Vol. E91-C, No. 8 August 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shigeru UMEMURA
PDF
1177-1177
Yoshio MITA
PDF
1313-1314

Letters

Xingwen LI, Degui CHEN
PDF
1228-1229
Yoshiki KAYANO, Hikaru MIURA, Kazuaki MIYANAGA, Hiroshi INOUE
PDF
1230-1232
Sheng-Lyang JANG, Chia-Wei CHANG, Sheng-Chien WU, Chien-Feng LEE, Lin-yen TSAI, Jhin-Fang HUANG
PDF
1371-1374
Jun WANG, Tuck-Yang LEE, Dong-Gyou KIM, Toshimasa MATSUOKA, Kenji TANIGUCHI
PDF
1375-1378
Norio SADACHIKA, Takahiro MURAKAMI, Hideki OKA, Ryou TANABE, Hans Juergen MATTAUSCH, Mitiko MIURA- MATTAUSCH
PDF
1379-1381

Papers

Terutaka TAMAI, Yasushi SAITOH, Yasuhiro HATTORI, Hirosaka IKEDA
PDF
1192-1198
Tetsuya ITO, Shigeru SAWADA, Yasuhiro HATTORI, Yasushi SAITOH, Terutaka TAMAI, Kazuo IIDA
PDF
1199-1205
Noboru WAKATSUKI, Hiroshi HONMA
PDF
1206-1210
Yoshitada WATANABE, Yuichi HIRAKAWA
PDF
1211-1214
Guofu ZHAI, Wenying YANG, Xue ZHOU
PDF
1215-1221
Yi WU, Mingzhe RONG, Jian LI, Xiaohua WANG
PDF
1222-1227
Guofu ZHAI, Xue ZHOU
PDF
1233-1239
Qiang MA, Mingzhe RONG, Anthony B. MURPHY, Yi WU, Tiejun XU, Fei YANG
PDF
1240-1248
Junya SEKIKAWA, Takumi SUGIO, Takayoshi KUBONO
PDF
1249-1254
Junya SEKIKAWA, Takayoshi KUBONO
PDF
1255-1260
Ruicheng DAI, Degui CHEN, Xingwen LI, Chunping NIU, Weixiong TONG, Honggang XIANG
PDF
1261-1267
Junya SEKIKAWA, Naoki MORIYAMA, Takayoshi KUBONO
PDF
1268-1272
Yingyi LIU, Degui CHEN, Chunping NIU, Liang JI, Weixiong TONG
PDF
1273-1279
Degui CHEN, Liang JI, Yunfeng WANG, Yingyi LIU
PDF
1280-1285
Chunping NIU, Degui CHEN, Xingwen LI, Yingsan GENG
PDF
1286-1291
Honggang XIANG, Degui CHEN, Xingwen LI, Weixiong TONG
PDF
1292-1298
Xiaohua WANG, Mingzhe RONG, Juan QIU, Dingxin LIU, Biao SU, Yi WU
PDF
1299-1305
Yu-ichi HAYASHI, Hideaki SONE
PDF
1306-1312
Chun-Yu LIN, Ming-Dou KER, Guo-Xuan MENG
PDF
1321-1330
Toshihiro MATSUDA, Yuya SUGIYAMA, Keita NOHARA, Kazuhiro MORITA, Hideyuki IWATA, Takashi OHZONE, Takayuki MORISHITA, Kiyotaka KOMOKU
PDF
1331-1337
Masako FUJII, Koji NII, Hiroshi MAKINO, Shigeki OHBAYASHI, Motoshige IGARASHI, Takeshi KAWAMURA, Miho YOKOTA, Nobuhiro TSUDA, Tomoaki YOSHIZAWA, Toshikazu TSUTSUI, Naohiko TAKESHITA, Naofumi MURATA, Tomohiro TANAKA, Takanari FUJIWARA, Kyoko ASAHINA, Masakazu OKADA, Kazuo TOMITA, Masahiko TAKEUCHI, Shigehisa YAMAMOTO, Hiromitsu SUGIMOTO, Hirofumi SHINOHARA
PDF
1338-1347
Hirokazu OBA, Minseok KIM, Ryotaro TAMAKI, Hiroyuki ARAI
PDF
1348-1355
Hsuan- I PAN, Chern-Lin CHEN
PDF
1356-1364
Feng LIANG, ShaoChong LEI, ZhiBiao SHAO
PDF
1365-1370

Invited Papers

Roland S. TIMSIT
PDF
1178-1191
Weidong TIAN, Joe R. TROGOLO, Bob TODD
PDF
1315-1320