Vol. E91-C, No. 7 July 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Takao WAHO
PDF
983-983
Yuzo YOSHIKUNI
PDF
1109-1109

Letters

Yoshio INASAWA, Hiroaki MIYASHITA, Yoshihiko KONISHI
PDF
1167-1170
Ha-young JEONG, Min-young CHO, Won HUR, Yong-surk LEE
PDF
1171-1174

Papers

Masafumi ITO, Shigeru KISHIMOTO, Fumihiko NAKAMURA, Takashi MIZUTANI
PDF
989-993
Sanghyun SEO, Kaustav GHOSE, Guang Yuan ZHAO, Dimitris PAVLIDIS
PDF
994-1000
Shun SUGIURA, Shigeru KISHIMOTO, Takashi MIZUTANI, Masayuki KURODA, Tetsuzo UEDA, Tsuyoshi TANAKA
PDF
1001-1003
Jin-Ping AO, Yuya YAMAOKA, Masaya OKADA, Cheng-Yu HU, Yasuo OHNO
PDF
1004-1008
Toshiharu MARUI, Shinich HOSHI, Masanori ITOH, Isao TAMAI, Fumihiko TODA, Hideyuki OKITA, Yoshiaki SANO, Shohei SEKI
PDF
1009-1014
Keita MATSUDA, Takeshi KAWASAKI, Ken NAKATA, Takeshi IGARASHI, Seiji YAEGASSI
PDF
1015-1019
Cheng-Yu HU, Jin-Ping AO, Masaya OKADA, Yasuo OHNO
PDF
1020-1024
Koichi MAEZAWA, Ikuo SOGA, Shigeru KISHIMOTO, Takashi MIZUTANI, Kazuhiro AKAMATSU
PDF
1025-1030
Makoto KASU, Kenji UEDA, Hiroyuki KAGESHIMA, Yoshiharu YAMAUCHI
PDF
1042-1049
Jochen SIGMUND, Jean-Francois LAMPIN, Valentin IVANNIKOV, Cezary SYDLO, Michail FEIGINOV, Dimitris PAVLIDIS, Peter MEISSNER, Hans L. HARTNAGEL
PDF
1058-1062
Hong-Quan ZHAO, Seiya KASAI, Tamotsu HASHIZUME, Nan-Jian WU
PDF
1063-1069
Michihiko SUHARA, Eri UEKI, Tsugunori OKUMURA
PDF
1070-1075
Norihide KASHIO, Kenji KURISHIMA, Yoshino K. FUKAI, Shoji YAMAHATA
PDF
1084-1090
Iltcho ANGELOV, Akira INOUE, Shinsuke WATANABE
PDF
1091-1097
Yoshimichi FUKASAWA, Kiyoshi KAWAGUCHI, Takashi YOSHIDA, Takahiro SUGIYAMA, Atsushi NAKAGAWA
PDF
1098-1103
Fumio HARIMA, Yasunori BITO, Hidemasa TAKAHASHI, Naotaka IWATA
PDF
1104-1108
Yu SHIMIZU, Sou KAWABE, Hiroya IWASAKI, Takayuki SUGIO, Kazuhiko SHIMOMURA
PDF
1110-1116
Toshitsugu UESUGI, Shiho ZAIZEN, Atsushi SUGITATSU, Tatsuo HATTA
PDF
1117-1120
Guo-Wei LU, Kazi Sarwar ABEDIN, Tetsuya MIYAZAKI
PDF
1121-1128
Shoichiro MATSUO, Tomohiro NUNOME, Kuniharu HIMENO, Haruhiko TSUCHIYA
PDF
1129-1135
Hirohisa YOKOTA, Hiroki KAWASHIRI, Yutaka SASAKI
PDF
1136-1141
Kenta YAMADA, Takashi SATO, Shuhei AMAKAWA, Noriaki NAKAYAMA, Kazuya MASU, Shigetaka KUMASHIRO
PDF
1142-1150
Hsin-Chuan CHEN
PDF
1151-1157
Teruo KURAI
PDF
1158-1166

Invited Papers

Masataka HIGASHIWAKI, Takashi MIMURA, Toshiaki MATSUI
PDF
984-988
Jian H. ZHAO, Kuang SHENG, Yongxi ZHANG, Ming SU
PDF
1031-1041
J. Brad BOOS, Brian R. BENNETT, Nicolas A. PAPANICOLAOU, Mario G. ANCONA, James G. CHAMPLAIN, Yeong-Chang CHOU, Michael D. LANGE, Jeffrey M. YANG, Robert BASS, Doewon PARK, Ben V. SHANABROOK
PDF
1050-1057
Helmut JUNG, Herve BLANCK, Wolfgang BOSCH, Jim MAYOCK
PDF
1076-1083