Vol. E88-A, No. 1 January 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Akira HAYASHI
PDF
1-1

Letters

Xiangyong ZENG, Lei HU
PDF
305-310
Takayasu KAIDA
PDF
311-313
Yan LIU, Dong ZHENG, Jiying ZHAO
PDF
314-318
Eun-Jun YOON, Eun-Kyung RYU, Kee-Young YOO
PDF
319-321
Kouya TOCHIKUBO, Tomohiko UYEMATSU, Ryutaroh MATSUMOTO
PDF
322-326
Wook SHIN, Jeong-Gun LEE, Hong Kook KIM, Kouichi SAKURAI
PDF
327-330
Dong-Wook LEE, Dong-Soo HAR
PDF
331-333
Guo-rui FENG, Ling-ge JIANG, Chen HE
PDF
374-377
Young-Hwan YOU, Min-Goo KANG, Han-Jong KIM, Pan-Yuh JOO, Hyoung-Kyu SONG
PDF
378-380
Hing-Cheung SO, Chi-Tim LEUNG
PDF
381-383
Won-Sup CHUNG, Hyeong-Woo CHA, Sang-Hee SON
PDF
384-386
Seung Ho JANG, Sang Woo KIM
PDF
387-391
Enjian BAI, Xiaotong FU, Guozhen XIAO
PDF
392-395
WenPing MA, MoonHo LEE
PDF
396-398
Akira MURAYA, Tadashi MATSUMOTO, Seiichiro MORO, Haruo HASEGAWA
PDF
399-404

Papers

Jun CHOI, Deukjo HONG, Seokhie HONG, Sangjin LEE
PDF
2-8
Kaoru KUROSAWA, Tetsu IWATA, Quang Viet DUONG
PDF
9-15
Hiroki SEKINE, Tetsuro NOSAKA, Yasuo HATANO, Masaki TAKEDA, Toshinobu KANEKO
PDF
16-24
Tetsu IWATA, Kaoru KUROSAWA
PDF
25-32
Shoichi HIROSE
PDF
33-38
Wonil LEE, Mridul NANDI, Palash SARKAR, Donghoon CHANG, Sangjin LEE, Kouichi SAKURAI
PDF
39-48
Wonil LEE, Donghoon CHANG, Sangjin LEE, Soohak SUNG, Mridul NANDI
PDF
49-58
Xiangyong ZENG, Lei HU
PDF
59-66
Kenji HAMANO
PDF
67-73
Masao KASAHARA, Ryuichi SAKAI
PDF
74-80
Chisato KONOMA, Masahiro MAMBO, Hiroki SHIZUYA
PDF
81-88
Masaki GONDA, Kazuto MATSUO, Kazumaro AOKI, Jinhui CHAO, Shigeo TSUJII
PDF
89-96
Tsutomu IIJIMA, Mahoro SHIMURA, Jinhui CHAO, Shigeo TSUJII
PDF
97-104
Noboru KUNIHIRO
PDF
105-111
Akito MONDEN, Antoine MONSIFROT, Clark THOMBORSON
PDF
112-122
Katsuyuki OKEYA, Tsuyoshi TAKAGI, Camille VUILLAUME
PDF
123-131
Toru AKISHITA, Tsuyoshi TAKAGI
PDF
132-139
Toru AKISHITA, Tsuyoshi TAKAGI
PDF
140-146
Yuuki TOMOEDA, Hideyuki MIYAKE, Atsushi SHIMBO, Shinichi KAWAMURA
PDF
147-153
Yasuyuki SAKAI, Kouichi SAKURAI
PDF
154-160
Tetsuya IZU, Tsuyoshi TAKAGI
PDF
161-171
Jun FURUKAWA
PDF
172-188
Ryo NOJIMA, Yuichi KAJI
PDF
189-194
Norio ADACHI, Satoshi AOKI, Yuichi KOMANO, Kazuo OHTA
PDF
195-202
Tomoyuki ASANO
PDF
203-210
Koji CHIDA, Masayuki ABE
PDF
211-221
Yasuhiro OHTAKI, Masaru KAMADA, Kaoru KUROSAWA
PDF
222-229
Natsuki ISHIDA, Shin'ichiro MATSUO, Wakaha OGATA
PDF
230-238
Kunihiko MIYAZAKI, Mitsuru IWAMURA, Tsutomu MATSUMOTO, Ryoichi SASAKI, Hiroshi YOSHIURA, Satoru TEZUKA, Hideki IMAI
PDF
239-246
Satoshi KOGA, Kouichi SAKURAI
PDF
247-254
Makoto YOKOO, Koutarou SUZUKI
PDF
255-261
Shingo OKAMURA, Yoshiyuki KONISHI, Maki YOSHIDA, Toru FUJIWARA
PDF
262-269
Hyung-Chan KIM, R.S. RAMAKRISHNA, Kouichi SAKURAI
PDF
270-279
Akio OGIHARA, Hitoshi UNNO, Akira SHIOZAKI
PDF
280-286
Haruki OTA, Shinsaku KIYOMOTO, Toshiaki TANAKA
PDF
287-295
Katsunari YOSHIOKA, Junji SHIKATA, Tsutomu MATSUMOTO
PDF
296-304
Hernan AGUIRRE, Kiyoshi TANAKA
PDF
334-345
Ming-Chien YANG, Tseng-Kuei LI, Jimmy J.M. TAN, Lih-Hsing HSU
PDF
346-352
Haibin KAN, Hong SHEN
PDF
353-358
Ching-Lung CHR, Szu-Lin SU, Shao-Wei WU
PDF
359-365
Fumihito SASAMORI, Shiro HANDA, Shinjiro OSHITA
PDF
366-373