Vol. E89-A, No. 4 April 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yoshifumi NISHIO
PDF
839-839

Letters

Masayoshi NAKAMOTO, Takao HINAMOTO
PDF
1116-1121
ChoonKi AHN, SooHee HAN, WookHyun KWON
PDF
1122-1125
Jian LUO, Hongxia WANG
PDF
1126-1128
Isao NAKANISHI, Hiroyuki SAKAMOTO, Naoto NISHIGUCHI, Yoshio ITOH, Yutaka FUKUI
PDF
1129-1131
Hirofumi NAKAMURA, Sadayuki MURASHIMA
PDF
1132-1139
Fanxin ZENG, Zhenyu ZHANG, Lijia GE
PDF
1140-1144
Yoichi INABA, Tomoaki OHTSUKI
PDF
1145-1149
Jungwoo LEE
PDF
1150-1153
Jungwoo LEE
PDF
1154-1157

Papers

Zhangcai HUANG, Atsushi KUROKAWA, Yun YANG, Hong YU, Yasuaki INOUE
PDF
840-846
Atsushi KUROKAWA, Akira KASEBE, Toshiki KANAMOTO, Yun YANG, Zhangcai HUANG, Yasuaki INOUE, Hiroo MASUDA
PDF
847-855
Atsushi KUROKAWA, Hiroo MASUDA, Junko FUJII, Toshinori INOSHITA, Akira KASEBE, Zhangcai HUANG, Yasuaki INOUE
PDF
856-864
Koutaro HACHIYA, Hiroyuki KOBAYASHI, Takaaki OKUMURA, Takashi SATO, Hiroki OKA
PDF
865-872
Hiroo SEKIYA, Yoji ARIFUKU, Hiroyuki HASE, Jianming LU, Takashi YAHAGI
PDF
873-881
Hiroto TANAKA
PDF
882-886
Shingo YAMAGUCHI, Kousuke YAMADA, Qi-Wei GE, Minoru TANAKA
PDF
887-894
Masahiro NAKAGAWA
PDF
895-901
Ken UENO, Tetsuya HIROSE, Tetsuya ASAI, Yoshihito AMEMIYA
PDF
902-907
Hao SAN, Akira HAYAKAWA, Yoshitaka JINGU, Hiroki WADA, Hiroyuki HAGIWARA, Kazuyuki KOBAYASHI, Haruo KOBAYASHI, Tatsuji MATSUURA, Kouichi YAHAGI, Junya KUDOH, Hideo NAKANE, Masao HOTTA, Toshiro TSUKADA, Koichiro MASHIKO, Atsushi WADA
PDF
908-915
Masafumi UEMORI, Haruo KOBAYASHI, Tomonari ICHIKAWA, Atsushi WADA, Koichiro MASHIKO, Toshiro TSUKADA, Masao HOTTA
PDF
916-923
Nuo ZHANG, Jianming LU, Takashi YAHAGI
PDF
924-931
Shen LI, Takeshi IKENAGA, Hideki TAKEDA, Masataka MATSUI, Satoshi GOTO
PDF
932-940
Gen FUJITA, Takaaki IMANAKA, Hyunh Van NHAT, Takao ONOYE, Isao SHIRAKAWA
PDF
941-949
Isao NAKANISHI, Yuudai NAGATA, Takenori ASAKURA, Yoshio ITOH, Yutaka FUKUI
PDF
950-959
Mitsuji MUNEYASU, Osamu HISAYASU, Kensaku FUJII, Takao HINAMOTO
PDF
960-968
Kazunori SHIMIZU, Tatsuyuki ISHIKAWA, Nozomu TOGAWA, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
969-978
Yang SONG, Zhenyu LIU, Satoshi GOTO, Takeshi IKENAGA
PDF
979-988
Jing LI, Hiroshi MIYASHITA
PDF
989-995
Youhua SHI, Nozomu TOGAWA, Shinji KIMURA, Masao YANAGISAWA, Tatsuo OHTSUKI
PDF
996-1004
Atsushi TAKAHASHI
PDF
1005-1011
Nobuyuki OHBA, Kohji TAKANO
PDF
1012-1017
Yu LIU, Satoshi KOMATSU, Masahiro FUJITA
PDF
1018-1026
Masakazu ADACHI, Toshimitsu USHIO
PDF
1027-1034
Shigeki TORIUMI, Hisao ENDO, Keiko IMAI
PDF
1035-1041
Toshiya MASHIMA, Satoshi TAOKA, Toshimasa WATANABE
PDF
1042-1048
Satoshi TAOKA, Kazuya WATANABE, Toshimasa WATANABE
PDF
1049-1057
Mohammad E. HAMID, Takeshi FUKABAYASHI
PDF
1058-1068
Yung-Yi WANG, Ying LU, Liang-Cheng LEE
PDF
1069-1075
Christian Jesus B. FAYOMI, Mohamad SAWAN, Gordon W. ROBERTS
PDF
1076-1087
Sinuhe BENITEZ, Leonardo ACHO, Ricardo J.R. GUERRA
PDF
1088-1091
Chian-Song CHIU, Tung-Sheng CHIANG, Peter LIU
PDF
1092-1099
Tung-Sheng CHIANG, Chian-Song CHIU, Peter LIU
PDF
1100-1107
Minoru KURIBAYASHI, Hatsukazu TANAKA
PDF
1108-1115