Vol. E89-A, No. 2 February 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Akira YUKAWA
PDF
361-361

Letters

Chun-Yueh YANG, Chung-Chih HUNG
PDF
456-458
Muneo KUSHIMA, Motoi INABA, Koichi TANNO
PDF
459-460
Hiroaki TANABE, Hiroshi TANIMOTO
PDF
461-464
Takanori KOMURO, Naoto HAYASAKA, Haruo KOBAYASHI, Hiroshi SAKAYORI
PDF
465-468
Guo-fu GUI, Ling-ge JIANG, Chen HE
PDF
611-614
LinnAung PE, Toshinori YOSHIKAWA, Yoshinori TAKEI, Xi ZHANG, Yasunori SUGITA
PDF
615-619
Ching-Nung YANG, Tse-Shih CHEN
PDF
620-625
Hee Jung LEE, Young-Ho PARK, Taekyoung KWON
PDF
626-629
ChauYun HSU, Tsung Sheng KUO
PDF
630-632
Takafumi HAYASHI
PDF
633-638
Makio ISHIHARA, Hironori KIDA, Minoru TANAKA
PDF
639-643

Papers

Masakazu MIZOKAMI, Kawori TAKAKUBO, Hajime TAKAKUBO
PDF
362-368
Isamu YAMAGUCHI, Fujihiko MATSUMOTO, Makoto IZUMA, Yasuaki NOGUCHI
PDF
369-376
Chun-Lung HSU, Mean-Hom HO, Chin-Feng LIN
PDF
377-384
Yasutoshi AIBARA, Eiki IMAIZUMI, Hiroaki TAKAGISHI, Tatsuji MATSUURA
PDF
385-390
Chin-Cheng KUO, Yu-Chien WANG, Chien-Nan Jimmy LIU
PDF
391-398
Hossein SHAMSI, Omid SHOAEI, Roghayeh DOOST
PDF
399-407
Yohei FUKUMIZU, Shuji OHNO, Makoto NAGATA, Kazuo TAKI
PDF
408-415
Kimihiro NISHIO, Hiroo YONEZU, Yuzo FURUKAWA
PDF
416-427
Kimihiro NISHIO, Hiroo YONEZU, Yuzo FURUKAWA
PDF
428-438
Chia-Chi CHU, Herng-Jer LEE, Ming-Hong LAI, Wu-Shiung FENG
PDF
439-447
Ning FU, Shigetoshi NAKATAKE, Yasuhiro TAKASHIMA, Yoji KAJITANI
PDF
448-455
Shin'ichi KOIKE
PDF
469-478
Bing-Fei WU, Kun-Ching WANG
PDF
479-485
Seiichi NAKAMORI, Aurora HERMOSO- CARAZO, Josefa LINARES- PEREZ
PDF
486-493
Takafumi HAYASHI
PDF
494-502
Naoto SASAOKA, Keisuke SUMI, Yoshio ITOH, Kensaku FUJII, Arata KAWAMURA
PDF
503-510
Arata KAWAMURA, Youji IIGUNI, Yoshio ITOH
PDF
511-519
Youngchol KIM, Keunsik KIM, Shunji MANABE
PDF
520-527
Jyh Perng FANG, Yang-Shan TONG, Sao Jie CHEN
PDF
528-534
Shuji TSUKIYAMA, Masahiko TOMITA
PDF
535-543
Kazuaki YAMAGUCHI, Sumio MASUDA
PDF
544-550
Hua ZHENG, Shingo OMURA, Koichi WADA
PDF
551-558
Ming-Der SHIEH, Jun-Hong CHEN, Chien-Ming WU
PDF
559-565
Che-Wun CHIOU, Chiou-Yng LEE, An-Wen DENG, Jim-Min LIN
PDF
566-574
Nobuyuki TAGA, Shigeru MASE
PDF
575-582
Chih-Shing TAU, Tzone- I WANG
PDF
583-591
Chih-Shing TAU, Tzone- I WANG
PDF
592-599
Hoang-Yang LU, Wen-Hsien FANG
PDF
600-610