MATSUZAWA
PDF
871-878
Keishi KOMORIYAMA, Makoto YASHIKI, Eiichi YOSHIDA, Hiroshi TANIMOTO
PDF
879-886
Tomohiko ITO, Daisuke KUROSE, Takeshi UENO, Takafumi YAMAJI, Tetsuro ITAKURA
PDF
887-893
Takahide SATO, Isamu MATSUMOTO, Shigetaka TAKAGI, Nobuo FUJII
PDF
894-902
Yusuke OHTOMO, Masafumi NOGAWA, Kazuyoshi NISHIMURA, Shunji KIMURA, Tomoaki YOSHIDA, Tomoaki KAWAMURA, Minoru TOGASHI, Kiyomi KUMOZAKI
PDF
903-910
Yao-Huang KAO, Yi-Bin HSIEH
PDF
911-917
Win CHAIVIPAS, Kenichi OKADA, Akira MATSUZAWA
PDF
918-927
Gyu-Ho LIM, Sung-Young SONG, Jeong-Hun PARK, Long-Zhen LI, Cheon-Hyo LEE, Tae-Yeong LEE, Gyu-Sam CHO, Mu-Hun PARK, Pan-Bong HA, Young-Hee KIM
PDF
928-935
Kouji ICHIKAWA, Yuki TAKAHASHI, Yukihiko SAKURAI, Takahiro TSUDA, Isao IWASE, Makoto NAGATA
PDF
936-944
Min-Hua HO, Hao-Hung HO, Chen-Mao RAO
PDF
949-955
Sheng-Lyang JANG, Chia-Wei CHANG, Chien-Feng LEE, Jhin-Fang HUANG
PDF
956-962
Hitoshi MUGURUMA
PDF
963-967
Kenta YAMADA, Hiroshi KITAHARA, Yoshihiko ASAI, Hideo SAKAMOTO, Norio OKADA, Makoto YASUDA, Noriaki ODA, Michio SAKURAI, Masayuki HIROI, Toshiyuki TAKEWAKI, Sadayuki OHNISHI, Manabu IGUCHI, Hiroyasu MINDA, Mieko SUZUKI
PDF
968-977

Invited Papers

Ali HAJIMIRI
PDF
817-828
Shoji KAWAHITO
PDF
829-836