Vol. E88-A, No. 12 December 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shinji KIMURA
PDF
3273-3273

Letters

Atsushi MURAMATSU, Masanori HASHIMOTO, Hidetoshi ONODERA
PDF
3564-3572
Chia-Chi CHU, Ming-Hong LAI, Wu-Shiung FENG
PDF
3573-3576
Hossein SHAMSI, Omid SHOAEI
PDF
3577-3579
Chun-Lung HSU, Wen-Tso WANG, Ying-Fu HONG
PDF
3580-3583
Hing-Cheung SO
PDF
3654-3657
Younseok CHOO
PDF
3658-3660
Kohsuke OGATA, Toshinori YAMADA, Shuichi UENO
PDF
3661-3662
Xinpeng ZHANG, Shuozhong WANG
PDF
3663-3667
Mitsuhiro HATTORI, Shoichi HIROSE, Susumu YOSHIDA
PDF
3668-3671
Jinsoo BAE, Hiroyuki MORIKAWA
PDF
3672-3674
Fanxin ZENG
PDF
3675-3676
Jaesang LIM, Yongchul SONG, Jeongpyo KIM, Beomsup KIM
PDF
3677-3680

Papers

Hidekazu TANAKA, Koji INOUE
PDF
3274-3281
Satoshi KOMATSU, Masahiro FUJITA
PDF
3282-3289
Kentaro KAWAKAMI, Miwako KANAMORI, Yasuhiro MORITA, Jun TAKEMURA, Masayuki MIYAMA, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
3290-3297
Weisheng CHONG, Masanori HARIYAMA, Michitaka KAMEYAMA
PDF
3298-3305
Ho Young KIM, Tag Gon KIM
PDF
3306-3314
Takeshi MATSUMOTO, Hiroshi SAITO, Masahiro FUJITA
PDF
3315-3323
Masao MORIMOTO, Yoshinori TANAKA, Makoto NAGATA, Kazuo TAKI
PDF
3324-3331
Debatosh DEBNATH, Tsutomu SASAO
PDF
3332-3341
Hiroki NAKAHARA, Tsutomu SASAO, Munehiro MATSUURA
PDF
3342-3350
Yuichi NAKAMURA, Ko YOSHIKAWA, Takeshi YOSHIMURA
PDF
3351-3357
Hidenari NAKASHIMA, Junpei INOUE, Kenichi OKADA, Kazuya MASU
PDF
3358-3366
Zhangcai HUANG, Atsushi KUROKAWA, Jun PAN, Yasuaki INOUE
PDF
3367-3374
Masanori HASHIMOTO, Tomonori YAMAMOTO, Hidetoshi ONODERA
PDF
3375-3381
Takashi SATO, Junji ICHIMIYA, Nobuto ONO, Koutaro HACHIYA, Masanori HASHIMOTO
PDF
3382-3389
Hiroaki ITOGA, Chikaaki KODAMA, Kunihiro FUJIYOSHI
PDF
3390-3397
Jing LI, Juebang YU, Hiroshi MIYASHITA
PDF
3398-3404
Yongqiang LU, Chin-Ngai SZE, Xianlong HONG, Qiang ZHOU, Yici CAI, Liang HUANG, Jiang HU
PDF
3405-3411
Yun YANG, Atsushi KUROKAWA, Yasuaki INOUE, Wenqing ZHAO
PDF
3412-3420
Hiroyuki TSUJIKAWA, Kenji SHIMAZAKI, Shozo HIRANO, Kazuhiro SATO, Masanori HIROFUJI, Junichi SHIMADA, Mitsumi ITO, Kiyohito MUKAI
PDF
3421-3428
Takashi SATO, Masanori HASHIMOTO, Hidetoshi ONODERA
PDF
3429-3436
Hidenari NAKASHIMA, Naohiro TAKAGI, Junpei INOUE, Kenichi OKADA, Kazuya MASU
PDF
3437-3444
Takanori KYOGOKU, Junpei INOUE, Hidenari NAKASHIMA, Takumi UEZONO, Kenichi OKADA, Kazuya MASU
PDF
3445-3452
Atsushi KUROKAWA, Masanori HASHIMOTO, Akira KASEBE, Zhangcai HUANG, Yun YANG, Yasuaki INOUE, Ryosuke INAGAKI, Hiroo MASUDA
PDF
3453-3462
Toshiki KANAMOTO, Tetsuya WATANABE, Mitsutoshi SHIROTA, Masayuki TERAI, Tatsuya KUNIKIYO, Kiyoshi ISHIKAWA, Yoshihide AJIOKA, Yasutaka HORIBA
PDF
3463-3470
Atsushi KUROKAWA, Toshiki KANAMOTO, Tetsuya IBE, Akira KASEBE, Wei Fong CHANG, Tetsuro KAGE, Yasuaki INOUE, Hiroo MASUDA
PDF
3471-3478
Esteban TLELO- CUAUTLE, Delia TORRES-MUÑ OZ, Leticia TORRES- PAPAQUI
PDF
3479-3484
Tetsuya IIZUKA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
3485-3491
Yuichiro MURACHI, Koji HAMANO, Tetsuro MATSUNO, Junichi MIYAKOSHI, Masayuki MIYAMA, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
3492-3499
Chi-Chia SUNG, Shanq-Jang RUAN, Bo-Yao LIN, Mon-Chau SHIE
PDF
3500-3507
Gab-Cheon JUNG, Seong-Mo PARK
PDF
3508-3515
Masanori HARIYAMA, Yasuhiro KOBAYASHI, Haruka SASAKI, Michitaka KAMEYAMA
PDF
3516-3522
Zhenyu LIU, Yang SONG, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
3523-3530
Yuan-Long JEANG, Jer-Min JOU, Win-Hsien HUANG
PDF
3531-3538
Luca FANUCCI, Massimo ROVINI, Nicola E. L' INSALATA, Francesco ROSSI
PDF
3539-3547
Vasily G. MOSHNYAGA, Tomoyuki YAMANAKA
PDF
3548-3553
Pao-Lung CHEN, Chen-Yi LEE
PDF
3554-3563
Marie NAKAZAWA, Atsuhiro NISHIKATA
PDF
3584-3592
Shoko ARAKI, Shoji MAKINO, Robert AICHNER, Tsuyoki NISHIKAWA, Hiroshi SARUWATARI
PDF
3593-3603
Ho-Lim CHOI, Jong-Tae LIM
PDF
3604-3609
Marcelo E. KAIHARA, Naofumi TAKAGI
PDF
3610-3617
HeeSoo KIM, Shigeru YAMADA, DongHo PARK
PDF
3618-3626
Hachiro FUJITA, Kohichi SAKANIWA
PDF
3627-3635
Daiyuan PENG, Pingzhi FAN, Naoki SUEHIRO
PDF
3636-3644
Weixing BI, Xugang WANG, Zheng TANG, Hiroki TAMURA
PDF
3645-3653