Vol. E88-A, No. 8 August 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kenji NAKAYAMA
PDF
2043-2043

Letters

Feng CHENG, Junfa MAO, Xiaochun LI
PDF
2227-2230
Yifei ZHAO, Ming ZHAO, Shidong ZHOU, Jing WANG
PDF
2231-2235
Ching-Lung CHR, Szu-Lin SU, Shao-Wei WU
PDF
2236-2239
Linhua MA, Jun LIU, Yilin CHANG
PDF
2240-2243
Hyeon-Ho KIM, Sung-Hwan HAN, Hyeon-Deok BAE
PDF
2244-2246

Papers

Kouhei HOSOKAWA, Mitsuhiko YAGYU, Akinori NISHIHARA
PDF
2044-2054
Miki SATO, Akihiko SUGIYAMA, Shin'ichi OHNAKA
PDF
2055-2061
Masahiro YUKAWA, Renato L.G. CAVALCANTE, Isao YAMADA
PDF
2062-2071
Yasuhiro SHOJI, Akitoshi ITAI, Hiroshi YASUKAWA
PDF
2072-2077
Miki SATO, Akihiko SUGIYAMA, Osamu HOSHUYAMA, Nobuyuki YAMASHITA, Yoshihiro FUJITA
PDF
2078-2086
Tadashi MATSUO, Yasuo YOSHIDA, Nobuyuki NAKAMORI
PDF
2087-2099
Fumio ITAMI, Eiji WATANABE, Akinori NISHIHARA
PDF
2100-2107
Yoshihisa TAKAHASHI, Hisakazu KIKUCHI, Shogo MURAMATSU, Yoshito ABE, Naoki MIZUTANI
PDF
2108-2116
Shinji HOSOKAWA, Kok ann Donny TEO, Shuichi OHNO, Takao HINAMOTO
PDF
2117-2123
Atsushi KOSAKA, Hiroyuki OKUHATA, Takao ONOYE, Isao SHIRAKAWA
PDF
2124-2130
Shohei KIKUCHI, Akira SANO
PDF
2131-2142
Ju-Hong LEE, Yuan-Hau YANG
PDF
2143-2153
Shin'ichi SHIRAISHI, Miki HASEYAMA, Hideo KITAJIMA
PDF
2154-2164
Ju-Hong LEE, Yi-Sheng LIN
PDF
2165-2174
Moon Ho LEE, Ju Yong PARK, Jia HOU
PDF
2175-2180
Sanghyung LEE, Euntai KIM, Hagbae KIM, Mignon PARK
PDF
2181-2191
Hongge LI, Yoshihiro HAYAKAWA, Koji NAKAJIMA
PDF
2192-2199
Hiroshi SHIMAZU, Toshimichi SAITO
PDF
2200-2205
Lakshmi K. VAKATI, Kishore K. MUCHHERLA, Janet M. WANG
PDF
2206-2215
Satoshi GOUNAI, Tomoaki OHTSUKI
PDF
2216-2226