Vol. E88-A, No. 9 September 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Ryuji KOHNO, Tetsushi IKEGAMI
PDF
2251-2251

Letters

Hiroyuki KIDA
PDF
2381-2383
Tzyh-Ghuang MA, Shyh-Kang JENG
PDF
2384-2386
Sang Min LEE, In Young KIM, Young Cheol PARK
PDF
2446-2450
Jinsung OH, Changhoon LEE, Younam KIM
PDF
2451-2454
Hing-Cheung SO, Yiu-Tong CHAN
PDF
2455-2459
Yimei CHEN, Zhengzhi HAN
PDF
2460-2463
Yoshifumi KOBAYASHI, Hidehiro NAKANO, Toshimichi SAITO
PDF
2464-2467
Shi CUI, Pu DUAN, ChoongWah CHAN
PDF
2468-2470
Ching-Nung YANG, Tse-Shih CHEN
PDF
2471-2474
Jun MURAMATSU, Takafumi MUKOUCHI
PDF
2475-2480

Papers

Katsuyuki HANEDA, Jun-ichi TAKADA, Takehiko KOBAYASHI
PDF
2264-2271
Yoshiyuki SUZUKI, Takehiko KOBAYASHI
PDF
2272-2278
Akifumi KASAMATSU, Akio TANAKA, Hiroshi KODAMA, Satoru TANOI, Yasuhiro KAIZAKI, Juichi NAKADA, Masami HAGIO, Yoshiaki KURAISHI, Keren LI, Hitoshi UTAGAWA, Toshiaki MATSUI, Ryuji KOHNO
PDF
2279-2286
Mitsuhiro MATSUO, Masaru KAMADA, Hiromasa HABUCHI
PDF
2287-2298
Kentaro TANIGUCHI, Ryuji KOHNO
PDF
2299-2309
Stephane CIOLINO, Mohammad GHAVAMI, Hamid AGHVAMI
PDF
2310-2317
Hiroyuki SATO, Tomoaki OHTSUKI
PDF
2318-2326
Craig J. MITCHELL, Giuseppe ABREU, Ryuji KOHNO
PDF
2327-2338
Mohammad Azizur RAHMAN, Shigenobu SASAKI, Jie ZHOU, Hisakazu KIKUCHI
PDF
2339-2349
Kenichi TAKIZAWA, Ryuji KOHNO
PDF
2350-2355
Chien-Yuan LIU, Chun-Hung LIN
PDF
2356-2363
Hongyuan CHEN, Zihua GUO, Richard YAO, Yanda LI
PDF
2364-2372
Guangrong YUE, Hongyu CHEN, Shaoqian LI
PDF
2373-2380
Hiroshi SARUWATARI, Hiroaki YAMAJO, Tomoya TAKATANI, Tsuyoki NISHIKAWA, Kiyohiro SHIKANO
PDF
2387-2400
Jwu-Sheng HU, Chieh-Cheng CHENG
PDF
2401-2411
Zhihua NIU, Guozhen XIAO
PDF
2412-2418
Aryuanto SOETEDJO, Koichi YAMADA
PDF
2419-2426
Hiroshi HASEGAWA, Toshiyuki ONO, Isao YAMADA, Kohichi SAKANIWA
PDF
2427-2435
Kang Ryoung PARK, This paper was deleted on March 10, 2006 (none)
PDF
2436-2445

Invited Papers

Jun-ichi TAKADA, Shinobu ISHIGAMI, Juichi NAKADA, Eishin NAKAGAWA, Masaharu UCHINO, Tetsuya YASUI
PDF
2252-2263