Vol. E91-C, No. 11 November 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kazukiyo JOSHIN
PDF
1719-1719

Letters

Koichi IIYAMA, Noriaki SANNOU, Hideki TAKAMATSU
PDF
1820-1823
Ramesh Kumar POKHAREL, Haruichi KANAYA, Keiji YOSHIDA
PDF
1824-1827
Ryo ISHIKAWA, Takuya ABE, Kazuhiko HONJO, Masao SHIMADA
PDF
1828-1831
Gunok JUNG, Chunghee KIM, Kyoungkuk CHAE, Giho PARK, Sung Bae PARK
PDF
1832-1834

Papers

Kyoya TAKANO, Mizuki MOTOYOSHI, Minoru FUJISHIMA
PDF
1738-1743
Yo YAMAGUCHI, Takana KAHO, Kazuhiro UEHARA
PDF
1744-1750
Kengo KAWASAKI, Takayuki TANAKA, Masayoshi AIKAWA
PDF
1751-1756
Harunobu SEITA, Shigeo KAWASAKI
PDF
1757-1764
Hiroshi KUBO, Hidetaka KUWAHARA, Atsushi SANADA
PDF
1765-1771
Hiromitsu UCHIDA, Naofumi YONEDA, Yoshihiko KONISHI
PDF
1772-1777
Kazuoki MATSUGATANI, Kunio SAKAKIBARA, Nobuyoshi KIKUMA, Hiroshi HIRAYAMA
PDF
1778-1785
Chun-Ping CHEN, Zhewang MA, Tetsuo ANADA
PDF
1786-1792
Tadashi KAWAI, Yasuaki NAKASHIMA, Yoshihiro KOKUBO, Isao OHTA
PDF
1793-1797
Hitoshi HAYASHI, Munenari KAWASHIMA
PDF
1798-1805
Seok-Ju YUN, Dae-Young YOON, Sang-Gug LEE
PDF
1806-1810
Hitoshi MUGURUMA
PDF
1811-1815
Yoshihiko MIZUSHIMA
PDF
1816-1819

Invited Papers

Akira MATSUZAWA
PDF
1720-1725
Takashi OHIRA, Tuya WUREN
PDF
1726-1737