Vol. E89-A, No. 1 January 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shinichi KAWAMURA
PDF
1-1

Letters

Harunaga HIWATARI, Keisuke TANAKA
PDF
203-205
Chik-How TAN
PDF
206-208
Junghyun NAM, Seungjoo KIM, Dongho WON
PDF
209-212
Junghyun NAM, Seungjoo KIM, Dongho WON
PDF
213-218
Kazuhiro HATTANDA, Shuichi ICHIKAWA
PDF
219-221
Shinsaku KIYOMOTO, Toshiaki TANAKA
PDF
222-226
Marcel FERNANDEZ, Miguel SORIANO, Josep COTRINA
PDF
227-230
Yasuyuki SAKAI, Kouichi SAKURAI
PDF
231-237
Song-hwa CHAE, Wonil KIM, Dong-Kyoo KIM
PDF
238-239
A.P. VINOD
PDF
310-315
Her-Chang CHAO, Shih-Jen YANG
PDF
316-320
Khalid Mahmood AAMIR, Mohammad Ali MAUD, Arif ZAMAN, Asim LOAN
PDF
321-323
Chih-Chin LAI
PDF
324-327
Xueqin ZHAO, Jianming LU, Takashi YAHAGI
PDF
328-333
Daisuke ADACHI, Tomio HIRATA
PDF
334-339
Haruhiko KANEKO
PDF
340-347
Jia HOU, Moon Ho LEE
PDF
348-353
Rong-Long WANG, Kozo OKAZAKI
PDF
354-358

Papers

Mitsuru MATSUI, Sayaka FUKUDA
PDF
2-10
Makoto SUGITA, Mitsuru KAWAZOE, Hideki IMAI
PDF
11-18
Jung Hee CHEON, Dong Hoon LEE
PDF
19-27
Waka NAGAO, Yoshifumi MANABE, Tatsuaki OKAMOTO
PDF
28-38
Swee-Huay HENG, Kaoru KUROSAWA
PDF
39-46
Masao KASAHARA
PDF
47-54
Eiichiro FUJISAKI
PDF
55-65
Ryotaro HAYASHI, Keisuke TANAKA
PDF
66-73
Seungwon LEE, Seongje CHO, Jongmoo CHOI, Yookun CHO
PDF
74-80
Hisayoshi SATO, Tsuyoshi TAKAGI, Satoru TEZUKA, Kazuo TAKARAGI
PDF
81-89
Koji CHIDA
PDF
90-98
Masayuki ABE, Hideki IMAI
PDF
99-105
Lihua WANG, Zhenfu CAO, Takeshi OKAMOTO, Ying MIAO, Eiji OKAMOTO
PDF
106-114
Tsuyoshi TAKAGI, David REIS, Jr. (none), Sung-Ming YEN, Bo-Ching WU
PDF
115-123
Katsuyuki TAKASHIMA
PDF
124-133
Tetsutaro KOBAYASHI, Kazumaro AOKI, Hideki IMAI
PDF
134-143
Taiichi SAITO, Fumitaka HOSHINO, Shigenori UCHIYAMA, Tetsutaro KOBAYASHI
PDF
144-150
Masanobu KATAGI, Toru AKISHITA, Izuru KITAMURA, Tsuyoshi TAKAGI
PDF
151-160
Katsuyuki OKEYA, Tsuyoshi TAKAGI, Camille VUILLAUME
PDF
161-168
Kozo BANNO, Shingo ORIHARA, Takaaki MIZUKI, Takao NISHIZEKI
PDF
169-177
Isao NAKANISHI, Hiroyuki SAKAMOTO, Naoto NISHIGUCHI, Yoshio ITOH, Yutaka FUKUI
PDF
178-185
Motoo YAMAMOTO, Akira SHIOZAKI, Motoi IWATA, Akio OGIHARA
PDF
186-193
Gang LIU, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO, Takaaki BABA
PDF
194-202
Takuya YOSHIOKA, Takafumi HIKICHI, Masato MIYOSHI, Hiroshi G. OKUNO
PDF
240-247
Yusuke TSUDA, Jonah GAMBA, Tetsuya SHIMAMURA
PDF
248-259
Huay CHANG, Shieh-Shing LIN
PDF
260-269
Hideki SATOH
PDF
270-279
Masakazu SHIMIZU, Koki ABE
PDF
280-287
Ji Hwan CHA, Hisashi YAMAMOTO, Won Young YUN
PDF
288-296
Chih-Hung WANG, Chih-Heng YIN
PDF
297-309