Vol. E91-C, No. 10 October 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yasufumi IIMURA
PDF
1531-1531
Kiyoshi ISHII
PDF
1621-1621

Letters

Shengli WU, Chengli WANG, Jintao ZHANG, Wenbo HU, Chunliang LIU
PDF
1554-1556
Chan-Ho HAN, Kil-Houm PARK
PDF
1604-1607
Sung-Hak LEE, Jong-Hyub LEE, Kyu-Ik SOHNG
PDF
1608-1610
Kei-ichi C. NAMIKI, Xinbin CHENG, Haruo TAKAHASHI
PDF
1673-1674
Daisuke BARADA, Kiyonobu TAMURA, Takashi FUKUDA, Akira EMOTO, Toyohiko YATAGAI
PDF
1675-1676
Shao-sheng DAI, Tian-qi ZHANG
PDF
1698-1701
Toshihito FUJIWARA, Koji KIKUSHIMA
PDF
1702-1705
Myun-Joo PARK, Byungje LEE
PDF
1706-1708
Shinil CHANG, Hyunchol SHIN
PDF
1709-1712
Youbean KIM, Kicheol KIM, Incheol KIM, Sungho KANG
PDF
1713-1716

Papers

Ichiro HIROSAWA, Tomoyuki KOGANEZAWA, Takahiro SAKAI
PDF
1593-1598
Hidehiko YODA, Koichi MURO, Kazuo SHIRAISHI
PDF
1639-1643
Yoichi HOSHI, Kensuke YAGI, Eisuke SUZUKI, Hao LEI, Akira SAKAI
PDF
1644-1648
Koichi MUTO, Satoru ODASHIMA, Norimitsu NASU, Osamu MICHIKAMI
PDF
1649-1652
Kiyoshi ISHII, Yoshifumi SAITOU, Kengo FURUTANI, Hiroshi SAKUMA, Yoshito IKEDA
PDF
1653-1657
Hao LEI, Keisuke ICHIKAWA, Meihan WANG, Yoichi HOSHI, Takayuki UCHIDA, Yutaka SAWADA
PDF
1658-1662
Kazunari SHINBO, Hiroshi MIURA, Yasuo OHDAIRA, Akira BABA, Keizo KATO, Futao KANEKO
PDF
1663-1668
Kenta MIURA, Hiroki MIYAZAKI, Osamu HANAIZUMI
PDF
1669-1672
Yoshiaki ANDO, Hiroyuki SAITO, Masashi HAYAKAWA
PDF
1677-1683
Takeshi YUASA, Yukihiro TAHARA, Hideyuki OH- HASHI
PDF
1684-1689
Guihai YAN, Yinhe HAN, Xiaowei LI, Hui LIU
PDF
1690-1697

Invited Papers

Jwo-Huei JOU, Wei-Ben WANG, Cheng-Chung CHEN, Ming-Hsuan WU, Mao-Feng HSU, Shih-Ming SHEN, Yu-Chiao CHUNG, Jing-Jong SHYUE
PDF
1532-1535
Fanny RAHADIAN, Tatsuya MASADA, Ichiro FUJIEDA
PDF
1536-1541
Atsushi KOBAYASHI, Takashi KUNIMOTO, Akira YAMANE, Koutoku OHMI
PDF
1542-1546
Tetsuya YAMAMOTO, Aki MIYAKE, Takahiro YAMADA, Toshiyuki MORIZANE, Tetsuhiro ARIMITSU, Hisao MAKINO, Naoki YAMAMOTO
PDF
1547-1553
Mutsumi KIMURA, Yoshitaka NISHIZAKI, Takehiko YAMASHITA, Takehiro SHIMA, Tomohisa HACHIDA
PDF
1557-1563
Kenichi TAKATORI, Hideki ASADA, Setsuo KANEKO
PDF
1564-1569
Michihiro ASAKAWA, Takuro NAKASHIMA, Tsubasa SAEKI, Reiji HATTORI, Akihiko YOKOO, Ryo SAKURAI, Norio NIHEI, Yoshitomo MASUDA
PDF
1570-1575
Alexander MURAVSKY, Anatoli MURAUSKI, Vladimir CHIGRINOV, Hoi-Sing KWOK
PDF
1576-1580
Chee Heng LEE, Hiroyuki YOSHIDA, Yusuke MIURA, Akihiko FUJII, Masanori OZAKI
PDF
1581-1586
Tomoyuki KOGANEZAWA, Ichiro HIROSAWA, Takahiro SAKAI
PDF
1587-1592
Mao YE, Bin WANG, Satoshi YANASE, Susumu SATO
PDF
1599-1603
Hiroshi NOGE, Yosuke HAGIHARA, Kiyohiko KAWANO, Hideki UEDA, Takaaki YOSHIHARA
PDF
1611-1615
Aleksandr CHEKHOVSKIY, Yasutaka OHIRA, Hiroshi TOSHIYOSHI
PDF
1616-1620
Alexander TIKHONRAVOV, Michael TRUBETSKOV, Ichiro KASAHARA
PDF
1622-1629
Mitsuteru INOUE, Alexander V. BARYSHEV, Alexander B. KHANIKAEV, Maxim E. DOKUKIN, Kwanghyun CHUNG, Jin HEO, Hiroyuki TAKAGI, Hironaga UCHIDA, Pang Boey LIM, Jooyoung KIM
PDF
1630-1638