Vol. E89-A, No. 5 May 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Satoshi FUJITA
PDF
1159-1159

Letters

Tsunehiro YOSHINAGA, Jianliang XU, Katsushi INOUE
PDF
1417-1420
Noboru KUNIHIRO, Wataru ABE, Kazuo OHTA
PDF
1421-1424
Hideaki OTSUKI, Tomio HIRATA
PDF
1425-1427
Kiyotaka KOHNO, Mitsuru KAWAMOTO, Asoke K. NANDI, Yujiro INOUYE
PDF
1495-1499
Yang XIAO, Moon Ho LEE
PDF
1500-1504
Hidemasa KUBOTA, Yuichi TANJI, Takayuki WATANABE, Hideki ASAI
PDF
1505-1506
Rong-Long WANG, Kozo OKAZAKI
PDF
1507-1512
Haibin KAN, Xuefei LI, Hong SHEN
PDF
1513-1517
Byungjun BAE, Joungil YUN, Chunghyun AHN, Soo-In LEE, Kyu-Ik SOHNG
PDF
1518-1521

Papers

Kazuo MUROTA, Ken'ichiro TANAKA
PDF
1160-1165
Pino CABALLERO- GIL, Amparo FUSTER- SABATER
PDF
1166-1172
Kazuhiko USHIO, Hideaki FUJIMOTO
PDF
1173-1180
Katsuhisa YAMANAKA, Shin-ichi NAKANO
PDF
1181-1185
Toshiya ITOH, Noriyuki TAKAHASHI
PDF
1186-1197
Cho-chin LIN, Da-wei WANG, Tsan-sheng HSU
PDF
1198-1206
Yoshiyuki KUSAKARI
PDF
1207-1214
Tatsuya AKUTSU, Morihiro HAYASHIDA, Dukka Bahadur K.C. (none), Etsuji TOMITA, Jun'ichi SUZUKI, Katsuhisa HORIMOTO
PDF
1215-1222
Miki MIYAUCHI
PDF
1223-1226
Hiroo SAITO
PDF
1227-1232
Yuichi KOMANO, Kazuo OHTA
PDF
1233-1245
Seigo ARITA, Kazuto MATSUO, Koh-ichi NAGAO, Mahoro SHIMURA
PDF
1246-1254
Katsuyuki TAKASHIMA
PDF
1255-1262
Hiroshi NAGAMOCHI
PDF
1263-1268
Yuuki TANAKA, Yukio SHIBATA
PDF
1269-1274
Toru NAKANISHI, Nobuo FUNABIKI
PDF
1275-1283
Kazuya HARAGUCHI, Toshihide IBARAKI
PDF
1284-1291
Hiro ITO, Kazuo IWAMA, Takeyuki TAMURA
PDF
1292-1298
Naoto KOBAYASHI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
1299-1306
Tomohiko SAITO, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
1307-1315
Dong-Guk HAN, Katsuyuki OKEYA, Tae Hyun KIM, Yoon Sung HWANG, Beomin KIM, Young-Ho PARK
PDF
1316-1327
Jun FURUKAWA, Hideki IMAI
PDF
1328-1338
Chik-How TAN
PDF
1339-1345
Koji NAKANO
PDF
1346-1354
Jacir Luiz BORDIM, Yasuaki ITO, Koji NAKANO
PDF
1355-1361
Camille VUILLAUME, Katsuyuki OKEYA, Tsuyoshi TAKAGI
PDF
1362-1369
Kenya SUGIHARA, Hiro ITO
PDF
1370-1377
David AVIS, Jun HASEGAWA, Yosuke KIKUCHI, Yuuya SASAKI
PDF
1378-1381
Mitsugu IWAMOTO, Lei WANG, Kazuki YONEYAMA, Noboru KUNIHIRO, Kazuo OHTA
PDF
1382-1395
Rie SHIGETOMI, Akira OTSUKA, Jun FURUKAWA, Keith MARTIN, Hideki IMAI
PDF
1396-1406
Ayami SUZUKA, Ryuhei MIYASHIRO, Akiko YOSHISE, Tomomi MATSUI
PDF
1407-1416
Shinpei OKAWA, Satoshi HONDA
PDF
1428-1436
Feng LI, Jianming LU, Xueqin ZHAO, Takashi YAHAGI
PDF
1437-1445
Chien-Hsing SU, Cheng-Sea HUANG, Kuang-Yow LIAN
PDF
1446-1453
Eduard A. JORSWIECK, Holger BOCHE
PDF
1454-1472
K. Robert LAI, Yuan-Lung CHANG
PDF
1473-1483
Ru<img src="/img_font/mos00223.jpg" bord (none), Cenker ODEN, Ay<img src="/img_font/mos00223.jpg" bord (none), Aytul ER&Ccedil;<img src="/img_font/sg00 (none)
PDF
1484-1494