Vol. E91-C, No. 9 September 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Tadashi SHIBATA
PDF
1385-1385

Letters

So Bong SHIN, Sang-Gug LEE
PDF
1516-1519
Hao-Sheng HOU, Hui-Min HUANG
PDF
1520-1524
Young-Sang KIM, Yunjae SUH, Hong-June PARK, Jae-Yoon SIM
PDF
1525-1528

Papers

Toshinori SATO
PDF
1394-1401
Satoko KAGAMI, Fumitsugu SUZUKI, Takayuki HAMAMOTO
PDF
1402-1408
Takeshi KUMAKI, Masakatsu ISHIZAKI, Tetsushi KOIDE, Hans Jurgen MATTAUSCH, Yasuto KURODA, Takayuki GYOHTEN, Hideyuki NODA, Katsumi DOSAKA, Kazutami ARIMOTO, Kazunori SAITO
PDF
1409-1418
Masanori HARIYAMA, Shota ISHIHARA, Michitaka KAMEYAMA
PDF
1419-1426
Min CHOI, Seungryoul MAENG
PDF
1427-1436
Nobuaki OKADA, Michitaka KAMEYAMA
PDF
1437-1443
Takefumi YOSHIKAWA, Yoshihide KOMATSU, Tsuyoshi EBUCHI, Takashi HIRATA
PDF
1444-1452
Takefumi YOSHIKAWA, Tetsuhiro OGINO, Makoto NAGATA
PDF
1453-1462
Yoshio INASAWA, Shinji KURODA, Ken-ichi KAKIZAKI, Hitoshi NISHIKAWA, Naofumi YONEDA, Shigeru MAKINO
PDF
1463-1471
Kazuhiro NISHIDE, Kenji IKEDA, Xueliang SONG, Shurong WANG, Yoshiaki NAKANO
PDF
1472-1479
Hsin-Hung OU, Bin-Da LIU, Soon-Jyh CHANG
PDF
1480-1487
Hirofumi SHINOHARA, Koji NII, Hidetoshi ONODERA
PDF
1488-1500
Hyuk CHOI, Ki-Hyun NAM, Long-Yun JU, Hong-Bay CHUNG
PDF
1501-1504
Kazuo NAKAZATO, Mitsuo OHURA, Shigeyasu UNO
PDF
1505-1515

Invited Papers

Shuichi SAKAI, Masahiro GOSHIMA, Hidetsugu IRIE
PDF
1386-1393