Vol. E88-A, No. 4 April 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Mitsuji MUNEYASU
PDF
809-809

Letters

Koji GODA, Toshinori YAMADA, Shuichi UENO
PDF
1090-1092
Chik-How TAN
PDF
1093-1095
Zhihua NIU, Enjian BAI, Guozhen XIAO
PDF
1096-1098

Papers

Hideaki OKAZAKI, Katsuhide FUJITA, Hirohiko HONDA, Hideo NAKANO
PDF
810-817
Eiji KONAKA, Takashi MUTOU, Tatsuya SUZUKI, Shigeru OKUMA
PDF
818-824
Kiyotaka YAMAMURA, Wataru KUROKI, Hideaki OKUMA, Yasuaki INOUE
PDF
825-831
Nobukazu TAKAI, Keigo KAWAI
PDF
832-837
Takefumi MIYOSHI, Nobuhiko SUGINO
PDF
838-845
Yuhei KANEKO, Nobuhiko SUGINO, Akinori NISHIHARA
PDF
846-854
Arata KAWAMURA, Youji IIGUNI, Yoshio ITOH
PDF
855-861
Reiko KOMIYA, Koji INOUE, Vasily G. MOSHNYAGA, Kazuaki MURAKAMI
PDF
862-868
Kosuke TARUMI, Akihiko HYODO, Masanori MUROYAMA, Hiroto YASUURA
PDF
869-875
Hideki KAWAZU, Jumpei UCHIDA, Yuichiro MIYAOKA, Nozomu TOGAWA, Masao YANAGISAWA, Tatsuo OHTSUKI
PDF
876-884
Akira TSUCHIYA, Masanori HASHIMOTO, Hidetoshi ONODERA
PDF
885-891
Yukihide KOHIRA, Atsushi TAKAHASHI
PDF
892-898
Yukio MITSUYAMA, Motoki KIMURA, Takao ONOYE, Isao SHIRAKAWA
PDF
899-906
Tomonori IZUMI, Shin'ichi KOUYAMA, Hiroyuki OCHI, Yukihiro NAKAMURA
PDF
907-914
Yoshinobu KAWABE, Ken MANO
PDF
915-922
Morikazu NAKAMURA, Naruhiko YAMASHIRO, Yiyuan GONG, Takashi MATSUMURA, Kenji ONAGA
PDF
923-929
Shin-ichiro KAWANO, Shin-ichi NAKANO
PDF
930-934
Toshinori YAMADA
PDF
935-940
Naoshi UCHIHIRA
PDF
941-947
Hung Tuan DO, Yoshikuni ONOZATO
PDF
948-953
Takanori FUKUOKA, Toshiya MASHIMA, Satoshi TAOKA, Toshimasa WATANABE
PDF
954-963
Akihiro TAGUCHI, Atsushi IRIBOSHI, Satoshi TAOKA, Toshimasa WATANABE
PDF
964-971
Yang-Won JUNG, Hong-Goo KANG, Chungyong LEE, Dae-Hee YOUN, Changkyu CHOI, Jaywoo KIM
PDF
972-977
Jonah GAMBA, Tetsuya SHIMAMURA
PDF
978-987
Seiichi NAKAMORI, Aurora HERMOSO- CARAZO, Josefa LINARES- PEREZ
PDF
988-995
Mehdi BANIHASHEMI, Khayrollah HADIDI, Abdollah KHOEI
PDF
996-1006
Chian-Song CHIU
PDF
1007-1014
Dimitrios VOUDOURIS, Stergios STERGIOU, George PAPAKONSTANTINOU
PDF
1015-1023
James Chien-Mo LI
PDF
1024-1030
Jeong-Gun LEE, Suk-Jin KIM, Jeong- A LEE, Kiseon KIM
PDF
1031-1037
Katsunori TANAKA, Shigeru YAMASHITA, Yahiko KAMBAYASHI
PDF
1038-1046
Masayuki ARAI, Satoshi FUKUMOTO, Kazuhiko IWASAKI
PDF
1047-1054
Tatsuyuki MATSUSHITA, Hideki IMAI
PDF
1055-1062
Jun MURAMATSU
PDF
1063-1083
Jaesang LIM, Jaejoon KIM, Beomsup KIM
PDF
1084-1089