Vol. E88-A, No. 10 October 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Tohru KOHDA
PDF
2483-2483
Akira OGAWA
PDF
2707-2707

Letters

Chia-Chi CHU
PDF
2692-2695
Koichi TANNO, Kiminobu SATO, Hisashi TANAKA, Okihiko ISHIZUKA
PDF
2696-2698
Bo LE, Zhong LIU, Tianxiang GU
PDF
2699-2701
Tsukasa IDA, Shinsaku SHIMIZU, Toshimasa MATSUOKA, Kenji TANIGUCHI
PDF
2702-2706
Md. Ifte Khairul HASAN, Saburo TAKAHASHI, Jun-ichi HAKODA, Hideyuki UEHARA, Mitsuo YOKOYAMA
PDF
2952-2955
Hideki YOSHIKAWA
PDF
2956-2959

Papers

Mohammad DANESH, Farid SHEIKHOLESLAM, Mehdi KESHMIRI
PDF
2504-2513
Kiyoshi HOSHINO, Takanobu TANIMOTO
PDF
2514-2520
Hongmei LI, Takashi HIKIHARA
PDF
2521-2526
Rakesh K. ARYA, Ranjit MITRA, Vijay KUMAR
PDF
2527-2534
Hitoshi TAKATA, Tomohiro HACHINO, Ryuichiro TAMURA, Kazuo KOMATSU
PDF
2535-2540
Tomohiro HACHINO, Hitoshi TAKATA
PDF
2541-2547
Tadashi KOBAYASHI, Kouichi TODA
PDF
2548-2553
Yu IMAI, Kiyotaka YAMAMURA, Yasuaki INOUE
PDF
2554-2561
Zhangcai HUANG, Atsushi KUROKAWA, Yasuaki INOUE, Junfa MAO
PDF
2562-2569
Hossein SHAMSI, Omid SHOAEI, Roghayeh DOOST
PDF
2570-2578
Wenbin LUO
PDF
2579-2586
Tomohiko OHTSUKA, Akiyoshi KONDO
PDF
2587-2592
Golam SORWAR, Manzur MURSHED, Laurence DOOLEY
PDF
2593-2599
Hiromi MIYAJIMA, Noritaka SHIGEI, Shuji YATSUKI
PDF
2600-2606
Hisashi AOMORI, Kohei KAWAKAMI, Tsuyoshi OTAKE, Nobuaki TAKAHASHI, Masayuki YAMAUCHI, Mamoru TANAKA
PDF
2607-2614
Chunshien LI, Kuo-Hsiang CHENG, Jin-Long CHEN, Chih-Ming CHEN
PDF
2615-2626
Shozo TOKINAGA, Jianjun LU, Yoshikazu IKEDA
PDF
2627-2635
Kazuo HORIUCHI
PDF
2636-2641
Hakim BADIS
PDF
2642-2646
Martin HASLER, Igor BELYKH
PDF
2647-2655
Gianluca MAZZINI, Riccardo ROVATTI, Gianluca SETTI
PDF
2656-2663
Akio TSUNEDA
PDF
2664-2668
Hiroshi FUJISAKI, Yosuke YAMADA
PDF
2669-2677
Daisaburo YOSHIOKA, Akio TSUNEDA, Takahiro INOUE
PDF
2678-2683
Hiroshi FUJISAKI
PDF
2684-2691
Hachiro FUJITA, Kohichi SAKANIWA
PDF
2708-2714
Takakazu SAKAI
PDF
2715-2720
Hideki YAGI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
2721-2733
Jun IMAI, Yoshinao SHIRAKI
PDF
2734-2744
Ryoji IKEGAYA, Kenta KASAI, Yuji SHIMOYAMA, Tomoharu SHIBUYA, Kohichi SAKANIWA
PDF
2745-2761
Shyi-Tsong WU, Jung-Hui CHIU, Bin-Chang CHIEU
PDF
2762-2768
Toru NAKANISHI, Yuji SUGIYAMA
PDF
2769-2777
Shinsaku KIYOMOTO, Toshiaki TANAKA, Kouichi SAKURAI
PDF
2778-2791
Feng WANG, Yasuyuki NOGAMI, Yoshitaka MORIKAWA
PDF
2792-2799
JaeGwi CHOI, Goichiro HANAOKA, KyungHyune RHEE, Hideki IMAI
PDF
2800-2807
Ken-ichi IWATA, Yasutada OOHAMA
PDF
2808-2818
Mohammad M. RASHID, Tsutomu KAWABATA
PDF
2819-2825
Yen-Liang CHEN, Ching-Tang HSIEH, Chih-Hsu HSU
PDF
2826-2834
Mehrdad PANAHPOUR TEHRANI, Toshiaki FUJII, Masayuki TANIMOTO
PDF
2835-2843
Dongzhao SUN, Mikihiko NISHIARA, Hiroyoshi MORITA
PDF
2844-2851
Katsumi SAKAKIBARA, Shogo CHIKADA, Jiro YAMAKITA
PDF
2852-2862
LiDuan MA, David ASANO
PDF
2863-2868
Kilsoo JEONG, Mitsuo YOKOYAMA, Hideyuki UEHARA
PDF
2869-2877
Laszlo GYORFI, Sandor GY<img src="/img_font/mos00199.jp (none)
PDF
2878-2884
Kouji ISHII, Ryuji KOHNO
PDF
2885-2895
Susu JIANG, Kentaro IKEMOTO, Ryuji KOHNO
PDF
2896-2904
Yoshikazu YAMAGUCHI, Shinji YAMASHITA, Mitsuo YOKOYAMA, Hideyuki UEHARA
PDF
2905-2914
Anh Tuan LE, Xuan Nam TRAN, Tadashi FUJINO
PDF
2915-2925
Yutaka MURAKAMI, Kiyotaka KOBAYASHI, Masayuki ORIHASHI, Takashi MATSUOKA
PDF
2926-2936
Yifei ZHAO, Ming ZHAO, Jing WANG, Yong REN
PDF
2937-2944
Ryosuke UCHIDA, Hiraku OKADA, Takaya YAMAZATO, Masaaki KATAYAMA
PDF
2945-2951

Invited Papers

Suguru ARIMOTO, Masahiro SEKIMOTO, Ryuta OZAWA
PDF
2484-2495
Philip HOLMES, Eric SHEA- BROWN, Jeff MOEHLIS, Rafal BOGACZ, Juan GAO, Gary ASTON- JONES, Ed CLAYTON, Janusz RAJKOWSKI, Jonathan D. COHEN
PDF
2496-2503