Vol. E89-A, No. 6 June 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hitoshi KIYA
PDF
1525-1526

Letters

Chang-Beom AHN, Dong-Hoon LEE, Hochong PARK, Seoung-Jun OH
PDF
1688-1689
Dong Yun JUNG, Won Il CHANG, Ji Hoon KIM, Chul Soon PARK
PDF
1690-1691
Il-Yong PARK, Hyung-Gyu LIM, Young-Ho YOON, Min-Kyu KIM, Byung-Seop SONG, Jin-Ho CHO
PDF
1692-1694
Young-Ho YOON, Hyung-Gyu LIM, Jyung-Hyun LEE, Hee-Joon PARK, Il-Yong PARK, Min-Kyu KIM, Chul-Ho WON, Byung-Seop SONG, Jin-Ho CHO
PDF
1695-1698
Ki-Won YOON, Sang-Hyo WOO, Jyung-Hyun LEE, Young-Ho YOON, Min-Kyu KIM, Chul-Ho WON, Hyun-Chul CHOI, Jin-Ho CHO
PDF
1699-1700
Shingo YAMAGUCHI, Katsuaki MIYAUCHI, Qi-Wei GE, Minoru TANAKA
PDF
1701-1704
Jung-Sun UM, Se-Bin IM, Sung-Soo KIM, Hyung-Jin CHOI
PDF
1705-1709
Kapseok CHANG, Youngnam HAN
PDF
1710-1712
Dong-Joo KIM, Han-Woo KIM
PDF
1713-1716
Bong-Soo KIM, In-Ho SONG, Eun-Su KIM, Sung-Hak LEE, Soo-Wook JANG, Kyu-Ik SOHNG
PDF
1717-1719
Sung-Hak LEE, Soo-Wook JANG, Eun-Su KIM, Kyu-Ik SOHNG
PDF
1720-1723
In-Ho SONG, Bong-Soo KIM, Eun-Su KIM, Sung-Hak LEE, Soo-Wook JANG, Kyu-Ik SOHNG
PDF
1724-1726
Chul Ho WON, Dong Hun KIM, Jung Hyun LEE, Ki Won YOON, Sang Hyo WOO, Young Ho YOON, Min Kyu KIM, Jin Ho CHO
PDF
1727-1729
Gab-Cheon JUNG, Hyoung-Jin MOON, Seong-Mo PARK
PDF
1730-1732
YounHee KIM, ByungGon KIM, HaeChull LIM
PDF
1733-1735
Seonyoung LEE, Kyeongsoon CHO
PDF
1736-1739
Hyoun Soo PARK, Bong Hyun LEE, Young Hwan KIM
PDF
1740-1743
Myung-Suk BYEON, Yil-Mi SHIN, Yong-Beom CHO
PDF
1744-1745
Shi SHUO, Kyu Min LEE, Dong-Ryeol SHIN
PDF
1746-1748
Kwangseok NOH, Jun HEO
PDF
1749-1750
You-Chul SHIN, Jun HEO
PDF
1751-1753
Kunil CHOE, Gunhee HAN
PDF
1754-1756
Fumie ONO, Hiromasa HABUCHI
PDF
1757-1760
Si-Hwan SUNG, Won-Cheol LEE
PDF
1761-1765
Woon-Yong PARK, Won-Cheol LEE, Sungsoo CHOI, Kwan-Ho KIM
PDF
1766-1770
Dong Chan PARK, Suk Chan KIM, Seokho YOON
PDF
1771-1772
Qianjing GUO, Suk Chan KIM, Dong Chan PARK
PDF
1773-1775
Jinjun WANG, Kean CHEN, Guoyue CHEN, Kenji MUTO
PDF
1847-1851
Shih-Hsu HUANG, Chun-Hua CHENG
PDF
1852-1858
KyungKeun LEE, YoungHo PARK, SangJae MOON
PDF
1859-1862
Jian-Fa QIAN, Li-Na ZHANG, Shi-Xin ZHU
PDF
1863-1865
Nobutaka KUROKI, Nobuhiro OKA, Masahiro NUMA, Keisuke YAMAMOTO
PDF
1866-1868

Papers

Mitsutoshi YAHARA, Kuniaki FUJIMOTO, Hirofumi SASAKI, Takashi SHIBUYA, Yoshinori HIGASHI
PDF
1527-1532
Kazuhiro SHOUNO, Tasuku HORI, Yukio ISHIBASHI
PDF
1533-1539
Jae-Eul YEON, Kyu-Min CHO, Hee-Jun KIM, Won-Sup CHUNG
PDF
1540-1546
Ji-Hoon KIM, Hyung-Joun YOO
PDF
1547-1551
Inhwa JUNG, Moo-young KIM, Dongsuk SHIN, Seon Wook KIM, Chulwoo KIM
PDF
1552-1557
Masaki NAKAMURA, Masahiro WATANABE, Kokichi FUTATSUGI
PDF
1558-1565
Eunsung OH, Myeon-gyun CHO, Seungyoup HAN, Choongchae WOO, Daesik HONG
PDF
1566-1570
Jae-Won KIM, Sun-Young JEON, Hye-Soo KIM, Jae-Woong YUN, Sung-Jea KO
PDF
1571-1577
Ji Hoon KIM, Bong Yeol CHOI, Kyung Youn KIM
PDF
1578-1584
Fitri ARNIA, Ikue IIZUKA, Masaaki FUJIYOSHI, Hitoshi KIYA
PDF
1585-1593
Yoon-Chang LEE, Sang-Sik AHN
PDF
1594-1600
Jie JIA, Hae-Kwang KIM
PDF
1601-1606
Kyosun KIM, Kaijie WU, Ramesh KARRI
PDF
1607-1614
Jiho CHANG, Jongsu YI, JunSeong KIM
PDF
1615-1621
Ki-Young LEE, Sang-Kyu PARK, Han-Woo KIM
PDF
1622-1629
Hongmei KAI, Hongbing ZHU, Kei EGUCHI, Ningping SUN, Toru TABATA
PDF
1630-1637
Jin Kyung PARK, Woo Cheol SHIN, Jun HA, Cheon Won CHOI
PDF
1638-1646
Min-Gu LEE, Sunggu LEE
PDF
1647-1656
Chin Sean SUM, Shigenobu SASAKI, Hisakazu KIKUCHI
PDF
1657-1667
Mohammad Azizur RAHMAN, Shigenobu SASAKI, Hisakazu KIKUCHI
PDF
1668-1679
Seok-jin LEE, Seung-kwon CHO, Young-il KIM, Kyoung-rok CHO
PDF
1680-1687
Akihiko SUGIYAMA, Yann JONCOUR, Akihiro HIRANO, Takao NISHITANI, Gerard FAUCON
PDF
1776-1787
Chatree BUDSABATHON, Akinori NISHIHARA
PDF
1788-1793
Thang Viet NGUYEN, Takehiro MORI, Yoshihiro MORI
PDF
1794-1798
Fumio KUMAZAWA, Naofumi TAKAGI
PDF
1799-1806
Yong-Dae KIM, Soon-Youl KWON, Seon-Kyoung HAN, Kyoung-Rok CHO, Younggap YOU
PDF
1807-1812
Sunao MURASHIGE
PDF
1813-1819
Hatsukazu TANAKA
PDF
1820-1824
Takafumi HAYASHI
PDF
1825-1831
Ho Van KHUONG, Hyung Yun KONG
PDF
1832-1841
Hyun-Sun KANG, Chang-Seop PARK
PDF
1842-1846