Vol. E88-A, No. 7 July 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masato ABE
PDF
1639-1639
Hiroshi HARADA, Alistair MUNRO
PDF
1771-1771

Letters

Ming WU, Zhibin LIN, Xiaojun QIU
PDF
1757-1759
Mitsuji MUNEYASU, Ken'ichi KAGAWA, Kensaku FUJII, Takao HINAMOTO
PDF
1760-1764
Yuan WEN, Woon-Seng GAN, Jun YANG
PDF
1765-1766
Hyeong-Uk LEE, Tae-Gyun LIM, Chan-Sik HWANG
PDF
1767-1770
Satoshi TAKAHASHI, Chang-Jun AHN, Hiroshi HARADA, Yukiyoshi KAMIO
PDF
1931-1935
Nari TANABE, Toshihiro FURUKAWA, Kohichi SAKANIWA, Shigeo TSUJII
PDF
2015-2018
Hing-Cheung SO
PDF
2019-2022
Ho-Lim CHOI, Jong-Tae LIM
PDF
2023-2025
Guo-fu GUI, Ling-ge JIANG, Chen HE
PDF
2026-2029
Haibin KAN, Hong SHEN
PDF
2030-2033
Takafumi HAYASHI
PDF
2034-2038
WenPing MA, MoonHo LEE, FuTai ZHANG
PDF
2039-2040

Papers

Akio ANDO, Masakazu IWAKI, Kazuho ONO, Koichi KUROZUMI
PDF
1665-1672
Tomoya TAKATANI, Satoshi UKAI, Tsuyoki NISHIKAWA, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
1673-1682
Rajkishore PRASAD, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
1683-1692
Audrey BLIN, Shoko ARAKI, Shoji MAKINO
PDF
1693-1700
Mitsuharu MATSUMOTO, Shuji HASHIMOTO
PDF
1701-1707
Zhu Liang YU, Meng Hwa ER
PDF
1708-1715
Weifeng LI, Chiyomi MIYAJIMA, Takanori NISHINO, Katsunobu ITOU, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
1716-1723
Keisuke KINOSHITA, Tomohiro NAKATANI, Masato MIYOSHI
PDF
1724-1731
Osamu ICHIKAWA, Masafumi NISHIMURA
PDF
1732-1738
Yuan WEN, Jun YANG, Woon-Seng GAN
PDF
1739-1746
Yosuke TATEKURA, Shigefumi URATA, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
1747-1756
Der-Rong DIN
PDF
1777-1785
Masashi HIRAIWA, Hiromitsu ASAKURA, Tateki NARITA, Tomoyuki YASHIRO, Hiroshi SHIGENO, Kenichi OKADA
PDF
1786-1799
Satoshi OKADA, Ryoichi SHINKUMA, Tatsuro TAKAHASHI
PDF
1800-1808
Minoru OHMIKAWA, Hideaki TAKAGI, Sang-Yong KIM
PDF
1809-1815
Jumpei UEKI, Sentarou TASAKA, Yuji HATTA, Hiromi OKADA
PDF
1816-1823
Warakorn SRICHAVENGSUP, Nattapon SIVAMOK, Atipong SURIYA, Lunchakorn WUTTISITTIKULKIJ
PDF
1824-1835
Azman-Osman LIM, Susumu YOSHIDA
PDF
1836-1844
Ki-Sik KONG, Sung-Ju ROH, Chong-Sun HWANG
PDF
1845-1858
Haw-Yun SHIN
PDF
1859-1868
Jenjoab VIRAPANICHAROEN, Watit BENJAPOLAKUL
PDF
1869-1880
Yuki MINODA, Katsutoshi TSUKAMOTO, Shozo KOMAKI
PDF
1881-1888
Chang-Jun AHN, Satoshi TAKAHASHI, Hiroshi HARADA, Yukiyoshi KAMIO, Iwao SASASE
PDF
1889-1896
Shigeru TOMISATO, Masaharu HATA
PDF
1897-1902
Yukinari KOBAYASHI, Kazuo MORI, Hideo KOBAYASHI
PDF
1903-1911
Ryota KIMURA, Ryuhei FUNADA, Hiroshi HARADA, Manabu SAWADA, Shoji SHINODA
PDF
1912-1920
Kazuto YANO, Shoichi HIROSE, Susumu YOSHIDA
PDF
1921-1930
Masayoshi NAKAMOTO, Takao HINAMOTO
PDF
1936-1945
Shozo TOKINAGA, Noboru TAKAGI
PDF
1946-1956
Tetsuya IIZUKA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
1957-1963
Yi ZOU, Yici CAI, Qiang ZHOU, Xianlong HONG, Sheldon X.-D. TAN
PDF
1964-1970
Hiroyasu SAKAMOTO, Katsuya MATSUMOTO, Azusa KUWAHARA, Yoshiteru HAYAMI
PDF
1971-1978
Haibin KAN, Hong SHEN
PDF
1979-1986
Hideyuki TORII, Makoto NAKAMURA, Naoki SUEHIRO
PDF
1987-1994
Shinji FUKUMA, Toshihiko TANAKA, Masahiko NAWATE
PDF
1995-2006
Chih-Kang HSU, Wen-Kai TAI, Cheng-Chin CHIANG, Mau-Tsuen YANG
PDF
2007-2014

Invited Papers

Shoji MAKINO, Hiroshi SAWADA, Ryo MUKAI, Shoko ARAKI
PDF
1640-1655
Shiro ISE
PDF
1656-1664
Michael G. WILLIAMS
PDF
1772-1776